Alexa
14
Kas 2019
Güldüren İşkence

Başlık altındaki, 'Kanlı 12 Eylül'ün Trajikomik Hikâyeleri” tâbiri, eserin anafikrini ortaya koymaya yetiyor. Yazar Emine Özgenç, bundan evvel aynı mevzûyu işleyen 'Eylül 12'den Vurdu” ve 'PKK Kampında Bir Ülkücü”...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2019
Anadolu Dergiciliği ve Erciyes Dergisi

'Anadolu Dergiciliği” derken, birilerini, başkalarından ayrı/farklı görmek; mes'eleyi, bâzılarının umûmî idrâkinde saklı bulunan sâde/basit bir ‘coğrafya' hâdisesi gibi telâkki etmek maksadında değilim. Çünkü; coğrafya,...

MAKALEYİ OKU
01
Kas 2019
Türk Devletleri

15 Ekim 2019 târihinde, Azerbaycan'ın başşehri Bakü'de toplanan 'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi/Keneşi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi”ne, ev sahibi olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,...

MAKALEYİ OKU
22
Eki 2019
CUMHURİYETTEN NE ANLAMALIYIZ?

Cumhuriyet'in ilânının 96. yılını kutluyoruz. Bu târih; benim de, yetmiş yedinci Cumhuriyet Bayramı'mdır ki, çocukluk ve gençlik yıllarımda, okula giderken, büyük heyecanlar yaşadığım bayramlarımızdan biridir. Sâdece o zamanlarda...

MAKALEYİ OKU
17
Eki 2019
MİLLÎ MUTABAKAT NEDİR?

Devlet yönetiminde, ‘halk/vatandaş/millet” veya yargı, ordu, sendikalar, üniversiteler...idâreye ne kadar karışırsa veya müdâhale ederse değil, ne kadar ‘destek olur katılırsa', o devlet,  iç murakabesini yapar ve 'halka/vatandaşa/millete”...

MAKALEYİ OKU
10
Eki 2019
BÜTÜN TÜRKLER BİR ORDU

09 Ekim 2019 saat 16.00 îtibâriyle, 'Barış Pınarı Harekâtı” adıyla, Şanlı Türk Ordumuz, havadan ve karadan, Fırat'ın doğusunda Akçakale ilçemizin karşısında bulunan Tel Abyad ile, Irak sınırında Ceylanpınar ilçemizin karşısındaki...

MAKALEYİ OKU
05
Eki 2019
NİÇİN GERİYİZ?

Millî eğitimimiz üzerindeki tartışmalar (!) sürüp gidiyor. Herkes, bir yönüyle şikâyet edip duruyor da, selâhiyetler ve mes'uller de dâhil hiç kimseden bir çözüm teklifi gelmiyor. The Center for World University Rankings (CWUR), 'Dünya...

MAKALEYİ OKU
30
Eyl 2019
İbretlik Bir Hikâye: ÇATI

Osman Usta, tanıdığımdı. Telefonda konuştuğumuz gibi, zamanında geldi. Köydeki evimin çatısı damlıyordu, onu, tamir edecekti. Babadan kalma, alt katı ahır, üstte iki odası vardı. Terasa da arkadan bir merdivenle çıkılırdı. Merdiveni...

MAKALEYİ OKU
25
Eyl 2019
ŞÂİR YAZAR ALİ KAYIKÇI’NIN “PONTUS ÜSTÜNE” ADLI KİTABININ İKİNCİ BASKISI ÜZERİNE

Târih; devletler ve milletlerarası münâsebetlerin, sosyolojik, kültürel ve siyâsî faaliyetlerini barındıran çok mutevâlı, araştırılıp vesîkalar ortaya konulduğu zaman hakîkî varlığını ve ibret alındığı zaman ise, ‘kıymetini...

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2019
Toşayad KÜMBET DERGİSİ 51. SAYIYA ULAŞTI

Tokat Şâirler ve Yazarlar Derneği tarafından yayınlanan Toşayad Kümbet Dergisi, 51.  sayısına ulaştı. Türkiye'de, iftihar vesîlesidir ki, çok sayıda fikir ve edebiyat dergisi neşredilmektedir. Ancak; bu dergilerin bir çoğu, Kültür...

MAKALEYİ OKU