Alexa

Hürriyet Yıldız Okulları Cimnastik Kursu

Hürriyet Yıldız Okulları Cimnastik Kursu

Hürriyet Yıldız Okulları Cimnastik Kursu

Özel Hürriyet Yıldız Okulları Eğitim kullarının Vizyon ve Misyonu


Dayandığı değerlerden aldığı güçle eğitimde öncü uluslararası standartta bilimsel düşünen, yeniliklere açık ve kendisini yenileyen bir model oluşturarak geleceği kuşatan nitelikli ve lider insanlar yetiştirecek bir eğitim kurumu vizyonuna sahip bulunduğunu Belirten Kutman Ersanlı, Özel Hürriyet Yıldız Okulları misyonunu ise şöyle özetliyor." Öğrencilerimizi zengin bir müfredatla bir üst eğitim kurumuna ve gelecek yaşamına hazırlarken; ana dilinde başarılı, bir yabancı dilde yetkin, bireysel farklılıklara, doğaya ve topluma hoşgörü ile bakan, sosyal, fen ve matematik bilimlerinde analiz becerileri gelişmiş, etik değerleri benimsemiş, çevreye duyarlı, ilişkilerinde dürüst, kendiyle ve toplumla barışık, değişime açık, güven duygusu ve öz denetimi gelişmiş, ulusal ve evrensel değerleri özümseyen "mutlu ve özgür bireyler" olarak yetiştirmek" 

Hürriyet Yıldız Okulları "ÖNCE İNSAN" temeli 

"Sevgi, hoşgörü, nezaket, saygı ve güvene dayalı iletişim kurabilen, mutlu ve vizyon sahibi...Kendini bir çok yönde geliştiren, kültür-sanat ve sportif faaliyetlere düzenli katılan, Bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, çözüm odaklı, birlikte çalışma ve öz yönetim becerisine sahip, en az iki dilde yazılı ve sözlü olarak kendini en iyi şekilde ifade eden, yenilikçi ve değişime açık, bilgiyi " yaşayarak" elde eden bireyler olmalarını sağlamak başlıca hedeflerimizdir"

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 14:14
YORUM EKLE