Alexa

Demokrasiden hızla uzaklaşıyoruz...

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, TBMM'de kabul edilen HSYK Kanunu ile millet iradesinin yok sayıldığını vurguladı.

Demokrasiden hızla uzaklaşıyoruz...
banner327
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, TBMM'de kabul edilen HSYK Kanunu ile millet iradesinin yok sayıldığını vurgulayarak, "Üzülerek görüyoruz ki, ülkemiz siyasi bir darbe ile demokrasiden hızla uzaklaşmakta, tek adam ve tek parti iktidarına doğru ilerlemektedir. HSYK değişikliği ile AKP'nin kendi iradesini hâkim kılmak için millet iradesini yerle bir ettiği gerçeğiyle karşı karşıyayız" dedi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk yaptığı açıklamada geçtiğimiz gün TBMM'de kabul edilen HSYK Kanunu ile millet iradesinin yok sayıldığını belirterek, "Kuvvetler ayrılığı, devleti var eden organlar olan yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrıldığı bir yönetim modelidir. Monarşi ile demokrasiyi bir birinden ayıran en önemli unsur, iktidarın seçimle iş başına gelmesi değil devletin gücünü temsil eden yasama, yürütme ve yargının bağımsızlığıdır. Nitekim, Hitler, Mussolini, Saddam Hüseyin, Beşar Esad, Kaddafi gibi bugün diktatör olarak nitelendirilen kimseler de ya seçimle iş başına gelmişler ya da iktidarlarını meşrulaştırmak için seçim sistemini kullanmışlardır. Ancak, ellerindeki iktidar gücünü kullanırken, kendi halkına bile zulmetmekten çekinmemişler, adeta insanlığı karanlığa boğmuşlardır" ifadelerine yer verdi.

"AKP KENDİSİ HAKKINDAKİ HÜKMÜ KENDİSİ VERECEK"HSYK'da yapılan son değişiklikle birlikte Türkiye'de iktidarı frenleyen ve dengeleyen mekanizmanın yok edildiğini vurgulayan Koncuk, şunları kaydetti:
"Yargı, iktidarın mutlak hakimiyetine bırakılarak, mahkemelerin bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürülmüş, yargıçların yasama ve yürütme organlarına bağlı olmadan Anayasaya ve hukuka uygun olarak vicdani kanılarına göre hüküm vermeleri engellenmeye çalışılmıştır. Bu yolla AKP, kendi faaliyetlerini kendisi denetleyecek, kendisi hakkındaki hükmü kendisi verecektir. Kuvvetler ayrılığının temel amacı, yürütmenin ve yasamanın bağımsız bir şekilde görevlerini ifa ederken yapacakları taraflı işlemlerin yine bağımsız yargı denetimi yoluyla dengelenmesi ve millet iradesinin tecelli etmesi üzerine kuruludur. Bilindiği gibi HSYK'nın yapısı ve oluşumu 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen referandumla bizzat AKP iktidarı tarafından değiştirilmiştir. Şimdi ise referandumda Anayasa değişikliğine, dolayısıyla da HSYK değişikliğine "Evet" diyen milyonlarca vatandaşımızın iradesi hiçe sayılarak, 2010 yılındaki referandumda yapılan düzenleme kaldırılmaktadır. Böyle bir durum, 2010 yılında ortaya konan millet iradesine ve Anayasal düzene indirilmiş en büyük darbedir."

"ÜLKEMİZ SİYASİ BİR DARBE İLE DEMOKRASİDEN HIZLA UZAKLAŞIYOR"

Koncuk, kanunların yok sayılarak, adaletin şahıslar yoluyla ülkedeki çıkar guruplarına bağlandığı bir yapı anlamına geleceğine dikkat çekerek şöyle devam etti:
"Bizler, kaynağı ne olursa olsun, demokratik rejime yapılan her türlü darbeye ve millet iradesi üzerinde oluşturulan her türlü vesayete karşıyız. Üzülerek görüyoruz ki, ülkemiz siyasi bir darbe ile demokrasiden hızla uzaklaşmakta, tek adam ve tek parti iktidarına doğru ilerlemektedir. HSYK değişikliği ile AKP'nin kendi iradesini hâkim kılmak için millet iradesini yerle bir ettiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yargı denetiminin iktidara bağlanmasıyla devletimizin içinde bulunduğu sorunlar yumağına, bir de rejim sorunu eklenmiş bulunmaktadır.
Bilimin ve aklın öncülüğünde, insanlığın binlerce yıllık birikimi sonucunda ortaya çıkan ve zalim iktidarların zulmüne son vererek, insani değerleri öncelik alan demokrasi ve buna bağlı kuvvetler ayrılığı ilkesinin, ülkemizi soyup soğana çeviren bir grup haraminin ikballerini garanti altına almak adına yok edilmesine göz yumulamaz. İnsanlığın binlerce yılda geldiği nokta, millet iradesini yok sayanların bir gün içerisinde çıkardıkları bir kanunla yok edilemez. Bu düşünceler içinde Türkiye Kamu-Sen olarak Sayın Cumhurbaşkanının akl-ı selim ile hareket ederek; hukuk devleti ilkesini ortadan kaldıran, milli iradeyi yerle bir eden, ülkeyi AKP istibdadına götürecek olan bu değişikliğe müsaade etmeyeceğine inanmak istiyoruz. Böyle bir değişikliğe destek verip, millet iradesini yok sayan, Anayasal ve siyasi darbe ile yeni bir vesayet ortamına zemin hazırlayan tüm kişi, kurum ve kuruluşların omuzlarında büyük bir vebal olduğunu belirtiyor, bu kimselerin tarihi ve hukuki sorumluluktan kurtulamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz."
Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2014, 20:53
YORUM EKLE