Alexa
banner314

RTÜK Üyesi Esat Çıplak'tan ihale uyarısı

RTÜK Üyesi Esat Çıplak'tan ihale uyarısı

RTÜK Üyesi Esat Çıplak'tan ihale uyarısı
banner327
 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üst Kurul Üyesi Esat Çıplak "Bilindiği üzere; Yumurcak Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. tarafından açılan davada, dava konusu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 20/11/2012 tarih ve 2012/63 sayılı toplantısında alınan 16 nolu kararı ile bu karara dayalı olarak 18/04/2013 tarihinde yapılan " 11 adet standart çözünürlüklü (SD) yayın tekniği ile iletilmek üzere tematik türde Ulusal Televizyon Yayın Lisansı (T1/SD-T) ve 3 adet yüksek çözünürlüklü (HD) yayın tekniği ile iletilmek üzere tematik türde Ulusal Televizyon Yayın Lisansı (T1/HD-T) ihalesi " işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna mahkeme tarafından varılmıştır" dedi.

 

 

YAPILAN YANLIŞLIKLAR

 

Çıplak, "Daha önce yapmış olduğum basın açıklamalarında 16 -17 -18 Nisan 2013 tarihinde yapılan Karasal Sayısal TV İhalesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve bu gün gelinen noktada mahkeme kararlarına konu hususlarda RTÜK'unca yapılan yanlışları ifade etmiştim. Bunlara kısaca değinmek isterim;

* 6112 sayılı yasanın 26 maddesinin (4) bendine göre İhaleyi yapmakla görevli ve yetkili merciinin yetkisizliği

*İhale sürecinin başlaması ile usul hatası yapılmış, 6112 sayılı Yasanın öngördüğü şekli ile ihale süreci başlatılmamıştır.

 

*Anten ve Kule A.Ş.'nin iletim bedelinin belirsiz olması,

*Anten ve Kule A.Ş.'nin ortaklarının Ulusal TV kuruluşları olması diğer Yerel ve Bölgesel Kuruluşlar için kabul edilemez bir durumdur Yayıncı bağımsızlığını tümüyle gölgelemektedir.

 

*İdarece belirlenmiş 20 günlük eksikleri tamamlama süresinden sonra eksiklerini tamamlayan özellikle de sermaye açısından eksik olan kuruluşlarında ihaleye d‰hil edilmesi Kamu ihale kanunu ve genel -geçer hukuk kurullarına uygun değildir" açıklaması yaptı.

 

Çıplak şunları söyledi: "Söz konusu ihale ile ilgili olarak mahkemelere yapılan müracaatlarda basın açıklamalarında yapmış olduğum hususlara dikkat çekilmiş ve mahkeme kararlarında bu hususlarda ne kadar haklı olduğum ortaya çıkmıştır.

 

 

Yaptığım basın açıklamalarımda ifade ettiğim hususları Üst Kurulda ifade ettim gibi, ihale sürecine katkıda bulunma hususunda gerekli tüm önerileri sağladığım, kamunun ve yayıncıların faydasına olacak tüm hususları Üst Kurul toplantılarında arz ettiğim bilinmelidir.

 

İhalenin iptali ile sonuçlanan sürecin memleketin hayrına olacak şekilde yeniden dizayn edilmesi gerekmektedir. Frekans planlamasından başlayarak, süreç yeniden gözden geçirilmeli özellikle yerel ve bölgesel medyanın da faydalanacağı bir formül bulunmalıdır.

 

Ulusal TV'lerin inisiyatifine kalmış bir yerel medyanın hayatını devam ettirmesi mümkün değildir. Karasal ortamdan yapılacak tüm TV yayınları halen kablo ortamından, uydu ortamından, IP ortamından zaten yayın yapmaktadırlar. Ülkemizin kaynakları sınırsız değildir. Bu nedenle yeni yayın mecrasının ve sayısal yayın tekniğinin yeni katma değerler sağlayacak şekilde dizayn edilmesi zorunluluktur.

Daha önce ben demiştim diyerek ihalenin iptal edilmesini bir kişisel mesele haline getirmek istemiyorum. Ancak bildiğim doğruların memleket yararına işlem görmesi bir RTÜK Üyesi olarak beni de ziyadesiyle mutlu edecektir.

 

TÜM BU YAŞANANLARDAN DERS ÇIKARILMALI

Bilinmelidir ki mahkemeler hukuka göre kararlar verirler ve bu kararlara uymak idareler için gereklidir. Mahkeme kararları uygulanırken yeni bilinmezlere yelken açılmamalıdır. 20 yıla yakın bir medya sektörünün yeni kurallarla çıkmazlara girmesine engel olunmalıdır. Bu görev RTÜK ve Üst Kurulun görevidir. Ulusal TV kuruluşları d‰hil olmak üzere bazı yayıncı kuruluşların gelir ve giderleri diğer kuruluşlara göre kıyas götürmez bir büyüklük arz etmektedir. Bu nedenle tüm bu kuruluşların aynı şartlarda ihaleye girmesi ekonomik olarak zayıf kuruluşlar için haksızlık olacaktır.

 

Karasal Sayısal TV İhalesi şekil şartları itibariyle RTÜK tarafından yapılmış olsa da, sonuçları ile henüz kuruluşlar karşılaşmamışlardır.

 

Karasal sayısal yayının başlangıç yatırımı son derece büyük bir yatırımdır. Yerel ve bölgesel kuruluşlar yanında ekonomik getiri sınırlı olan ulusal TV kuruluşları için bile bu yatırım kayda değer bir büyüklüktür.

 

Tüm bu yaşananlardan ders çıkarılmalı, Tüm bu sakıncaları ortadan kaldıracak, kamu yararını büyütecek yayıncı kuruluşları altından kalkamayacakları ekonomik yüklere sürüklemeyecek, yeni yayın teknikleri ile karasal ortam düzenlenerek, yaşanan bu talihsizlikler kazanca dönüştürülmelidir. Bu konuda sektörün özellikle de sınırlı ekonomik güce sahip medya ile yerel medyanın katkı sağlamaya hazır olduğunu da hatırlatmak isterim."

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2013, 16:01
YORUM EKLE

banner307

banner325