Alexa

Sahte Tarihçilere Göre Yapılmış Müfredat

SAHTE TARİHÇİLERE GÖRE YAPILMIŞ  MÜFREDAT BİR DÖNEM BİLE DAYANAMAZ

Türkiye Cumhuriyeti akademik ortamı yüzlerce tarih akademisyeni yetiştirmiştir. Bunların ilk üç sırası bana göre Prof.Dr.Halil İnalcık, Prof.Dr.İlber Ortaylı v e Prof.Dr.Yusuf Halacoğlu’dur. Diğer tari,h alimlerindan tanıdığım onlarcası da TürkTarihinde Dünya çapında bilim adamlarıdır.  Eğitim Bakanlığı(Milliliği fiilen kaldırılmıştır) b unlardan ve merhum olanların esrlerinden yararlanarak hem tarihimiz, hem de Atatürk gibi kahramanlar hakkında müfredat programlarına özet ve yol gösterici bigi konmalıdır. Bilimsel olan yol bu yoldur.

Eğitim Bakanlığı nerede bir sahte tarihçi varsa onların görüşlerini esas alan bir müfredat hazırlamıştır. Sahte tarihçilerin başında gelen kırmızı fesli avukat ve tarih bölümünde okumuş ama okuduğunu anlamaktan aciz bazı din tüccarlarının belgeye ve tarih biliminin hiçbir kuralına dayanmayan sahte görüşleri ders kitaplarına girmiştir. Bilimin ve gerçeklerin önünde hiç bir sahtekarlık dayanamaz.

Cumhuriyeti kuranlar eğitim hususunda önemli inkılaplar yaptılar. 1936 üniversite reformu ve sonradan eğitimin tamamen bilm çerçevesine oturtulabilmesi için tedbirler aldılar. Eğitimi bugünkü IŞİD ve FETÖ benzeri cemaat, tarikat, yabancı misyonerler ile tüm ihanet odaklarının  elinden kurtarıp “HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, FENDİR” ana fikri doğrultusunda tesis ettiler. Bu gün artık ilim ve fennin araştırılması ve uygulamasının  da Allah’ın metinsiz ayetlerinin bilinip uygulanması olduğu gerçeğine ulaşmış bulunuyoruz. YANİ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜRETMEK ALLAH’IN AYETLERİNİ UYGULAMAKTIR. BU GÖRÜŞ EN ÜNLÜ DİN BİLGİNLERİNİN GÖRÜŞÜDÜR. AKSİNİ İDDİA EDENLER VARSA AHMAK OLDUKLARI KESİNDİR.

Ancak din istismarcıları TV ve gazeteleri doldurmuşlar. Millete safsata satmaktan başka bir iş yapmıyorlar. Din tartışmaları almış yürümüştür.

Tartışılacak çok şey yok. Ana kaynak Kur’an sapasağlam duruyor. Onu uygulayan peygamberin gerçek hadisleri biliniyor. Allah’a, Peygambere(Muhammed Aleyhisselama) inanan herkes Müslümadır. Gerisi teferruattır. Teferruatı kullanıp Müslümanları bölenler kimlerdir? Ya cahildirler, ya casusturlar, ya misyonerdirler veya ideoloji kölesi olan münafıklardır. Bunlara inanan kimseler de ahmaktır.

Eğitim Bakanlığı müfredat değiştirecek idiyse, 90 yıldan beri üniversitelerimizde artarak kurulan eğitim bilimleri bölümleri vardır. Bunlara ilaveten Ankara Üniversitemizin bir eğitim bilimleri fakültesi vardır. Her türlü modern, sonuç alabilecek ve Türkiye ve dünya çapında bilim adamları buralarda bulunuyor. Hatte ne gariptir ki bu kurumların bazılarında eğitim müfredatları ile ilgili bölümler de var. Bunlara bir şey sorulmuyor. Üniversite diplomasının olup olmadığı belirsiz olan bir muhterem vatandaşımızın sözleri ile eğitim yürütülüyor.

Vaklahi de yanlıştır, billahi de yanlıştır. 6 Eğitim bakanı geldi. Erkan Mumcu hariç, hepsi bu tek adam diye anılan yurttaşımızın sözleri ile yazdı, bozdular. Sonunda bir eğitim felaketine geldik.

BU MÜFREDAT 6 AY DAYANMAZ!!. 50 YILLIK EĞİTİMCİ OLARAK BUNU AÇIK SEÇİK GÖRÜYORUM!!!!

KAHROLSUN CEHALET!!!

YORUM EKLE