Alexa

Bendevi Palandöken Kimdir? (TESK Nedir)

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken kimdir? Palandöken kaç yaşında ve nerelidir? Medyada isminden sıkça bahsedilen Bendevi Palandöken ne zaman genel başkan olmuştur?

Bendevi Palandöken Kimdir? (TESK Nedir)

Bendevi Palandöken kimdir? Medyada oldukça yer tutan Palandöken ne iş yapmakta, nerelerde görev almaktadır.

Esnaf ve Sanatkarlar tarihi

Türkiye'de Esnaf ve sanatkâr camiasının tarihinde “Ahilik” ile “Fütüvvet önemli bir yer tutmaktadır. Bu iki kurum ve düzen çok uzun yıllar Osmanlı toplumunun belirleyici öğeleri olmuştur. Asya’dan göç eden sanatkar ve tüccar Türkler'in yerli tüccar ve sanatkârlar karşısında tutunabilmeleri ve yaşayabilmeleri, aralarında bir örgüt kurmalarını gerekiyordu. Sağlam, dayanıklı ve standart mal üretebileceklerini düşünen Türkler, Din'i - ahlaki kuralları fütüvvetnamelerde mevcut olan esnaf ve sanatkârlar dayanışma ve denetim örgütünün, yani Ahiliğin kurulması sonucunu doğurmuştur. 

AHİLİK NEDİR?

Ahilik, Anadolu’da 13’ncü yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulmuştur. Ahi kelimesi de Arapça’dır ve “kardeş/ kardeşim” demektir. Ahi, bazı araştırmacılara göre de Türkçe’de cömert, eliaçık, yiğit anlamına gelen “akı” sözcüğünden geldiğini ileri sürmektedirler. Ahi Evran tarafından Anadolu’da 13’ncü yüzyılda kurulan Ahiliğin belli kuralları vardır. Hala faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar birliğini ifade eder.

Cumhuriyetin kurulması ile birlikte esnaf-sanatkârlar modern anlamda teşkilatlanarak, 1964 yılında yürürlüğe konulan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu ile de esnaf-sanatkârlar teşkilatı bugünkü yapısına kavuşturulmuştur.

21 Haziran 2005'de yürürlüğe giren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümleri doğrultusunda da teşkilatın mensuplarına hizmet vermektedir.

Bugün esnaf-sanatkârlar kesimi açısından büyük öneme sahip olan, Halk Bankası, Esnaf Kefalet Kooperatifleri, Bağ-Kur gibi kuruluşların kökeni Ahilik Teşkilatına dayanır. 1964 yılında yürürlüğe konulan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu ile de esnaf-sanatkârlar teşkilatı bugünkü yapısına kavuşmuştur.

TESK'in Amacı Nedir

Esnaf ve sanatkârlar odaları, birlikleri ve federasyonları arasında birliği ve gelişmeyi temsil etmektir. Esnaf ve sanatkârların çalışmalarını meslekî yönden ve kamu yararına uygun olacak şekilde düzenler ve her türlü tedbiri almak ve teşebbüste bulunmaktır. Esnaf ve sanatkârları yurt çapında ve uluslararası düzeyde temsil eder ve, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunur.
Bakanlık tarafından esnaf ve sanatkârlarla ilgili verilecek görevleri yapmar.

TESK'in Görevleri Nedir?

Konfederasyon işlerini mevzuata ve genel kurul ve başkanlar kurulu tavsiyelerine uygun olarak yürüterek, Bakanlık tarafından verilecek görevleri yerine getirir. Eğitim, teorik ve pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi hazırlamak ve genel kurulun onayına sunar. Birliklerin, federasyonların ve gerektiğinde odaların çalışmalarını inceler ve düzenler. Bu kuruluşlara yol göster ve tavsiyelerde bulunur. Birlikler veya birliklerle federasyonlar arasında çıkacak anlaşmazlıkları inceler ve çözüme kavuşturur. Çözüme kavuşturulamayan hususları Bakanlığa intikal ettirir. Kuruluş mensuplarının meslek ve sanatlarının yürütülmesi için teşebbüslerde bulunur. Konfederasyon personelinin bilgilerini Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında takip eder. Genel sekreter ve diğer personelin atanma, terfi, cezalandırılma ve görevlerine son verilmesine karar verir. Esnaf ve sanatkârlar ile Konfederasyona bağlı kuruluşların yardım ve kredilerini sağlamak için gerekli girişimlerde bulunur.

Meslek standartlarının belirlenmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile işbirliği yapar. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması ve korunması için gerekli tedbirleri almak, konuyla ilgili Bakanlığı bilgilendirir.

Bendevi Palandöken Kimdir?

Malatya’da 1949 yılında dünyaya gelen Bendevi PALANDÖKEN, 1962 yılında Ankara’nın Cebeci semtinde bakkal olarak meslek hayatını başladı. Meslek hayatına halen aynı dükkânda devam eden Palandöken, Ankara Bakkallar ve Bayiler Derneğine 1965 yılında Denetim Kurulu üyesi olarak seçildi. 1978-1984 yılları arasında Ankara Bakkallar ve Bayiler Derneği’nde Başkanvekilliği görevine seçilen Palandöken, 1984 yılında Dernek Başkanlığına seçildi. Palandöken, halen Ankara Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Bendevi Palandöken,1978 yılında kurduğu Ankara Bakkallar Bayiler Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin Başkanlığını da halen devam ettirmektedir. Palandöken, 1984 yılında Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinin ardından Başkanvekilliği görevinde bulunmuştur. 1990 yılında yapılan genel kurulda Federasyon Başkanlığına seçilmiş ve bu görevini de halen devam ettirmektedir.

1996 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) yönetim kurulu üyeliğine seçilen Palandöken, 1999 yılında seçildiği Başkanvekilliği görevinin ardından, 2007 yılında Konfederasyon Genel Başkanlığına seçilmiştir. 2014 yılında yapılan Genel Kurul ile bir kez daha Konfederasyon Genel Başkanlığına seçilen Bendevi PALANDÖKEN, Avrupa Birliği Türkiye Karma İstişare Komitesi  Eş Başkanlığı (ABTR KİK), Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştur.

Avrupa Akdeniz Esnaf Sanatkârlar İşletmeleri ve KOBİ Birliğinin (EUROMED) Başkanvekilliği görevinin yanı sıra TC Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İcra Komitesi Üyeliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüten Bendevi Palandöken, evli ve bir çocuk babasıdır.

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2018, 14:29
YORUM EKLE