Alexa

Demokratikleşme Paketi Yeniden Meclis'te

AFAD ile ilgili torba teklif ve ÖYM'lerin tümüyle kaldırılmasını da içeren "Demokratikleşme Paketi" bu hafta TBMM Genel Kurul'da görüşülecek.

 Demokratikleşme Paketi Yeniden Meclis'te
banner327

  Meclis, yoğun gündemle çalışacağı bir haftaya giriyor.

TBMM Genel Kurulu'nun bu haftaki gündeminde iki önemli konu olacak. Genel Kurul'da 18 Şubat salı günü görüşmeleri yarım kalan AFAD ile ilgili "torba kanun teklifi"ne devam edilecek. Görüşmeler, 2. Bölüm üzerinde sürecek.

Bu teklifin yasalaşmasının ardından, kamuoyunda "Yeni Demokratikleşme Paketi" olarak bilinen Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. Maddesi Uyarınca Kurulan Ağır Ceza Mahkemelerinin Kaldırılmasına ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklifle, özel yetkili mahkemeler (ÖYM) tümüyle kaldırılıyor. Gözaltı ve tutuklama kararında "kuvvetli suç şüphesi" yerine "somut delil" şartı aranacak.  Şüpheli ya da sanığın üstü, eşyası, eş yeri ya da evinde yapılacak arama "makul şüphe" yerine "somut delil"e dayanacak. Kişisel verilerin korunması amacıyla, bu verileri hukuka aykırı olarak kaydedenlere, yayanlara veya ele geçirenlere verilecek cezalar artırılıyor. ÖYM'lerin görevine giren suçlarda azami tutukluluk süresi 10 yıldan 5 yıla indiriliyor.

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, teknik araçlarla izleme, gizli soruşturmacı görevlendirme ve taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma koruma tedbirlerine ağır ceza mahkemeleri oybirliğiyle karar verebilecek. İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması talebinde bulunulurken hakkında bu madde uyarınca tedbir kararı verilecek hattın veya iletişim aracının sahibini ve biliniyorsa kullanıcısını gösterir belge veya rapor eklenmesi zorunlu olacak. Müdafiin soruşturma aşamasında dosyayı inceleyebilmesi ve belgelerden örnek alması konusundaki kısıtlama kaldırılacak. 

Genel Kurul, 22 maddelik teklifi "temel kanun" olarak görüşecek. Gene Kurul, teklif için geç saatlere kadar mesai yapacak.

 
-Komisyonlar 

 
TBMM'deki ihtisas komisyonları da gündemlerindeki konuları ele alacak. 

Adalet Komisyonu,  18 Şubat Salı günü yapacağı toplantıda, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı'nı ele alacak. 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu da aynı gün yapacağı toplantıda, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı görüşecek. 

Çevre Komisyonu, 19 Şubat Çarşamba günü, daha önce askıya alınan Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapan yasa tasarısını ele alacak.

Kamu Denetçiliği Kurumu, 19 Şubat Çarşamba günü, Dilekçe ve İnsan Hakları Karma Komisyonu'na 2013 yılı faaliyet raporu hakkında bilgi verecek.


-"Torba teklif"

 
Plan ve Bütçe Komisyonu, 18 Şubat Salı günü AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Teklifle, orman kadastro komisyonlarınca alınan kararlara ilişkin düzenlenen tutanak ve haritalar, 30 gün süre ile ilan edilecek. Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanak ve haritaların kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak Hazine hariç itiraz olunamayacak ve dava açılamayacak. 

Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile diğer yatırımların kamu yararı açısından önceliğini ve önemini tespit edecek kurul oluşturulacak. Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile yollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, maden petrol doğalgaz işletmeleri, su isale hatları gibi yatırımların birbirlerini engellemesi durumunda, kararı Kurul verecek.

Teklifle, kamu özel işbirliği projelerinin kolaylıkla sona erdirilmemesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Mücbir sebepler, olağanüstü haller veya sözleşme ve eklerinin uygulanmasını etkileyen bir durumun ortaya çıkması halinde, sözleşmenin uygulanabilirliğini veya anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla, Bakan onayı ile sözleşme ve eklerinde değişiklik yapılabilecek.
Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2014, 14:55
YORUM EKLE