Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU Takip et

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU

Bütün Yazıları

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU

Samsun tarihi eksik ya da yanlış anlatılıyor

Samsun tarihiyle ilgili olarak hazırlanan eserlerin pek çoğunda bazı önermeler yer almaktadır. Samsun adının kaynağı, Samsun'un ilk yerleşimcileri gibi pek çok meselede günümüze kadar tekrarlanarak adeta kalıplaşmış ifadeler haline...
18 Ekim 2011

Türkiye İç Meseleleri İle Uğraşmalı

Amerikalı önemli düşünürlerden, aynı zamanda ülkesinde büyük itibar gören bir dış politika uzmanı olan Zbigniew Brzeinski, Büyük Satranç Tahtası isimli bir kitap kaleme almıştı. Eserinin önsözünde, 21. Yüzyılda dünyadaki Amerikan...
25 Eylül 2011

ÖMÜR DEDİĞİN

Her doğan bir gün mutlaka ölecektir. Hiçbir yaratılan sonsuza kadar yaşama hakkına sahip değildir. Bu, tabiatın en temel kanunudur ve istisnası yoktur. İnsan, yaşı ilerledikçe geriye doğru bakarak nasıl bir ömür geçirdiğinin muhasebesini...
10 Eylül 2011

TÜRKİYE'YE DOĞRU BAKMAK

Bu ülkede yaşayan herkes, memleketinin ve insanının meselelerine kendince çözümler bulmaya çalışır. Ancak bütün iyi niyetlere rağmen sonuçta anlaşamadıkları zamanlar olur. Bunun en büyük sebebi, Türkiye'ye bakış farklılığıdır....
12 Ağustos 2011

İlkçağda Türk İzi

Türklerin insanlık tarihinde işgal ettiği yer tarihçiler arasında uzun süre tartışma konusu olmuştur. Oryantalistlerin XIX. yüzyılın ortalarından itibaren yoğunlaşmaya başlayan eserlerinde, Türklerin askerî güçleri sayesinde bulundukları...
29 Temmuz 2011

Bir Şehre Kimlik Biçmek

Samsun, Karadeniz bölgesinin en büyük şehridir. Kentin nüfusu Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren büyük değişime uğrayarak günümüze kadar devam eden iç ve dış göçlerle şekillenmiştir... Karadeniz bölgesinin en kozmopolit şehri...
18 Haziran 2011