Alexa

Ak Parti'den Yasa Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Ceza Muhakemesi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Ak Parti'den Yasa Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

TBMM'ye sunulan Ceza Muhakemesi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklif şöyle:

Teklifle, İcra ve İflas Kanunu uyarınca, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihai karalara karşı yapılacak temyiz başvurularındaki 40 bin liralık parasal sınır yükseltildi. 

Adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekecek. 

Hakim ve savcı adaylığı süresi iki yıl olacak

Adaylık süresinin sonunda adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Bu sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavda en az 70 puan alanlar sözlü sınava alınacak. Başarılı sayılmak için yazılı sınav puanının yüzde 60'ı ile sözlü sınav puanının yüzde 40'ının toplamının en az 70 olması gerekecek. 

Sınavlarda başarılı olamayanlar, talepleri halinde Adalet Bakanlığı tarafından merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilecek, aksi halde bunların adaylığına son verilecek. 

Bölge adliye mahkemesi dairelerinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından birden fazla heyet oluşturulabilecek. yeni oluşturulan heyetin başkanı HSK tarafından belirlenecek.

Bölge adliye mahkemesi dairelerince duruşma açılmaksızın, cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere veya şahsi cezasızlık sebeplerine münhasır olmak ve sanık tarafından talep edilmek şartıyla daha az cezaya hükmedilebilecek veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilebilecek.

Bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararın niteliğine bakılmaksızın, Yargıtay tarafından onama veya düzelterek onama kararı verilen dosyaların doğrudan ilk derece mahkemesine gönderilmesi ve kararın bir örneğinin bilgi mahiyetinde bölge adliye mahkemesine iletilmesi sağlanacak.

Bölge adliye mahkemesinin, istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin kararının Yargıtayca bozulması halinde dosya, gereği için kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilecek. Bu düzenleme, yürürlüğe girdiği tarihten sonra Yargıtay tarafından verilen bozma kararları hakkında uygulanacak.

Yargıtayın bozma kararına uyulması durumunda ilk derece mahkemesi tarafından verilen karara karşı, istinaf veya temyiz sınırlarına bakılmaksızın yalnızca temyiz yoluna başvurulabilecek. 

Anadolu Ajansı

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 01:14
YORUM EKLE