Yandex Metrika

Semih Yalçın'dan Soru Önergeleri

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Semih Yalçın TBMM'ne soru önergeleri verdi

Semih Yalçın'dan Soru Önergeleri
16 Ağustos 2014 Cumartesi 01:54

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Efkan ALA tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Edip Semih Yalçın

Gaziantep Milletvekili

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (Türgev)’e Türkiye’nin bir çok yerinde usulsüz olarak arsa tahsis edilmesi ülkemizin gündemindedir. Son zamanlarda çok sayıda Belediyenin mülkiyeti belediyeye ait olan arsaları Türgev’e bedelsiz veya sembolik bedellerle verilmesi çeşitli basın kaynaklarında yer almıştır.

Bu bilgiler ışığında,

1-​ Türkiye’de hangi Belediyeler tarafından Türgev’e arsa bağışı yapılmıştır?

2-​ Türgev’e arsa tahsisi yapan kurumların ve belediyelerin illere göre dağılımı ne şekildedir?

3-​ Türgev’e Belediyelerin sembolik bedellerle verdikleri araziler var mıdır? Varsa bunlar hangi belediyeler tarafından verilmiştir?

4-​ Belediyeler tarafından Türgev dışında başka vakıflara da arsa bağışı yapılmış mıdır? Yapıldıysa bunlar hangileridir?

5-​ Bu bağışlar hangi şartlarda yapılıyor? Hangi amaçlı kullanıldığı takip ediliyor mu?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,

Aşağıda belirtilen sorularımın, İçişleri Bakanı Sayın Efkan ALA tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.


Prof. Dr. Edip Semih YALÇIN MHP Gaziantep Milletvekili

Gaziantep ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde yapılacak yönetici görevlendirmelerine Vali ve/veya Kaymakamlarca müdahale edilerek ayrımcılık yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak;

Anılan ilimizde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde 2013-2014 eğitim öğretim yılı sonunda yöneticilik görevi sona eren yöneticilerin yerine yapılacak okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri öncesinde vali ve kaymakamların milli eğitim il ve ilçe müdürleriyle toplantılar düzenleyerek uyarı ve telkinlerde bulundukları, yıllarca başarılı bir şekilde yöneticilik yapmış çok sayıda okul müdürü ve yardımcılarının Eğitim-Bir-Sen isimli sendikaya üye olmadıkları gerekçesiyle görevlendirmelerinin engellendiği iddiaları doğru mudur?

Anılan ilimizde bulunan okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde şimdiye kadar 10.06.2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince işlemleri tamamlanan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının üyesi bulundukları memur sendikalarına göre dağılımları nasıldır?

Görevlendirmeleri tamamlanan yöneticilerin çok büyük bir bölümünün sadece bir sendikaya ait üyelerden oluşması Bakanlığınızca nasıl değerlendirilmektedir?

Anılan ilimizde yapılacak yönetici görevlendirmelerinde haksızlık ve mağduriyetlere yol açan Bakanlığınız yetkililerinin görevlerini kötüye kullanmalarının engellenmesi için Bakanlığınızca ne gibi önlemler alınmış ya da alınmaktadır?

Anılan konuda baskı ve ayrımcılık yaparak birçok yönetici adayının hakkının yenilmesine ve mağduriyetine yol açan yetkililer hakkında şimdiye kadar Bakanlığınıza ulaşan şikâyetler nasıl değerlendirilmiş veya değerlendirilmektedir? Şimdiye kadar kaç yetkili hakkında nasıl bir işlem yapılmış ya da yapılmaktadır?


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,

Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.Prof. Dr. Edip Semih YALÇIN

MHP Gaziantep Milletvekili

Gaziantep ilinde Bakanlığınıza bağlı okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin çalışmalarla ilgili olarak;


Anılan ilimizde 2013-2014 eğitim öğretim yılı sonunda toplam kaç kişinin 4 yıl ve daha fazla süreyle yöneticilik görevinde bulunduğu için başka bir işleme gerek kalmaksızın yöneticilik görevi sona ermiştir?

Anılan ilimizde yöneticilik görevi sona eren söz konusu okul yöneticilerinin görev unvanlarına göre dağılımları nasıldır?

Anılan ilimizde yöneticilik görevi sona eren söz konusu okul yöneticilerinin görevli oldukları ilçelere göre dağılımları nasıldır?

Anılan ilimizde 10.06.2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince şimdiye kadar kaç müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısının görevlendirmesi yapılmıştır?

Halen görevlendirmesi yapılan yöneticilerin unvanlarına, bağlı bulundukları sendikalara ve görevli bulundukları ilçelere göre dağılımları nasıldır?

Anılan idarecilerin görevlendirmelerinde bağlı bulundukları sendikalara göre tercihte bulunulduğu, Eğitim-Bir-Sen isimli sendikaya üye olmayanlara siyasi baskı ve haksızlıklar yapıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu tür bir uygulamanın Türk milli eğitim sistemine verdiği ve vereceği zararların önlenmesi için Bakanlığınızca nasıl bir düzenleme yapılması düşünülmektedir?

Anılan ilimizde görevlendirmeleri yapılacak yönetici adaylarına Bakanlığınız yetkililerince yapılan sözlü sınavlarda ayrımcılık yapıldığı ve Eğitim-Bir-Sen isimli sendika üyesi olan adaylara yüksek notlar verilerek diğer adayların mağdur edildiği iddiaları doğru mudur?

Anılan konuda ayrımcılık ve haksızlık yapan görevliler hakkında şimdiye kadar Bakanlığınıza ulaşan şikâyetler nasıl değerlendirilmiş veya değerlendirilmektedir? Şimdiye kadar kaç sorumlu hakkında nasıl bir işlem yapılmış ya da yapılmaktadır?

Bakanlığınızca anılan konuda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik olarak ne gibi önlemler alınmış ya da alınmaktadır?

ÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Edip Semih Yalçın

Gaziantep Milletvekili

Suriye’den özellikle Gaziantep olmak üzere çevre illere giren, kaçak akaryakıt on numara yağ adı altında satılmaktadır. Tır parkı olarak kullanılan boş arazide fiber depodan kamyon ve tırlara kaçak akaryakıt satışı yapılmaktadır. Kamuoyunda dolaşan iddialar bu kaçak akaryakıt gelirlerinin devlete aktarıldığı için güvenlik konusunda esneklikler olduğu yönündedir.

Akaryakıt kaçakçılığı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine, çevreye, ülkemiz ekonomisine ve akaryakıt sektörüne yönelik önemli tehdit oluşturmaktadır. Çevreye ve araçlara verdiği zararlar düşünüldüğünde milli servetimiz heba olmaktadır.

Yasal olmayan yollardan yapılan bu faaliyetlerin, kayıt altına alınmamış olması kurumsal vergi kayıplarına neden olmaktadır. Kaçak akaryakıt nedeni ile oluşan haksız rekabet ile yasa dışı faaliyetlerin önlenememesinden kaynaklanan güvensizlik yatırım kayıplarına da neden olmuştur.

Bu bilgiler ışığında,

1-     Gaziantep’te tır parkı olarak kullanılan boş arazide kaçak akaryakıt satışı yapıldığı doğru mudur? Doğru ise bu konuda bugüne kadar hangi çalışmalar yapılmıştır? 

2-     Gaziantep’te kaçak akaryakıt konusunda her herhangi bir denetim yapılmakta mıdır? 3-     Yapılmakta ise yapılan bu denetimler sırasında toplam ne kadar kaçak akaryakıt yakalanmıştır? Yakalanan bu akaryakıtın piyasa değeri kaç paradır? Yakalanan bu akaryakıtlar daha sonra ne yapılmaktadır?

4-     Kaçak akaryakıt temin eden ve satış yapan bu kişilere her hangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmış ise başlıca hangi işlemler yapılmıştır? 

5-     Kaçak akaryakıtın Türkiye ekonomisine, insan sağlığına ve çevreye vermiş olduğu zararlar nelerdir? Bu konuda her hangi bir çalışmanız var mıdır?

 6-     Ülkemizde ve Gaziantep’te kaçak akaryakıtı önlemeyi düşünüyor musunuz? Bu konudaki başlıca çalışmalarınız nelerdir?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Dış İşleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Edip Semih Yalçın

Gaziantep Milletvekili

Türk Milleti ve Devleti her zaman mültecilere karşı misafirperver ve kucaklayıcı olmuştur. Ancak Suriye’de yaşanan savaşla birlikte Gaziantep’e gelen Suriyelilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Gaziantep’e gelen mülteciler, tüm şehre istediği gibi yerleşmişlerdir.

Şehre gelişigüzel yerleşen Suriyeli mülteciler, Gaziantep’in aile yapısını ve sosyal yapısını olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. Mülteci akını nedeniyle Gaziantep’te barınma ve ev kiraları konusunda sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Kamu çalışanları ve öğrenciler yaşanan konut sıkıntısı nedeniyle Gaziantep’e gelmek istememektedirler.

Gaziantep’te pek çok konuda kayıt dışılık artmış durumdadır. Suriyeliler ikinci kişiler üzerinden iş yeri kiralayarak sigortasız işçi çalıştırmaya başlamıştır. Gaziantep esnafının sigorta ve vergi gibi devlete ödediği maddi külfetin Suriyeli mültecilere uygulanmaması kaçak işçi ve kaçak ticaret sorununa da yol açmaktadır. Gaziantep’ te haksız bir rekabet yaşanmaktadır.

Suriye sınırından kaçak olarak getirilen Suriye plakalı araçlar, vergisiz bir şekilde rahatça kullanılmakta, ayrıca bu araçlar kurallara uymayıp trafiği de alt üst etmektedir. Suriye plakalı araçların kazaya karışması halinde plakaları okunamadığı için tutanak tutma imkanları da olanaksızdır. Bunun gibi suça karışan Suriyeli mültecilerin kayıtları olmadığı için polis de bir işlem yapamamaktadır.

Bunların yanı sıra Gaziantep’te bulaşıcı hastalık sorunu da yaşanmaya başlamıştır. Gaziantep’te kızamık vakaları artmıştır. Şu anda kamplarda her hastada Şark çıbanı denen hastalık vardır. Suriyeli mültecilerle ilgili sağlık sorunu hat safhaya ulaşmıştır.

Suriyeli mültecilerin gelmesi ile birlikte asayiş bozulmuş; hırsızlık , gasp, fuhuş, ve kaçakçılık ciddi oranda artmıştır. Suriyeli mülteciler, Gaziantep halkına ciddi oranda zararlar vermeye başlamıştır. Gaziantep’te yaşanan cinayet aylardır süren Suriyeli gerginliğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Hükümetin aylardır tedbir almadığı Gaziantep’te ev sahibi Hıdır Çalar, Suriyeli kiracısı tarafından bıçakla öldürülmüştür. Tüm milletimizi üzen bu olaydan sonra Gaziantep’te çok büyük toplumsal olaylar meydana gelmiştir.

Bu bilgiler ışığında,

1-Ülkemizde bulunan toplam Suriyeli mülteci sayısı kaça ulaşmıştır? Bu mültecilerden kaç kişi Gaziantep’te yerleşmiştir?

2-Gaziantep’e yerleşen bu Suriyeli mültecilerden kaç kişi mülteci kampında barınmaktadır?  Gaziantep’in yerleşim bölgelerinde konutlarda kalan Suriyeli mülteci sayısı kaçtır?

 3-Suriyeli mültecilerin barınma kampları yerine, şehre rahatlıkla ve gelişi güzel yerleşmeleri niçin önlenmemiştir?

4-Gaziantep’in konut sorunu ne orandadır? Bunu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?

5-Gaziantep bölgesinde kayıt dışı ticaret yapan ve iş yeri açan mültecilerin tespiti yapıldı mı? Yapıldı ise bunlar kimlerdir ve bunlara nasıl bir müeyyide uygulandı?

6-Gaziantep trafiğindeki Suriye plakalı araçların yarattığı sorunlarla ilgili ne gibi bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz? Bunlara geçici plaka vermeyi düşünüyor musunuz?

 7-Hükümet, Suriyeli mültecilerin karışmış oldukları asayiş olaylarına karşı neden hiçbir tedbir almamıştır? Suriyeli mülteci tarafından acımasızca öldürülen Hıdır Çalar isimli vatandaşımızın hesabını hükümetten kim verecektir?

 8- Hükümet Suriyeli mültecilerle ilgili uyarıları niçin bugüne kadar dikkate almamıştır?

 9-Mülteci kampı şehrin içinde konutlara yerleşen Suriyeli mülteciler konusunda hükümet her hangi bir çalışma yapmayı düşünmekte midir?

 

10-Yaşanan cinayet ve sonrasında gelişen olaylar konusunda hükümet hangi tedbirleri almıştır? Alınan bu tedbirler yeterli midir?


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.