Hasta Hemşiresi ve Evde Bakım İçin Armoni İnsan Kaynakları

Sağlık 05.10.2020, 13:32
Hasta Hemşiresi ve Evde Bakım İçin Armoni İnsan Kaynakları

Hasta Hemşiresi hizmeti 2011’de “Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yayınlanmıştır. Bu yönetmelikte Halk Sağlığı hemşireliğinin alt görev tanımlarında “Evde Bakım Hemşiresi” tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre, Evde Bakım Hasta Hemşiresi; yatağa bağımlı veya kendi ihtiyaçlarını bir başkasının desteği olmaksızın karşılayamayacak durumda evde bakım gereksinimi olan bireylere hemşirelik hizmetlerinin sunumundan sorumludur.

Belçika’da yapılan bir araştırmaya göre 2009’da 22 bin hemşire görevini yerine getirmesi için yetkilendirilmiştir. Bunlardan 8 bin hemşire evde bakım ve sağlık hizmetlerinde görev yapmaktayken, 14 bin gibi neredeyse 2 katı kadar hemşire serbest çalışmaktadır.

Türkiye’de yapılmış bir araştırma olmadığı için konu hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz Ancak Türkiye’deki evde bakım modelinde; evde bakım hizmetlerinin en önemli ve en çok gereksinim duyulan alanı evde bakım hemşirelik hizmetidir muhakkak.

Hizmet talebi olanların bilmeleri gereken en önemli bilgi ise, bu hemşirelerin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bir kurumda mı çalıştığı yoksa serbest mi çalıştıkları konusudur.

Evde Bakım Hemşiresi, bakım verici rolü açısından tedavi ve rehabilitasyonun etkin olmasında, bireyin mevcut sağlık durumunun iyileştirilmesinde çok önemli bir etkinliğe sahiptir. Sadece evde hasta bakımı ile sınırlı değildir. Ev, hastane ve sosyal hizmetler kurumu arasında bağlantıyı sağlamak büyük önem taşımaktadır. Hemşire, ailenin gereksinimlerine ve bakım verdiği ortama göre birçok rolü gerçekleştirmesi için yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.

Peki, Evde Bakım Hemşiresi’nin Sahip Olması Gereken Özellikleri Nelerdir?

Etkili ve Hızlı karar verebilmeli, multidisipliner ekip ile etkili çalışma becerisine sahip olmalı, hızlı veri toplayıp, doğru tanıyı koyabilmeli, problemlere etkin çözüm getirebilmeli, hasta/aileye etkili eğitim, danışmanlık ve denetim yapabilme becerisine sahip olabilmeli, hemşirelik teori ve süreçlere ilişkin yeterli bilgiye sahip olmalı, acil durumlarda sakin olabilmeli ve etkili reaksiyon gösterebilmelidir.

Evde Bakım Hemşiresinin Evde Takip Ettiği Hastasında İzleyeceği Yol Nasıl Olmalıdır?

Hemşire, doğru veriyi toplayıp, hastanın gereksinimlerini belirlemelidir. Bu gereksinimler doğrultusunda doğru bakım planını oluşturmalı ve belirlenen ve planlanan zamanlarda bu bakımı uygulamadır.

Bireylere değerlendirme planı yapılmalıdır

İyi bir ziyaret planı yapılmalıdır. Planlanan bu ziyareti gerçekleştirirken evde bakım hemşiresi mutlaka; bireyin sağlık hikâyesini doğru ve eksiksiz değerlendirmelidir. Fiziksel kapasite ve sınırlılıklarını kontrol etmelidir.

Hasta Hemşiresinin Süreci

Evde bakım hemşiresi, hastayı yerinde görüp değerlendirmek ve aynı zamanda taleplerinizi öğrenmek için hastanın bulunduğu hastaneyi veya evini ziyaret eder. Önce doktorundan daha sonra sizden aldığı bilgilerle hastanın ihtiyaçlarını belirler. Bu bilgiler doğrultusunda hastanın evdeki sürecinde evde bakım hemşiresi olarak yapılması gereken uygulamalarını detaylandırır. Hastanın yaşam ortamının hemşirelik bakımı için uygunluğunu değerlendirir ve uygun olması adına gerekli koşulların oluşturulmasını sağlar ya da bu koşulların oluşturulmasını talep eder. Tedavi sürecinde, gerekli olduğu hallerde, tıbbi cihazların kurulumunu sağlar ve tıbbi cihazların kullanım süreçlerini yönetir. Hastanın primer doktorunun önerileri ve ailenin talebiyle, hastanın sağlık ve bakım ihtiyaçlarını karşılayacak olan evde hemşirelik hizmeti 12 saat veya 24 saat süreli olarak organize edilir. Evde bakım hemşiresi, doktor tarafından planlanmış tedaviyi uygulamaktan, hastanın sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasından ve hastayla ilgili formların düzenli olarak doldurulmasından sorumludur. Evde bakım hemşiresi, düzenli bir şekilde hastanın doktorunu durumu hakkında bilgilendirir, diğer taraftan aileye tedavi süreciyle ilgili bilgi aktarır.

Tüm bu süreçlerde, Armoni İnsan Kaynakları’nın eğitimli ve tecrübeli hemşire portfoyünden rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Sürekli müdahale gerektirmeyen durumlarda belirli zamanlarda hasta hemşiresi seçeneği de değerlendirmenizi öneriyoruz.

Yorumlar (0)
-0°
açık