Alexa

Türk İsmi Nereden Geliyor? İlk Türk Devleti Ne zaman Kuruldu?

Türk Devletleri nasıl kuruldu? İlk Türk Devleti ne zaman nerede nasıl kuruldu? Türk Kültüründe Türk devletinin yapısı nasıldı? Türk ismi nereden geliyor? Türk vatandaşları kendi tarihini araştırıyor.

Türk İsmi Nereden Geliyor? İlk Türk Devleti Ne zaman Kuruldu?

Türk devletleri çeşitli boylardan oluşmaktadır. Peki Anadolu Öncesi Türk Kültürünün nasıl olduğu merak ediliyor. Türklerin ne zaman, nerede, nasıl devlet kurduğu merak ediliyor. Kapsamhaber içeriğinde çok kısa olarak Türk tarihiyle ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

TÜRK İSMİ NEREDEN GELİYOR, ANLAMI NEDİR?

Türk adı ilk kez Gök Türk dönemine ait yazılı belgelerde ortaya çıkmaktadır.

Türk kavramının ne anlama geldiği, nasıl ortaya çıktığı ve hangi çağdan itibaren kullanıldığı gayet açıktır.-Türk Ne Demektir? şeklinde sorunun cevabı hep araştırma konusu olmuştur. Bu konuyla ilgili çok tartışmalar yapılmıştır. Ancak ifade ettiğimiz gibi Türk'ün ne anlama geldiği, ne zaman ortaya çıktığı çok açıktır.

Türk kelimesinin aslı türemek fiilinden gelmektedir.--

Türemiş, yaratılmış, sayıca çok, soylu mânâsına türük ve nihâyet hece düşmesiyle türk kelimesi ortaya çıkmıştır. Anadolu’da bir kısım göçebeler de yürümek fiilinden yürük adını almışlardır. Muhtemelen Türkler, aynı dili konuşup aynı soydan geldiklerini göstermek için, kendilerinden bahsederken millet karşılığı olarak türük kelimesini kullanmıştır.-Türk kelimesi, sonradan Uygurlarda, kuvvetli ve olgun anlamını kazanmıştır. "Yine bir rivayete göre, Türk, miğfer demektir. Eteklerinde yaşadığı dağ, miğfer şeklinde olduğu için bu boya Türk ismi verilmiştir." Ancak bu ifadeyi destekleyer fazla birşey yoktur.-Avrupalılar, Osmanlılara, hatta Müslümanlara Türk demişlerdir.-

"K ile biten bir kelimenin Çince olması mümkün değildir.-

Çince'de R sesi de yoktur. Türk kelimesi, Çince'de telafuz edilebilecek en zor kelimelerden biridir. Bu sebeple R'yi çıkartmışlar, kelime sonuna Ü ekleyerek telafuz etmeye çalışmışlardır. Filolojik ve Etimolojik olarak bu denli zayıf bir tespit Türk kelimesinin anlamlandırılması için fazlasıyla kifayetsizdir ve bilimsel olarak değerlendirilemeyecek kadar tutarsızdır. "

Türk kelimesinin anlamını Türkçe'de aramak gerekir.

Türk (Türük), Türklerin birbirlerine olan aidiyet bağını ifade ettikleri bir cins isimdir. Türk, kelime anlamı olarak Soydaş, Halk, Millet, Irk gibi anlamlara tekabül etmektedir.-

Türk'ün kelime anlamı güçlü, kuvvetli olan, nuh peygamberin oğullarından yasef'in türk adlı oğlunun neslinden gelenlere verilen isim olduğunu da bulunmektedir. Irk olarak türkler, dünyanın en eski, asil, büyük devletler kurup, pek çok ünlü şahsiyetler yetiştiren medenî milletlerinden biridir.

Türk kelimesi Hazret-i Peygamber’in hadîslerinde de geçer: Size ilişmedikleri müddetçe Türklere ilişmeyin. Zira ümmetimin mülkünü onların elinden ilk kapacak olan Beni Kantûra’dır [Ebû Dâvud, Taberânî];

Siz Türklerle dövüşmedikçe kıyamet kopmaz. Onlar çekirge gibi küçük gözlü, basık burunlu, kırmızı meşin gibi suratlı, aynı zamanda keçe ayakkabılıdır [Buhârî, Müslim];

Türkler dünya ehlinin hepsine hâkim olurlar [Deylemî]; Âhir zamanda geniş yüzlü, küçük gözlü olan Beni Kantûra gelip Dicle nehir kenarına inerler. Basra halkından bir fırka bunlarla harbeder ve şehid olur [Ebû Dâvud];

Benim Türk adında bir ordum vardır. Onunla haddi aşanlara haddini bildiririm [Divanu Lügatit-Türk]; Hıfzın onda dokuzu Türklerdedir [Hatîb].

İlk Türk Devleti Ne zaman Kuruldu?

Mete Han zamanında en parlak ve güçlü günlerini yaşayan bu imparatorluk, Teoman tarafından MÖ 220 yılında kurulmuştur.Orta Asya toprakları üzerinde kurulan ilk Türk devleti olması ile bilinen imparatorluk, Türk boylarını ilk kez tek bayrak altında toplamayı başarmıştır.

Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürk Devletidir. Göktürk Devleti 552 yılında Bumin Kağan ve İstemi Yabgu tarafından kuruldu. İlk Türk Devletinin başkenti Ötügen’dir. Türkler'in ilk ana yurdu Orta Asya'dır. Batı'da Hazar Denizi'nden Doğu'da Kingan Dağları'na, Kuzey'de Altay Dağları'ndan Güney'de Hindukuş ve Karanlık Dağları'na kadar uzanan bölge olarak bilinmektedir.Göktürk devleti, Türk ismi kullanılarak kurulan ilk Türk devleti olması bakımından önemlidir. Türk toplumlarını ikinci kez tek bayrak altında toplayan devlet Göktürk devleti olmuştur.

TÜRK KÜLTÜRÜYLE İLGİLİ BAZI BİLGİLER

Türk Devletinin başında bulunan lidere Kağan unvanı verilirdi.

Kök-Türk Kağanları Aşina (Bozkurt) soyundan, Uygur Kağanları ise Yağlakar kabilesinden gelirlerdi.

Kağanın ilk hanımına Katun (Hatun) denirdi.Türk olmasına ise özen gösterilirdi.

Kök-Türkler ve Uygurlar’ın başkentleri Ötüken bölgesidir.

Kağan’ın en büyük yardımcısı Katun ve Kurultay’dır.

Kurultay, savaş, barış, Kağanlık seçimi gibi konularda memleket yönetimine katılırdı. Katun ise Kağan’ın sefere çıkması hâlinde ona vekâlet ederdi.

Kağan soyundan kişiler Yabgu unvanını taşımışlardır.-

Türk toplumu kışlak olarak nitelendirilen yerlerde yerleşik hayata geçmiştir. Çadırlarda yaşarlardı.

Demir, altın, gümüş, bakır gibi madenleri işledikleri bilinmektedir.

Türk ordusuna Kağan komuta ederdi.

Her Türk boyunun bir Ongun’u vardı. Bu bir hayvan olabilirdi (Selçuklular’da kartal, Kök-Türkler’de bozkurt vb.).

Kök-Türkler, Orkun veya Kök-Türk alfabesi denilen 38 harften meydana gelen bir alfabe kullanmışlardır.

Kök-Türk alfabesi ile yazılı yazıtlar arasında bilhassa Orkun Yazıtları oldukça önemlidir.

Eski Türk destanları arasında Kök-Türkler’in Yaratılış Destanı, Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı; Uygurlar’ın Yaratılış ve Türeyiş Destanı, Göç Destanı’nı söyleyebiliriz..

Silah yapımı, altın ve gümüş işlemeciliği, ev eşyası, at takımları yapımı, halıcılık, çizmecilik, dokumacılık, oymacılık Türkler’in en önemli sanat kollarıdır.

Hayvancılıkla uğraşan Türkler, hayvanî ürünleri, madenden yaptıkları silahları satar, komşularından hububat, kumaş, mamul madde ve altın-gümüş alırlardı.

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 00:41
YORUM EKLE