Onlar Müslümanları katlederken biz sinagoglarını yapıyoruz