Nasrettin Hoca 1208-1284

Nasrettin Hoca 1208-1284

Orta Asya’da Efendi lakabıyla bilinen Nasrettin Hoca’nın Özbek, Azeri veya Uygur kökenli olduğu düşünüllüyor.
Evrensel ve zaman tanımaz fıkra ve hikayeleriyle Nasrettin hoca insan ilişkilerine yaptığı mizahi vurgularla yalnızca Türk değil dünya edebiyat tarihinin önemli bir figürü olup 1996 -1997 yılları UNESCO tarafından Uluslararası Nasretti Hoca yılı ilan edilmiştir.

Nasreddin Hoca, içinde yaşadığı toplumu ve bireylerini çok iyi tanıyıp, eksiklikleri ve aksaklıkları mizahi bir tarzla eleştirmiştir. Nasreddin Hoca kimdir sorusuna verilecek en iyi yanıt yine Nasrettin Hoca fıkralarıdır. Toplumbilimciler ve psikologlar, Nasrettin Hoca fıkralarından, şakalarından çok yararlanmışlardır. Dönemin ünlü kadılarının bile Nasrettin Hocadan yardım ve öğüt aldığı söylenir. Fıkraları, batı dillerine de çevrilmiştir. Yine bu dillerde Nasreddin Hoca hakkında önemli yayınlar yapılmıştır. Yüzyıllardır halk arasında, Nasrettin Hoca Fıkraları, Nasrettin Hoca Hikayeleri anlatılır, Nasrettin Hoca oyunları oynanır. Bu durum batılı araşırmacıların da dikkatini çekmiş, Nasrettin Hoca fıkraları, bir çok ülkenin diline çevrilmiştir.

1208 yılında Sivrihisar’ın Hortu Köyünde doğan Nasreddin Hoca, Anadolu’nun mizahi figürü olmuştur. 1284 yılında Akşehir’de vefat ettiği bilinmektedir. Nasreddin Hoca, sadece komik hikayeleri ve fıkralarıyla hatırlanmaz. Nasreddin Hoca, halk arasında çok bilinen ve çok sevilen bir filozof, bir bilgedir. Halk kültüründen gelmesi, halk kültürünü iyi tanıması ve bilmesi onun günümüze kadar gelen mizahi bir değer olmasını sağlamıştır.

Nasreddin Hoca’nın babası Hortu Köyü imamı Abdullah Efendi, annesi ise Sıdıka Hatun’dur. Nasreddin Hoca, Sivrihisar’da medrese öğrenimi görmiştür. Babası ölünce Hortu’ya dönerek köy imamı olmuş, bir süre sonra da Akşehir’e yerleşerek, dönemin alimlerinden Seyyid Mahmud Hayrani ve Seyyid Hacı İbrahim’in derslerini dinlemiştir. Kadılık görevi de yaptığı söylenen Nasreddin Hoca’ya, yaptığı görevlerden dolayı Nasuriddin Hâce adı verilmiştir. Bu ad daha sonra Nasreddin Hoca biçimini almıştır.

NASREDDİN HOCA FIKRALARI…

Nasrettin Hoca fıkralarından Ünlü timur’un Filleri fıkrası, ders niteliği taşıyacak mesajlar verir bize. Günümüzde de geçerli olan, kara mizah denecek türde, insanları düşündürürken güldüren bir fıkradır. Yine ünlü Göle Maya Çalma fıkrası da insanların peşin hükümlü olmasını yermektedir. Bu fıkrada da denemeden etmeden her şeye olmaz diyen insanları eleştirirken bir yandan da kuşkucu olmanın önemine güldürü anlamında bir değinmede bulunmuştur.

banner442