Alexa

MHP İlkeleri Nedir? İlkeler Değişti mi?

Milliyetçi Hareket Parti’sinin ilkeleri nedir. Elli yıllık bir geçmişe sahip olan Ülkücü Hareket ilk kurulduğu zamandan bugüne neler değişti?  Dokuz ışık Doktrini ve Önce "Ülkem" ve "Milletim" sonra "Partim" anlayışı nedir?

MHP İlkeleri Nedir? İlkeler Değişti mi?

MHP'nin tarihi ve bugüne kadar olan yolculuğu hep merak edilmiştir. Milliyetçi - Ülkücü Hareket yıkmak isteyenlerin hevesleri hep kursaklarında kalmıştır. Çok bölünen, bölündükçe geçlenen bir parti olan MHP'nin her hamlesi tartışılmış ve başlı başına bir araştırma konusu olmuştur.

50 Yıllık Türk siyasi tarihine adeta damgasını vuran Ülkücü Hareketin ilkesi nedir?  Ülkücü Hareketin ilk kurulduğu zamandan bugüne neler değişti? 

Milliyetçi-Ülkücü Hareketin dünü ve bugünü arasında değişen hayat içerisinde ülkücü hareketin ilkeleri de değişti mi? Merhum Alparslan Türkeş’in kurduğu Milliyetçi-Ülkücü Hareket ile bugünki milliyetçi Hareket Partisi arasında bir misyon farkı var mı?

Siyasette, ticarette, Eğitimde, sanayi ve teknolojide, demokrasi anlayışı ve sosyal hayatta 50 yıl içerisinde gözle görülür elle tutulur bariz değişiklikler varken Türkiye’nin çok köklü bir siyasi partisi olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Harekette neler değişti?

Bilindiği gibi MHP’nin kuruluşu ve Ülkücü Hareket’in ortaya çıkışı, Merhum Alparslan Türkeş ile birlikte olmuştur. 

İlk defa CKMP 1969’daki kongresinde MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) adını alan partinin kökü aslında 1940’lara kadar uzanır. 1960’lar sonrası ise “ülkücü” adıyla gün yüzüne çıkarak tescil edilmiştir.

Dokuz Işık, dokuz ana ilkeye dayanır. 

1. Milliyetçilik, 
2. Ülkücülük, 
3. Ahlâkçılık, 
4. Toplumculuk, 
5. İlimcilik, 
6. Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik, 
7. Köycülük, 
8. Gelişmecilik ve Halkçılık, 
9. Endüstricilik ve Teknikçilik”tir ki, biz bu ilkeleri, bundan

Bu ilkelerin ayrıntılarına girmeyeceğiz ancak, Alparslan Türkeş konuyla ilgili yaptığı açıklamada kısa olarak şöyle söylemektedir:“Amacımız, millî sınırlarımızın içinde yaşayan yurttaşlarımızı, hiç bir ayırım yapmaksızın, din, mezhep ve ırk farkı gözetmeksizin kucaklamak, sevmek, insanca yaşama şartlarına kavuşturmaktır….

DOKUZ IŞIK'ta her türlü sınıfçılığa ve işçi veya işveren iktidarına karşı çıkılıyor, milletin altı sosyal dilimden yani, köylü, işçi, serbest meslek mensubu, esnaf, memur ve işverenden meydana geldiği gibi, yönetim ile Millet Meclisi'nin de bu altı sosyal dilim tarafından teşkil edilmesi gerektiği ifade ve iddia ediliyordu ki, bu Türk milletinin Millî Bütünleşmesini sağlayacağı gibi Millî Demokrasi'nin kurulmasını da temin edecektir.”

“DOKUZ IŞIK, siyasette Başkanlık Sistemi ile üç yüz üyeli Tek Meclis görüşünü savunmaktadır...

Tek Meclis bugün için belki bir anlam ifade etmeyebilir ama bu fikrin ortaya atıldığı zaman Türkiye'de Millet Meclisi'nin yanında bir de Senato'nun bulunduğu hatırlanırsa, Tek Meclis tezinin manâsı daha iyi anlaşılabilir... Tek Meclis, çabuk karar alabilme ve icrada süratli hareket edebilmek... Başkanlıksa, Türk milletinin tarihî tecrübesi ile çağdaş yönetim anlayışına uygunluk ve güçlü idare demektir.” 

“Demek ki Dokuz Işık'ın temel kaynaklarından birisi budur; Türklük şuuru, İslâm imanı, İslâm ahlâk ve fazileti...”

Milliyetçi Hareket Partisi’nin özellikle üzerine basa basa ifade ettiği MHP'nin Önce "Ülkem" ve "Milletim" sonra "Partim" ve "Ben" şeklindeki 4 maddede özetlediği sözleri 9 IŞIK'ı kucaklamakta en öz şekliyle ifade etmektedir. Özet sir ifadeyle, "bize ve partimize" onur kazandıran bu ilkelerin uygulanması halinde "ülkemiz ve milletimiz" kurtulacaktır. Yani MHP’nin hayati önceliği, "ülkemiz ve milletimiz"dir. Türk siyasetine kazandırılan bu dört ilke artık MHP'ye mal olmuştur. 

Milliyetçi Hareket Partisi şahsi olan hiçbir çıkarı milletin çıkarlarının üzerinde görmemektedir. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin son yıllarda yaptığı hamleleri bunun en bariz örneklerinden birisi haline gelmiştir. Milletin ve Devletin selameti ve güçlü kılınması adına birlik ve beraberliği baltalayabilecek, vatanı bölebilecek her türlü harekete ve işe karşı sert tavır alan MHP, ilkeleri ile tavizsiz duruşu Türk halkı tarafından da takdirle karşılanmıştır. Türk siyasi tarihinde önemli bir mevkiye oturtulan MHP, yaptığı her hareketle milletten yana ve devletten yana bir tavır sergilediğini de bütün kafalara sokmuştur. Artık Türk Halkı Milliyetçi Hareketin nerede durup nerede yürüyeceğini, nerede susup nerede konuşacağını çok iyi bilmektedir.

Murat Soylan

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2018, 14:15
YORUM EKLE