Alexa

RAMAZÂNNÂME

RAMAZÂNNÂME

Muhabbet deryâsının aşk lezzeti sende var;

Aşkın hakikatinin muhabbeti sende var.

Tutuştu mu gönüller bir kez o kıvılcımla;

Saâdetin özünün bereketi sende var.

* * * *

Bütün coşan gönüller meşakkatten âzâde...

Gün olur elbet dolar ömre biçilen vâde.

Huzura yürünüyor; her şey Rabb'e âmâde;

On bir ayın şahlanan fazîleti sende var.

* * * *

Nûrunla kalbler doldu;bulutlar aralandı.

Milyonlar saf saf oldu; ardarda sıralandı;

Sevdâ yüklü kâinat seninle tuğralandı;

Ebedî yolculuğun saâdeti sende var.

* * * *

Dupduru bir pınarın suyuyla yunmak güzel;

Köşkünden pırıltılar, aşk ile, sunmak güzel.

İlâhîlerle gönle bir kez dokunmak güzel;

Sevginin çağıl çağıl zarâfeti sende var.

* * * *

Her kışın baharı var, gönlün baharı sensin;

Güzelliğin, çehrede, gerçek ayârı sensin.

İftar sofralarında sabrımın yârı sensin;

Benliğimin hoşgörü hürriyeti sende var.

* * * *

Câmiler; mahzûn, buruk sînelerin yunağı;

Sevdâ yüklü kalblerin en emîn barınağı.

Ezân nidâlarıyla kucaklayan her çağı;

Şefkatteki tevâzû azameti sende var.

* * * *

Gece-gündüz her ânın şükürlerle donanır;

Kâinat, sabahları, binbir hazla uyanır.

Cân, cânanın aşkına bilmem nasıl dayanır;

Evliyâ nefesinin her hikmeti sende var.

* * * *

Harâbeler içinde, gözler, ziyâ'nı arar;

Garipler, bîçâreler, sende mizânı arar.

Tövbenin sırlarında ân ân mânânı arar;

Anne hissiyâtının merhâmeti sende var.

* * * *

Dünyaya râm olamam, mevti dost edinemem;

Çok korkarım, mahveder, beni, kibrim-debdebem.

Çünkü âciz nefsimle çetindir mücâdelem;

Dertlerin merheminin inâyeti sende var.

* * * *

Ne kadar güzelsin ki,ayların sultânısın;

Ümit üzre olanın cânısın-cânanısın.

Titreyen dudaklara,hükümdâr irfânısın;

Sabah ezân vaktinin sükûneti sende var.

* * * *

Minâreler parıldar nazlı bir ihtişâmla;

Su akar, çiçek açar, yeni yeni ikrâmla.

Yıldızlar göz kırparlar asîl bir ihtirâmla;

Bülbülün, kurdun-kuşun, cemaâti sende var.

* * * *

Kuru kuru dudaklar, tiril tiril parmaklar...

Seninle cân bulurlar...Gürül gürül ırmaklar!

Bu ırmakta çimenler, ne kadar temiz-paklar;

Mânevî kâinatın tüm serveti sende var.

* * * *

Sözü güzel diyene, Hakk da yâr olur, inan!

Ona karşı koyana, her şey nâr olur, inan!

Seninle olmayana, dünya dar olur, inan!

İki cihân mülkünün emâneti sende var.

* * * *

Bu yolda âşık durmaz; âşık olan yorulmaz!

Bilinir ki; ummânlar, bulanmadan durulmaz!

Bataklık arazide sağlam bina kurulmaz;

Tevhîdde aşk devleti, asâleti sende var

YORUM EKLE
YORUMLAR
Mümine Erdem
Mümine Erdem - 9 ay Önce

Kalemine, yüreğine sağlık amcacığım. Hayırlı Ramazanlar.

Yahya Cumhur TAPCI
Yahya Cumhur TAPCI - 9 ay Önce

Çok güzel demek haddimize değil. Gönlüne ve kalemine sağlık, muhterem hocam...