Yandex Metrika

Yeni Kabine Çankaya’ya Yolunda

Erdoğan, seçimden sonra kabinede ilk değişikliğini yapmaya hazırlanıyor. Bakanların koltuk telaşı kulisleri hareketlendirdi. Ankara’da tüm gözler bugünkü Başbakan-Gül görüşmesinde

Yeni Kabine Çankaya’ya Yolunda
17 Ocak 2013 Perşembe 23:21

iki haf­ta ön­ce ilk kez SÖZ­CÜ­’nün gün­de­me ge­tir­di­ği ka­bi­ne de­ği­şik­li­ğin­de bu­gün kri­tik bir gö­rüş­me var. An­ka­ra­’da ne­fes­ler tu­tul­du, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ile Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın haf­ta­lık gö­rüş­me­si bek­leni­yor. Çün­kü Baş­ba­kan, Çan­ka­ya Köş­kü­’ne gi­der­ken ye­ni ka­bi­ne lis­te­si­ni de gö­tü­re­cek. Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’n­da lis­te dı­şı kal­ma­sı muhtemel 5 isim şöyle:Kül­tür Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­dağ, Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, Kal­kın­ma Cev­det Yıl­maz ve Ta­rım Ba­ka­nı Meh­di Eke­r…

KIR­MI­ZI PLA­KA BEK­LE­YEN­LER: Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı için Grup Baş­kan­ve­ki­li Nu­ret­tin Ca­nik­li, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı için Cev­det Er­döl ve­ya Nec­det Ünü­va­r’­ın, Kal­kın­ma Ba­kan­lı­ğı için de Bit­lis Mil­let­ve­ki­li Ve­dat De­mi­rö­z’­ün adı ge­çi­yor. De­mi­röz, Baş­ba­ka­n’­la üni­ver­si­te yıl­la­rın­dan ar­ka­daş ve belediye başkanı iken ma­li iş­le­ri­ni ta­kip et­ti. Er­do­ğa­n’­ın mal be­ya­nı­nı ta­kip ede­cek ka­dar ya­kın bir isim…

YER DE­ĞİŞ­TİR­ME: Eko­no­mi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan ile Sa­na­yi Ba­ka­nı Ni­hat Er­gü­n’­ün yer de­ğiş­ti­re­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor. Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çe­r’­in tüm eleş­ti­ri­le­re rağ­men kol­tu­ğu­nu ko­ru­ya­ca­ğı­na dik­kat çe­ki­li­yor. Er­do­ğa­n’­a ya­kın AK­P’­li bir mil­let­ve­ki­li, Din­çe­r’­in Be­şir Ata­la­y’­la ha­lef-se­lef ola­ca­ğı yo­rum­la­rı için “Mev­cut sis­te­mi Din­çer dı­şın­da bir isim de­ğiş­ti­re­me­z” diyor.

KOL­TU­ĞU SAĞ­LAM OLAN­LAR: Ka­bi­ne­de kol­tuk te­la­şı ya­şa­ma­yan isim­ler Baş­ba­kan Yar­dım­cı­la­rı Bü­lent Arınç, Ali Ba­ba­can, Be­kir Boz­dağ ve Be­şir Ata­lay, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu, İçiş­le­ri Ba­ka­nı İd­ris Na­im Şa­hin, Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı İs­met Yıl­maz, Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım, Ai­le Ba­ka­nı Fat­ma Şa­hin, Ada­let Ba­ka­nı Sa­dul­lah Er­gin ve Or­man Ba­ka­nı Vey­sel Eroğ­lu… Ku-­lis­le­r­de di­le ge­ti­ril­me­yen an­cak de­ğiş­ti­ril­me­si sür­priz ola­cak isim­ler ise şun­lar: Çev­re Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar, Ça­lış­ma Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik ve Ener­ji Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız..İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.