Alexa

Yönetmelik değişikliğine dava

TBB, adli kolluk yönetmeliğinde yapılan değişikliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.

Yönetmelik değişikliğine dava
Türkiye Barolar Birliği (TBB), adli kolluk yönetmeliğinde yapılan değişiklikteki, "kolluk amirinin adli olayları mülki idare amirine derhal bildirmesi" ve "Cumhuriyet savcısının soruşturmaları cumhuriyet başsavcısına bildirmesini" zorunlu kılan hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı. 

TBB tarafından, 21 Aralık 2013'te Resmi Gazete'de yayımlanan "Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle hazırlanan dilekçe, Danıştay Başkanlığına verildi. 

Dilekçede, adli kolluk görevlilerinin, kendilerine yapılan bir suça ilişkin ihbar veya şikayetleri, el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhal en üst dereceli kolluk amirine bildireceğine ilişkin hükmün, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanun'un (CMK), adli kolluk ve cumhuriyet savcısının görevlerini içeren maddeleri ile soruşturmanın gizliliğine ilişkin 157. maddesine ve kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğu savunuldu.

Adli Kolluk Yönetmeliği ile cumhuriyet savcılarının, cumhuriyet başsavcılığı ile ilişkilerinin nasıl yürütüleceği konusunda idareye düzenleme yapma yetkisi verilmediği vurgulanan dilekçede, "Davalılar yetkisi olmadığı bir alanda düzenleme yaptığından, belirtilen hüküm, açıkça kanuni dayanaktan yoksundur" denildi. Bu nedenle düzenlemenin CMK'nın, "Adli kolluk görevlilerinin nitelikleri, hangi bölümlerde çalıştırılacakları gibi hususlar ve diğer hususlar, bu Kanun'un yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte belirlenir" hükmünü içeren 167. maddesine de aykırı olduğu ileri sürüldü.
Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2013, 13:17
YORUM EKLE