Alexa

"İlave istihdamın 2 milyon kişiyi geçmesini ümit ediyorum"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, "Yıl sonuna kadar ilave istihdamın 2 milyon kişiyi geçmesini ümit ediyorum, Anadolu’da çok rağbet var" dedi.

"İlave istihdamın 2 milyon kişiyi geçmesini ümit ediyorum"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet  Erdem, Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde basın mensuplarıyla bir araya gelerek ‘İş Sağlığı Ve Güvenliği Seferberliği’ hakkında açıklamalarda bulundu

 Müsteşar Ahmet Erdem, "’İstihdam Seferberliği’ başlıklı ilk periyodun ardından ikinci periyod olan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Seferberliği’ kamuoyuna duyurulmuş ve konunun tarafları olan STK ve kamu kurumları temsilcilerinin katılımıyla ‘Hedef Sıfır Deklerasyon’ imza altına alınmıştır. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği alanında, ölümlü iş kazalarının önüne geçilmesi, sahadaki uygulamaların analiz edilerek sektöre özgü strateji geliştirilebilmesi, farklı sektörlerde yaşanan olumlu gelişmelerin yaygınlaştırılması amacıyla 81 ilimizde bakanlık yöneticilerimizin başkanlığında ziyaretler gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilecek ziyaretlere, TSO’lar, Esnaf ve Sanatkarla Odaları, inşaat sektörü başta olmak üzere belirlenen sektörlerden işveren ve çalışan temsilcileri, inşaat mühendisleri, şantiye şefleri, yapı denetim firmaları, ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile belediye ve kamuda sektöre ilişkin faaliyet gösteren birimlerin yöneticilerinin katılımı sağlanacaktır" dedi.

  
 Ahmet Erdem iş kazaları hakkında dünyadan ve Türkiye’den istatistikler paylaşarak, "İstatistiklere göre dünyada, her 15 saniyede 160 işçi iş kazası geçirmekte ve her 15 saniyede bir işçi iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybetmektedir. Dolayısıyla, her gün, yaklaşık 6 bin kişi iş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla hayatını kaybetmektedir. Bu durum da her yıl 2 milyon 300 bin kişinin öldüğü anlamına gelir. Ülkemizde ise, 2002 yılında 727 bin olan iş yeri sayısı yüzde 141 artışla 1 milyon 700 bine ulaşmış, 5 milyon 200 bin olan çalışan sayımız ise yüzde 164 artışla 13 milyon 7 bine ulaşmıştır. Bu önemli artışlar karşısında 100 binde ölümlü iş kazası oranı ise 16,7’den, 9,9’a düşmüştür. Son 14 yıllık dönemde 100 binde ölümlü iş kazası oranında 40,7 oranında azalma meydana gelmiştir" diye konuştu.

 30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını anlatan Ahmet Erdem, "Kanun ve alt düzenlemeleri ile ülkemiz artık uluslar arası normlar ile uyumlu bir iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına sahip olmuştur. Bu anlayışı hayata geçirmek için öne çıkan vazgeçilmez husus ise güvenlik kültürüdür. Sonuç olarak, iş sağlığı ve güvenliği konularının istenen seviyeye getirilebilmesi ancak işveren, çalışan, uzman, profesyonel, STK, kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere ilgili tüm tarafların konuya karşı hassasiyet gösterip, bu hayati konuyu sahiplenmeleriyle mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

 Erdem, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında devletin sağladığı desteklere işverenlerden çok büyük rağbet gösterildiğini anlatarak, "2017 yılı için 1,5 milyon kişi ilave istihdam, 500 bin kişiye de işbaşı eğitim öngördük. İşbaşı eğitimlerinde biz staj süresinde işveren tarafından işe alınıp da uzun vadeli sigorta kolları işleyene kadar orada bu işçilerimize bir yevmiye veriyoruz. Böylece işverene bir desteğimiz söz konusu. Genelde bu birinci periyot da 81 vilayette Çalışma Hayatında İstihdam Seferberliği’nin birinci periyodunda gittiğimiz zaman işverenlerimizin bu konuya çok rağbet ettiğini gördük. Ümit ediyorum bu senenin sonuna kadar bu 500 bin insanı ve hatta biz 1,5 milyon demiştik ya ilave istihdam için ancak bu senenin sonuna kadar 2 milyonu da geçeceğini ümit ediyorum. Hem gerek iş başı eğitim programı kapsamında hem de 1,5 milyon ilave istihdamda geçeceğimizi ümit ediyorum. Çünkü Anadolu’da gördüğümüz kadarıyla çok rağbet var. Mesela ilave istihdam da işverene 773 lira bir destekte bulunuyoruz. Hem uzun vadeli, kısa vadeli sigorta primi, aynı zamanda maliyeye ödenecek vergiler de destekliyoruz" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.


 Ahmet Erdem konuşmasının ardından gazeteciler ile bir süre sohbet ederek sorularını yanıtladı.

 

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2017, 14:15
YORUM EKLE