Alexa

Hocalı Soykırımı

Ermeni vahşetinin büyük örneği Bugün Ermeni alçaqlığının, Ermeni vahşetinin iç yüzünü gösteren Hocalı soykırımından 25 yıl geçti. Amansızlığından, şiddet, büyüklüğü insanlık tarihine kanlı harflerle yazılmış, yalnız Azerbaycan halkına değil, tüm insanlığa, Türklüğe yönelik Hocalı qətliamından bizi 25 yıl ayırır. 1992 Şubat 25-den 26-na keçen gece Rus askerleri ile birlik olarak Ermenilerin işlediği Hocalı Soykırımı insanlık tarihinde en kanlı vahşetten biri olarak nitelendiriliyor. Bu konuda hazırlanan resmi materyali sunuyoruz: "Belirtmek gerekir ki, Azerbaycan halkı 200 yıl boyunca Ermeni milliyetçi-şovinistlərinin sürekli olarak etnik temizlik, soykırım politikasına maruz kalmıştır. Azerbaycan halkı tarihi topraklarından kovulmuş, mülteci, mecburi göçmen dönüşmüş ve bütün bunlar Ermeniler tarafından toplu katliamlarla eşlik edilmiştir.

Azerbaycanlıların kendi tarihi-etnik topraklarından kovulması Sovyet döneminde de devam etmişdir.1948-1953 yıllarında Ermenistan'dan 150 bin Azeri sınır dışı edilmiş Azerbaycan'ın Kür-Araz ovasında yerleştirilmiştir. 1988 yılında ise kendi tarihi topraklarında yaşayan 250 bin Azeri bu bölgelerden kovulmuş, böylece Ermenistan monoetnik devlete dönüşmüştür. 1988 yılında Dağlık Karabağ çevresinde başlayan olaylar Ermeni ideloloqlarının "denizden denize Ermenistan" adlı sersem bir fikrini gerçekleştirmek girişimi köylerin, şehirlerin yıkılması, on binlere masum insanın ölümü, yüz binlerce Azeri'nin kendi tarihi topraklarından göç düşmesi ile sonuçlandı. Tüm uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak Ermenistan devleti Dağlık Karabağ'ı kendine bağlamak istiyor, bu yolda bütün cinəyət ve vahşete hazır olduklarını sergiliyorlar. XX yüzyılın faciası olan Hocalı soykırımı bu agresif ve suç Ermeni politikasının sonucudur. Yirminci yüzyılın sonunda gerçekleşen bu facia yalnız Azerbaycan halkına değil, tüm insanlığa, beşeriyete karşı yönelmiş en ağır cinayetlerden biridir. Hocalı soykırımı yüzyılın Hatın, Hiroşima, Nagazaki ve Sonqmi gibi dehşetli faciaları ile bir sırada duruyor. Ermenilerin Hocalı kentini hedef almakta amacı neydi? Bu bir yandan Karabağ'ın dağlık bölümünde azerbaycanlılardan oluşan, stratejik önemli engeli aşmak idiyse, diğer yandan genelde Hocalı'yı yeryüzünden tek silmek amacıydı.

Çünkü Hocalı öyle bir yerleşim yeri idi ki, o, Azerbaycan tarihinin eski dönemlerinden günümüze kadar tarih ve kültür geleneklerini kendinde yansıtıyordu. Bu özel kültür tarihe Hocalı-Gedebey kültürü gibi düşmüştür. Hocalı'nın kromlexləri, dolmenləri, siklopları, höyükler ve diğer anıtlar, ayrıca çeşitli ev eşyaları insan toplumunun gelişim dinamiğini yansıtan maddi kültür örnekleridir. Ermeni işgalinden sonra bütün bu maddi kültür abidelerinin imha ediliməsi ve dünyanın en eski məzarlıqlarından sayılan Hocalı mezarlığının tekniği vasıtasıyla darmadağın edilmesi Ermeni vandalizminin bariz örneği olmakla birlikte dünya kültürüne karşı şiddet aktıdır. 1992 Şubat 26-Ermenistan askeri birlikleri 7 bin nüfuslu Hocalı kentinde soykırım eylemi gerçekleştirdi. Ermenistan askeri birliklerinin şehre saldırısı sırasında burada sadece 3 bine yakın insan kalmıştı. Çünkü, kuşatma kaldığı 4 aydan fazla zaman boyunca kuşatılmıştı olduğu için nüfusun büyük bir kısmı kentten çıkmak zorunda kalmıştı. Hocalı soykırımı sırasında 613 kişi ödürüldü, 1000 kişi çeşitli yaşlı huzurlu sakin aldığı kurşun yarasından sakat oldu. 106 kişi kadın, 63 azyashli çocuklar, 70 ihtiyar öldürüldü. 8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 kişi valideyinlerinden birini kaybetti. Facia yaşanan gece 1275 kişi huzurlu sakin alınmıştı, onların 150-sinin kaderi şimdi de bilinmemektedir. Tüm bunlar Ermeni askerleri tarafından özel acımasızca ve akıl almaz vahşetle gerçekleştirilmiştir. Saldırıda ayrıca binbaşı Oqanyan Seyran Muşeqoviçin (Seyran Oqanyan anda Dağlık Karabağ'da Ermenilerin yasadışı rejiminin "Savunma Bakanı" dir) komutasında 366. alayın 2-ci batalyonu, Yevgeni Nabokixinin takımı altında 3. batalyonun, 1 sayılı batalyonun Kurmay Başkanı Çitçyan Valeriy İsayeviç ve alayda xidmet eden 50-den fazla Ermeni subay ve praporşik yer almıştır. ( "Hocalı'nın işgaline dair soruşturma malzemeler"). Şehir nüfusunun bir bölümü şiddetten kaçıp kurtulmak isterken önceden yapılmış pusqularda öldürüldü.

Rusya'nın "Memorial" hukuki savunma merkezinin verilerine göre, dört gün içinde Ağdama Hocalı'da katledilmiş 200 Azeri'nin cesedi getirilmiş, onlarla meyitin hakarete maruz kalması olgusu tespit edilmiştir. Ağdam'da 181 ceset (130 erkek ve 51 kadın dahil, 13 çocuk) mahkeme-tibbi ekspertizasından geçirilmiştir. Ekspertiz sırasında tespit edilmiştir ki, 151 neferin ölümüne gülle yaraları, 20 neferin ölümüne kurşun yaraları sebeb olmuş, 10 kişi küt aletle vurularak öldürülmüştür. Hukuki Savunma merkezi diri adamın baş derisinin soyulması olgusunu da kayda almıştır. Hocalı soykırımının bölüm insanı dehşete getirir. Hocalı sakini Əntiqə Ermeni herbçilerinin gerektirdiği "bu yerler büyük Ermenistan'ın bir parçasıdır" sözlerini diline getirmediğine göre Ermeniler tarafından diri diri yakıldı. Diğer Hocalı sakini Seriyye Talıbova konuşuyordu ki, "4 mesxeti türkü ve 3 Azeri'nin Ermeni kabrinin üzerinde başını kestiler. Sonra daha 2 Azeri'nin gözlerini çıkardılar". Ermeniler sağ kalmış insanlar üzerinde tamamen saldırgan eylemler hayata keçirmişdiler. Onlarıın başının derisini soymuş, kafalarını ve vücudunun diğer organlarını kesmiş, çocukların gözlerini açmış, hamile kadınların karnını yarmışdılar. Saldırı sırasında Hocalı'da kullanımı yasaklanmış 5,45 kalibrelik kartuşları ve kimyasal silahlardan kullanılmıştır.

Tüm bunlar Ermenistan Cenevre konvesiyasının protokollerini bozarak, savaş kurallarına aykırı olarak dinc sakinlere karşı gerçekleştirilen soykırım olduğunu doğruluyor. Hocalı soykırımının özel acımasızca işlenmesi Rus, Gürcü, İngiliz, Fransız, Alman, Amerikalı ve diğer ülkelerin vatandaşı olan gazeteci ve publisistleri dehşete getirmiştir. Hocalı göçmenlerinin BM, Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na başvurusunda denir: Artık 10 yılı aşkın bir süredir, biz, mülteci durumuna düşmüş xocalılar, kalp ağrısı ve aynı zamanda büyük umutla tüm dünyanın barışçı halklarına, uluslararası kurumlara müracaat ediyoruz. Sizden rica ediyoruz, Ermeni askeri saldırısı sonucunda bizim başımıza gelen belaya ihmal qalmayasiniz. Biz inanıyoruz ki, dünyanın BM, AB ve AGİT gibi oldukça nüfuzlu uluslararası örgütleri, barışsever ülkeleri Ermenistan gibi devletin böyle saldırganlığına ve özbaşınalığına karşı önlem göreceklerdir. Dünyada kabul görmüş uluslararası sözleşmeler, evrensel ilkeler Hocalı faciası gibi katliamları kınıyor, kabul edilemez olduğunu bildirirler.

Azerbaycan halkı 1948 yılı 9 Aralık "Soykırım suçunun ikaz edilmesi ve cezalandırılması" Sözleşmesini hareketle, Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı BM Uluslararası mahkemesinde dava için tüm hukuki esaslara sahiptir. Dünya bilmelidir ki, bu suç, sadece Azerbaycan halkına karşı değil, hem de tüm uygar dünyaya, insanlığa karşı yönlendirilir. Bugün Ermenistan'da önemli devlet postları tutanlar, Seyran Ohanyan, Serj Sarkisyan ayrıca Robert Koçaryan ve diğerleri yaşanan soykırımın suçluları gibi uluslararası yargı önünde cevap vermelidir. Suç cezasız kalmamalıdır. Ermenistan'ın askeri-siyasi saldırıyı dünya kamuoyu tarafından itham edilmelidir. Uluslararası kuruluşlar, devletlerin parlamentoları Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan topraklarında işlediği askeri suça - Hocalı soykırımına, asıl soykırım olayı gibi uluslararası siyasi-hukuki değer vermelidirler. " Namik Delidağlı.

YORUM EKLE