Herkese iyi uykular…

Siyonizm, sanıldığının aksine 19. yüzyılın sonlarında gündeme gelmiş bir fikir değildir. Muharref Tevrat'ta "Dünya Krallığı"nın merkezi haline gelecek bir Yahudi Devleti'nin kurulacağından bahsedilir. Dolayısıyla Siyonizmin tarihi Tevrat kadar eskidir. Siyonizmin vazgeçilmez hedefi olan bu devletin sınırları Tevrat'ta şöyle tarif ediliyor;

Güvenlik 18.07.2014, 15:39 24.07.2016, 22:51
Herkese iyi uykular…

 Siyonizm, sanıldığının aksine 19. yüzyılın sonlarında gündeme gelmiş bir fikir değildir. Muharref Tevrat'ta "Dünya Krallığı"nın merkezi haline gelecek bir Yahudi Devleti'nin kurulacağından bahsedilir. Dolayısıyla Siyonizmin tarihi Tevrat kadar eskidir. Siyonizmin vazgeçilmez hedefi olan bu devletin sınırları Tevrat'ta şöyle tarif ediliyor;

“Ayak tabanınızın bastığı her yer sizin olacak. Sınırınız çölden Lübnan'dan ırmaktan, Fırat Irmağı'ndan Garp Denizine kadar olacaktır. Önünüzde kimse duramayacak, Allah'ınız Rab size söylediği gibi dehşetinizi ve korkunuzu ayak basacağınız bütün diyar üzerine koyacaktır." (Tekvin Bölümü, 12/25)

14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti'nin Kuruluş Deklarasyonu, Theodor Herzl'in 1897'de I. Siyonist Kongrede “Ben Basel'de İsrail Devletini kurdum. En geç 50 yıl içinde bu gerçek olacak” demesinden 50 yıl sonra ilan edilmiştir.

İlk Siyonist kongresinin yapıldığı bu dönemde İsrail’in bulunduğu topraklar Osmanlı’ya aitti. Yahudilerin ilk işi Bu toprakları İsrail’de koparma çabası oldu ve Theodor Herzl bu amaçla birçok kez İstanbul’a geldi ve sonunda Sultan II. Abdulhamit ile görüşmeyi başardı. Herzl’in teklifi küstahtı “ O dönem Osmanlı’nın tüm borçlarının silinmesi karşılığında Filistin’den toprak talep ediyorlardı. ” Sultan II. Abdulhamit bu teklife “Bu yerler bana ait değil milletime aittir. Bu yerlerin her karış toprağı için şehit verilmiştir. Ben canlı vücut üzerinde paylaştırma yapamam. Filistin’e ancak cesetlerimiz üzerinden girilebilir. Böyle bir teklifi yapan adam, bir adım daha atmasın ve memleketi derhal terk etsin.” diyerek sert bir cevap vermişti.

YAZININDEVAMI

Yorumlar (0)