Yandex Metrika

Şimşek'ten Bakanlıklara Soru Önergesi

Milliyetçi Hareket Partisi Samsunsun Milletvekili cemaalettin Şimşek, Samsun'a dair Bakanlıklara soru önergesi gönderdi.

Şimşek'ten Bakanlıklara Soru Önergesi
28 Kasım 2013 Perşembe 11:41

Milliyetçi Hareket Partisi Samsunsun Milletvekili cemaalettin Şimşek, Samsun'a dair Bakanlıklara soru önergesi  gönderdi.
 
Şimşek'in soru önergesi gönderdiği bakanlıklar  ve içeri şöyle:

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda belirtilen sorularımın, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

1. 2002-2013 yılları arasında Bakanlığınızca Samsun iline ne tür yatırımlar yapılmıştır? Yapılan bu yatırımların toplam ödenek tutarı ne kadardır? 
2. Bu tutarın aynı dönemde Bakanlığınızın ülke genelinde yaptığı toplam yatırım tutarı içindeki payı nedir?
3. Anılan dönemde Samsun ilinde yapılan yatırımların ilçelere göre dağılımları nasıldır?
4. Samsun ili için Bakanlığınızca yatırım programına alınmış olup da uygulanmayan projeler var mıdır? Varsa uygulama safhasına geçmeyen projelerin uygulanmama gerekçeleri nelerdir?
5. Samsun ili için yapılan yatırımlar kapsamında 2002-2013 döneminde tahsis edilen ödenek tutarı ne kadardır? Söz konusu ödeneklerin Bakanlığınızın bu dönemde ülke genelindeki tüm yatırım ödeneklerine oranı nedir?
6. Bakanlığınızca anılan dönemde Samsun ili sınırları içinde hangi niteliklerde kaç kilometre karayolu yapılmıştır? Bu yolların ilçelere göre dağılımı nasıldır?
7. Samsun’da yapılan yollar toplamının aynı dönemde Türkiye genelinde yapılan yollara oranı nedir?
8. Anılan dönemde Samsun genelinde faaliyet gösteren tren seferlerinin yıllara göre dağılımı nasıl olmuştur? Samsun ilinde yıllardır faaliyet gösteren bazı tren seferlerinin Bakanlığınızca iptal edilmesinin gerekçeleri nelerdir?
9. Bakanlığınızca 2014 yılı Samsun ili yatırım programında ne tür yatırımlar yer almaktadır? Bu yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmış ve şimdiye kadar bu ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıda belirtilen sorularımın, Sağlık Bakanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

1. 2002-2013 yılları arasında Bakanlığınızca Samsun iline hangi yatırımlar yapılmıştır? Yapılan bu yatırımların toplam ödenek tutarı ne kadardır? 
2. Yatırımların ilçelere göre dağılımı nasıldır?
3. Söz konusu dönemde Samsun ilinde kaç tane hastane ve sağlık merkezi hizmete açılmıştır?
4. 2002-2013 yıllarında Samsun iline atanan veya tayin olan personel ile ilden tayin olan ya da çeşitli nedenlerle görevden ayrılan sağlık personelinin yıllara göre dağılımı nasıldır?
5. Halen Samsun ilinde kişi başına düşen doktor sayısı ne kadardır? Samsun ilinde görevli doktor sayısının nüfus oranına göre Türkiye sıralamasındaki yeri nasıldır? 
6. Samsun ilinde faaliyet gösteren hastanelerin yatak kapasitesi ne kadardır? Bu kapsamda samsun ilinin Türkiye sıralamasındaki yeri nedir? 
7. Samsun için Bakanlığınız yatırım programındaki projeler için ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmayan ödeneklerin gerekçesi nelerdir?
8. Bakanlığınızca 2014 yılı Samsun ili yatırım programında ne tür yatırımlar yer almaktadır? Bu yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmış ve şimdiye kadar bu ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

1. 2002-2013 yılları arasında Bakanlığınızca Samsun iline ne tür yatırımlar yapılmıştır? Yapılan bu yatırımların toplam ödenek tutarı ne kadardır? 
2. Bu tutarın aynı dönemde Bakanlığınızın ülke genelinde yaptığı toplam yatırım tutarı içindeki payı nedir?
3. Anılan dönemde il genelinde yapılan yatırımların yıllara ve ilçelere göre dağılımı nasıldır?
4. Samsun ili için Bakanlığınız yatırım programına alınıp da uygulanmayan proje veya projeler var mıdır? Varsa bu projeler hangileridir? Uygulanmama gerekçeleri nelerdir?
5. Bakanlığınız yatırım programındaki Samsun ili projeleri için ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmayan ödeneklerin gerekçesi nelerdir?
6. Bakanlığınızca anılan dönemde Samsun ilinde ne kadar okul ve eğitim merkezi açılmıştır? Açılan okulların ne kadarı Bakanlığınız bütçesinden, ne kadarı da hayırsever vatandaşlarımız tarafından yaptırılmıştır?
7. 2002-2013 döneminde Bakanlığınızca tayin ve atama yoluyla Samsun’da görevlendirilen öğretmen sayılarının yıllara göre dağılımı nasıldır? 
8. Halen ilde görevli öğretmenlerin ülke genelinde görevli öğretmenlere oranı nedir?
9. Bakanlığınızca 2014 yılı Samsun ili yatırım programında ne tür yatırımlar yer almaktadır? Bu yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmış ve şimdiye kadar bu ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıda belirtilen sorularımın, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

1. 2002-2013 yılları arasında Bakanlığınızca Samsun iline ne tür yatırımlar yapılmıştır? Yapılan bu yatırımların toplam ödenek tutarı ne kadardır? 
2. Bu tutarın aynı dönemde Bakanlığınızın ülke genelinde yaptığı toplam yatırım tutarı içindeki payı nedir?
3. Anılan dönemde yapılan yatırımların yıllara ve ilçelere göre dağılımları nasıldır?
4. Aynı dönemde Samsun ilinde ne tür kültürel etkinliklerde bulunulmuştur ve bu etkinlikler için ne kadar ödenek harcanmıştır?
5. Samsun ili için Bakanlığınız yatırım programına alınıp da uygulanmayan proje veya projeler var mıdır? Varsa bu projeler hangileridir? Uygulanmama gerekçeleri nelerdir?
6. Bakanlığınız yatırım programındaki Samsun iline ait projeler için ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmayan ödeneklerin gerekçesi nelerdir?
7. Bakanlığınızca Samsun ilinde istihdama yönelik olarak açılan tesis veya tesisler var mıdır? Var ise bu tesisler hangileridir? Söz konusu tesislerin Samsun istihdamına ne kadar katkısı olmuştur?
8. Bakanlığınız 2014 yılı programında Samsun ili için ne tür yatırımlar veya etkinlikler yer almaktadır? Bu yatırımlar veya etkinlikler için ne kadar ödenek ayrılmış ve şimdiye kadar bu ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıda belirtilen sorularımın, Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

1. 2002-2013 yılları arasında Bakanlığınızca Samsun iline ne tür yatırımlar yapılmıştır? Yapılan bu yatırımların toplam ödenek tutarı ne kadardır? 
2. Bu tutarın aynı dönemde Bakanlığınızın ülke genelinde yaptığı toplam yatırım tutarı içindeki payı nedir?
3. Yapılan yatırımların yıllara ve ilçelere göre dağılımı nasıldır?
4. Samsun ili için Bakanlığınız yatırım programına alınıp da uygulanmayan proje veya projeler var mıdır? Varsa bu projeler hangileridir? Uygulanmama gerekçeleri nelerdir?
5. Bakanlığınız yatırım programındaki Samsun ili projeleri için ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmayan ödeneklerin gerekçesi nelerdir?
6. 2002-2013 döneminde Bakanlığınızca tayin ve atama yoluyla Samsun’da görevlendirilen hakim, savcı ve yardımcı adli personel sayılarının yıllara göre dağılımı nasıldır? 
7. İl genelinde halen toplam kaç personel görev yapmaktadır? Bunların Bakanlığınızda görevli toplam personele oranı nedir?
8. Bakanlığınızca 2014 yılı Samsun ili yatırım programında ne tür yatırımlar yer almaktadır? Bu yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmış ve şimdiye kadar bu ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıda belirtilen sorularımın, Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

1. 2002-2013 yılları arasında Bakanlığınızca Samsun iline ne tür yatırımlar yapılmıştır? Yapılan bu yatırımların toplam ödenek tutarı ne kadardır? 
2. Bu tutarın aynı dönemde Bakanlığınızın ülke genelinde yaptığı toplam yatırım tutarı içindeki payı nedir?
3. Yapılan yatırımların ilçelere göre dağılımı nasıldır?
4. Samsun ilinde orman emvali konusunda faaliyet gösteren orman kooperatiflerine Bakanlığınız Yatırım Programından ne kadar hibe ya da düşük faizli kredi desteğinde bulunulmuştur?
5. Samsun ilinde kullandırılan söz konusu desteklerin Türkiye genelinde Bakanlığınız aracılığıyla kooperatiflere kullandırılan destek sıralamasındaki yeri nedir?
6. Samsun ili için Bakanlığınız yatırım programına alınıp da uygulanmayan proje veya projeler var mıdır? Varsa bu projeler hangileridir? Uygulanmama gerekçeleri nelerdir?
7. Bakanlığınız yatırım programındaki Samsun ili projeleri için ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmayan ödeneklerin gerekçesi nelerdir?
8. Aynı dönemde Bakanlığınızca Samsun ilinde orman ürünleri, arıtma tesisleri veya tarımsal sulama faaliyetlerine yönelik açılan tesis veya tesisler var mıdır? Var ise bu tesisler hangileridir? 
9. Bakanlığınızca 2013 yılı Samsun ili yatırım programında ne tür yatırımlar yer almaktadır? Bu yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmış ve şimdiye kadar bu ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır? 
10. Samsun İlinde, bu güne kadar özel sektör tarafından ne kadar alan özel ağaçlandırma kapsamında ağaçlandırılmıştır?
11. Özel ağaçlandırma kapsamında ne kadar alan, kimlere verilmiştir?
12. 2014 yılında özel ağaçlandırma amacıyla vermeyi düşündüğünüz bir saha var mıdır? Varsa bu alanın büyüklüğü nedir? Bu özel ağaçlandırma sahalarının ilçelere dağılımı nasıldır?
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıda belirtilen sorularımın, Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.


1. 2002-2013 yılları arasında Bakanlığınızca Samsun iline ayrılan yatırım bütçeleri ile ilin GSYİH’ya olan katkılarının yıllara göre değişimleri nasıl olmuştur?
2. Anılan dönemde Samsun ilinin milli gelire katkı ve aldığı yatırım bütçeleri açısından 81 il içindeki yeri yıllara göre nasıl gerçekleştirmiştir?
3. Samsun ili sınırları içerisinde Hazineye ait ne kadar arazinin yabancı gerçek veya tüzel kişilere satışı yapılmıştır?
4. Bakanlığınızca 2002-2013 yılları arasında resmi yatırım bütçeleri dışında hangi amaçlarla toplam ne kadar ek ödenek tahsisi yapılmıştır? Bunların yıllara göre değişimi nasıldır?
5. Bakanlığınızın 2014 yılı Samsun ili yatırım programı nasıldır? Bu amaçla ne kadar ödenek tahsisi yapılmış ve bu ödeneğin ne kadarı harcanmıştır?


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıda belirtilen sorularımın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan BAYRAKTAR tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.


1. 2002-2013 yılları arasında Bakanlığınızca Samsun iline ne tür yatırımlar yapılmıştır? Yapılan bu yatırımların toplam ödenek tutarı ne kadardır? 
2. Bu tutarın aynı dönemde Bakanlığınızın ülke genelinde yaptığı toplam yatırım tutarı içindeki payı nedir?
3. Anılan dönemde Samsun ilinde Bakanlığınızca yapılan yatırımların ilçelere göre dağılımları nasıldır?
4. Samsun ili için Bakanlığınızca yatırım programına alındığı halde uygulanmayan projeler var mıdır? Varsa bu projeler hangileridir? Uygulama safhasına geçmeyen projelerin uygulanmama gerekçeleri nelerdir?
5. Bakanlığınızca, Samsun ili için yapılan yatırımlar kapsamında 2002-2013 döneminde tahsis edilen ödenek miktarı ne kadardır? Söz konusu ödeneklerin Bakanlığınızın bu dönemdeki ülke genelinde yaptığı ödeneklere oranı nedir?
6. 2002-2013 döneminde Samsun ilinde Bakanlığınızca ne kadar kadastro çalışması yapılmıştır? İl genelinde kadastro çalışması yapılmamış yerleşim yeri var mıdır? Varsa bu yerlere ilişkin kadastro çalışmaları ne zaman yapılacaktır?
7. Bakanlığınızca 2014 yılı Samsun ili yatırım programında ne tür hizmetler veya yatırımlar yer almaktadır? Bu hizmetler veya yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmış ve şimdiye kadar bu ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıda belirtilen sorularımın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

1. 2002-2013 yılları arasında Bakanlığınızca Samsun  iline ne tür yatırımlar yapılmıştır? Yapılan bu yatırımların toplam ödenek tutarı ne kadardır? 
2. Bu tutarın aynı dönemde Bakanlığınızın ülke genelinde yaptığı toplam yatırım tutarı içindeki payı nedir?
3. Yatırımların ilçelere göre dağılımı nasıldır?
4. Samsun ili için bakanlığınız yatırım programına alınıp da uygulanmayan proje veya projeler var mıdır? Varsa bu projeler hangileridir? Uygulanmama gerekçeleri nelerdir?
5. Samsun için Bakanlığınız yatırım programındaki projeler için ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmayan ödeneklerin gerekçesi nelerdir?
6. Bakanlığınızca Samsun ilinde istihdama yönelik olarak açılan tesis veya tesisler var mıdır? Var ise bu tesisler hangileridir? Söz konusu tesislerin Samsun istihdamına ne kadar katkısı olmuştur?
7. Bakanlığınızca 2014 yılı Samsun ili yatırım programında ne tür yatırımlar yer almaktadır? Bu yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmış ve şimdiye kadar bu ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.