Alexa

Stagflasyon Ekonomisinin Ayak Sesleri

Yazarımız Ramazan Belgutay Özdemir'in yeni yazısı 'STAGFLASYON EKONOMİSİNİN AYAK SESLERİ'

Stagflasyon Ekonomisinin Ayak Sesleri
banner327

 Türkiye ekonomisi; yarı aksak tekelci rekabet piyasası şartlarının yaşandığı, ithal ikameci ve küresel ekonomi ile entegrasyon içerisinde olan bir yapıya sahiptir.Bu tür ekonomiler, çok kırılgan ve uluslararası siyasi ve sermaye hareketlerinden çabuk etkilenen, genellikle, devletin para piyasalarına borçlandığı bir ekonomik modeldir. Devletin, iktisadi hayattan tamamen çekilmediği ve güçlü sanayi ve sermaye yapılanmasının tam olarak oluşmadığı bir modeldir. Enflasyon, bazen çok şiddetli bazen de düşük seviyede ama sürekli olarak hissedilir. Talep, arzdan daima yüksektir. Mal ve hizmet üretimindeki yetersizlik, daha cok ithalat yapılmasına ve dış ticaret açığının büyümesine neden olur.


Temel ekonomik girdilerde dışa bağımlılık ve yatırımların dış kredi piyasalarından sağlanan kaynak ile gerçekleştiriliyor olması zorunluluğu, para piyasalarının sürekli dış kredi ihtiyacını ortaya çıkarır. Böylece bankalar, dış borçlanmaya giderek finansman sağlarlar. Buda, iç piyasada faiz seviyesinin yüksek seyretmesine neden olur.Devletin; zaruri sosyal hizmetleri ve altyapı yatırımlarını geçekleştirirken, bu piyasalardan borçlanmak zorunda olması,üretilen mal hizmetin maliyetini yükseltir.

Türkiye, uzun yıllar IMF ile dönemsel anlaşmalar yaparak finansman ihtiyacını karşıladı. AKP iktidarı ile birlikte, IMF ile yeni anlaşmalar yapılmadı ve geriye dönük borçlanma kapatıldı. IMF kredisinin faizi % 0,50-075 seviyelerinde seyretti. Diğer para piyasalarına göre daha ucuz bir finans kaynağı idi. YAZININ DEVAMI

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2014, 22:51
YORUM EKLE