Yandex Metrika

İhaleye fesat karıştırma suçu azaltıldı

haleye fesat karıştıranlara verilen cezalar azaltıldı. Bu yetmedi Kamu ihale Kanunu Yapım İşleri İhale Kanunu da değişti.

İhaleye fesat karıştırma suçu azaltıldı
14 Nisan 2013 Pazar 16:03

 Meclis Genel Kurulu'nda 4. Yargı Paketi'nin AK Parti'nin 11. maddesi üzerinde verdiği önerge kabul edildi.  12. madde üzerinde verilen önerge de kabul edildi. Buna göre, kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

İhaleye fesat karıştırma suçunun; cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi halinde temel cezanın alt sınırı beş yıldan az olamayacak. Ancak, kasten yaralama veya tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya hükmolunacak.

İşlenmesi sonucunda ilgili kamu kurum veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemiş ise, fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. 

İhaleye fesat karıştırma suçu azaltıldı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgençihaleye fesat karıştırma suçuyla ilgili de bilgi vererek, değişikliğin birtakım sonuçlar ortaya çıkardığını belirtti. İhaleye fesat karıştırma suçunun cezasının azaltıldığını ifade eden Özgenç, “5 yıldan 12 yıla kadar cezası olan suçun temel şeklinden dolayı verilecek ceza miktarı 3 yıl ile 7 yıl arasında değişiyordu. Yine değişiklikten önce kamu açısından suçun işlenmesiyle bir zarar meydana gelmişse ceza yarı oranında arttırılıyordu. Bugün yapılan değişikle ihaleye fesat karıştırılmış olmakla birlikte fesat karıştırma fiili sonucunda kamu açısından zarar meydana gelmemiş ise faile verilecek cezanın miktarı 1 ile 3 yıl arasında tutulmaya başladı. 7,5 yıl ile 18 yıl arasında ceza verilmesi gereken bir durumda, şu anda 3 ile 7 yıl arasında ceza verebiliyoruz. 5 ile 12 yıl arasında bir ceza verebileceğimiz durumda ise bu düzenlemeyle 1 ile 3 yıl arasında cezaya hükmetme imkanımız olabilecek. Ceza miktarlarında büyük ölçüde bir düşme meydana gelmiştir. Düşme siyasetin tercihidir ama bir ifrat tefrit sonucunu doğuran değişiklik olduğunu düşünüyoruz.” dedi. Suç oluşturan fiiller arasında bir değişiklik meydana getirmediğini de kaydeden Özgenç, “Sadece şunu söyleyebiliriz, eski Devlet İhale Kanunu'na göre muhammen bedel gizli değil, açıktı ama Kamu İhale Kanunu'nda yaklaşık maliyet gizli tutuluyordu. Yaklaşık maliyetin gizli tutulması karşısında şayet birisi bu gizliliği ihlâl ediyorsa ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturuyordu. Yapılan değişiklikle yaklaşık maliyetin açıklanması, ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturmuyor. Onun gerekçesi de şu yaklaşık maliyet her ne kadar Kamu İhale Kanunu'na göre gizli tutulsa bile bir ölçüde tahmin edilebilen bir durum. Bu nedenle kişilere ağır cezalar verilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla şu anda gizlilik ihlâli sadece teklif içeriklerinin gizliliğinin ihlâliyle sınırlı tutulan bir düzenlemeye dönüşmüştür.” şeklinde konuştu. İhaleye fesatla suçuyla ilgili düzenlemenin 2005 yılında yine ana muhalefet partisinin teklifiyle yapıldığını hatırlatan Özgenç, “Bu şekliyle yapılan düzenlemenin ortaya çıkaracağı sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.” dedi. 
Kamu İhale Kurumu yasası da değişti

KİK YAPIM İŞLERİ İHALESİ NEDEN DEĞİŞTİ
KİK, Yapım İşleri İhale Yönetmeliği’ni dün 11. kez değiştirdi. Taraf’tan Adnan Keskin’in haberine göre Meclis de boş durmadı, ihaleye fesat karıştırmanın cezasını 12 yıldan 7 yıla indirildi. Meclisin üç gün önce ihaleye fesat suçunun cezasını düşürmesinin ardından dün de Kamu İhale Kurumu, Yapım İşleri İhale Yönetmeliği’ni 11. kez, Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ni ise 9. kez değiştirdi. KİK’in beş ayrı ihale uygulama yönetmeliğinde, aynı yönde yaptığı değişiklikler dünkü Resmi gazetede yayımlandı. KİK, 2009 tarihli, Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ni değiştirdi. Söz konusu yönetmeliklerde ilk değişiklik, “İhaleye katılamayacaklar” başlıklı maddelerde yapıldı. Bu maddenin ilk fıkrası “Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanların” ihalelere katılmasını yasaklıyor. Dünkü değişiklikle birlikte ihalelere giremeyecek kategoriyi belirleyen fıkranın önüne “idarelerce ve mahkeme kararlarıyla” ibaresi eklendi. Böylece, önceki aylarda çok tartışılan terörün finansmanının önlenmesi yasasındaki ruh, yönetmeliğe taşındı. Buna göre mahkeme kararı olmadan da idarelerin “terör ile bağlantılı” gördüğü kişi veya firmalar ihaleden menedebilecek.
Teminat yakma kalktı

Yönetmeliklerde, “ihaleye katılamayacaklar” başlıklı maddeye yeni bir fıkra eklendi. Buna göre, şartları taşımadığı halde ihalelere katılan kişiler sadece ihale dışı bırakılacak. Mevcut ihale kanununda yer alan “teminat yakma” ve “ihalelere katılmaktan yasaklama” gibi idari yaptırımlar uygulanmayacak. Firmaların ihale öncesi idareye “ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz” şeklinde bildirimde bulunma şartı da kaldırıldı.

3 yılda 11. değişiklik
Dünkü değişiklikler ile ihale yönetmeliği değişikliğinde de bir rekor yaşandı. Yönetmelik değişikliklerinin altında, aynı yönetmelikle ilgili daha önce yapılan değişikliklerin dökümü de yer aldı. Buna göre, 2009 yılı ortalarından bu yana geçen sürede Yapım İşleri İhale yönetmeliği 11. kez, Hizmet Alım yönetmeliği 9. kez, Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşmesi 8. kez, diğer iki ihale yönetmeliği ise 5. kez değiştirilmiş oldu.

Bürokratlara af gibi kıyak
İhaleye fesat suçunda sürpriz ceza indirimi de geldi. İhaleye fesatla suçlanan belediye başkanı, yöneticisi ile bürokratlara ceza oranı azaltıldı. Buna göre kamu kurumları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına-kiralama veya yapım ihalelerine fesat karıştıran kişilere 3 yıldan 7 yıla kadar hapis verilecek. Mevcut yasa bu suça 5 yıldan 12 yıla kadar ceza öngörüyordu. Fesat suçunun; cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi halinde temel cezanın alt sınırı beş yıldan az olamayacak. Fesat suçunun işlenmesi sonucu ilgili kamu kurumu açısından bir zarar meydana gelmediğinde ise ceza 1 yıldan 3 yıla kadar düşürülecek.

Bu değişiklik karşısında neden suskunuz
Timetürk olarakyasayı beraber geçiren iktidar ve muhalefete sesleniyoruz: Bu yasanın siyasi arka planını biliyoruz. Ne yazık ki Türkiye yargısında siyasete yön verenler olabilir ancak,  AKP’li ve CHP’liler başta olmak üzere, yüzlerce belediyeci, bürokrat ve iş adamı yargılanıyor, bir kısmı hapiste. Bunlar niye hapiste ihaleye fesat karıştırdılar yani milletin malını başkalarının kullanımına sundular, milletin emanetine ihanet ettiler. Bunlar ihaleye fesat karıştırmışlardı; vatandaşın malını çalmışlardı, tüyü bitmemiş yetim hakkı yemişlerdi. Şimdi bunların büyük çoğunluğu hapisten çıkacak, bazı davalar düşecek, büyük bir kısmının cezası ertelenecek. Yasalar vatandaşın malını, namusunu korumak için düzenlenir, cezalar bunun için verilir…Eğer vatandaşın malını çalanları daha ez cezalandıracak ve buna eyvallah diyecekseniz diyeceğimiz hiçbir şey yok; Allah ıslah etsin siyasetinizi ve sizi…Biz haksızlık karşısında susanın hakkıyla birlikte şerefini de kaybedeceğine inananlardanız

YASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER
 
Hüseyin Yılmaz ‏@oncekelam 
Bir asırdan beri çarkları rüşvet ve ihale fesadı üzerine dönen bir devletin temizlenmeye ihtiyacı var,ceza hafifleterek kirletilmeye değil.

Abdülhamit Bilici ‏@ahamitbilici 
İhaleye fesat karıştırma suçuna verilen cezanın yüzde 50 azaltılmasına toplum ve medyanın seyirci kaldığı ülkenin adı Türkiye'dir!

Celal Duyarlıoğlu ‏@ceelall 
İhaleye fesat karıştırmanın cezasını indirmenin amacı ne olabilir? "Korkmayın, fesat karıştırın"dan başka ne?

Ercan Gün ‏@ercangun1 
İhaleye fesata, fesat karıştı. Ceza yarı yarıya indi! 

yusufgunay ‏@Yusuf_Gunay 
Binlerce burokrat ,siyasetci ve iş adamının yargılandıgı ihaleye fesat karıştırma sucunun cezası 5 ila 7 yıldan 1 ila 3 yıla düşürüldü

hanım büşra erdal ‏@busra_erdal 
prof.izzet özgenç:2005'te ihaleye fesat karıştırmak suçunun cezasını 12yıla çıkartan chp,2013'te cezada indirim yapılsın,diye teklif verdi

Mehmet Bekaroğlu ‏@MBekaroglu 
Bakalım Cumhurbaşkanı da tüyü ihaleye fesat karıştıranlardan yana mı olacak tüyü bitmemiş yetimlerden yana mı?

Zihni Çakır ‏@zihnicakir 
4. Yargı Paketi TBMM'den geçti. Şike çeteleri ile ihaleye fesat karıştıranlar yaşadı

Gokcer Tahincioglu ‏@GTahincioglu 
paketten sadece "ihaleye fesat karıştıranlar" adam gibi yararlanır...güzel uzlaşma, takdir ediyorum iktidar ve muhalefeti...

RedHackHaber ★ ‏@RedHackHaber_ 
50bin esnaf ,12 milyon icra dosyası arasında İhaleye Fesat'ın cezasında indirim isteyen CHP'yi bir kaç onurlu örnek kurtaramaz

Bulent Kenes ‏@bkenes 
RT “@ahamitbilici: İktidar&muhalefet yargı paketindeki değişikle ihaleye fesat karıştırma cezasını indirmekte uzlaştı.anayasada uzlaşma yok

ayhan bilgen ‏@ayhanbilgen 
4.yargı paketinin adı insan hakları ve ifade özgürlüğü ama ceza üst sınırı düşürülen ihaleye fesat karıştırma hakkıda eklenmiş
tımeturk


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.