Yandex Metrika

Sinan Oğan'dan Önemli İddia

MHP Iğ­dır Mil­let­ve­ki­li Si­nan Oğan, IŞİD işkaliyle ilgili önemli iddialarda bulundu.

Sinan Oğan'dan Önemli İddia
14 Haziran 2014 Cumartesi 18:14

 MHP Iğ­dır Mil­let­ve­ki­li Si­nan Oğan, Mu­sul Baş­kon­so­los­lu­ğu­’nun böl­ge­de ne­ler ya­şan­dı­ğı­nı, te­rör ör­gü­tü Irak Şam İs­lam Dev­le­ti (IŞİD) bas­kı­nın­dan bir haf­ta ön­ce­si­ne ka­dar an­be ­an An­ka­ra­’ya ra­por et­ti­ği­ni sa­vun­du.

Oğan, “Kon­so­los­luk IŞİ­D’­in böl­ge­de­ki ha­re­ket­li­li­ği­ni ve Mu­su­l’­da sı­kın­tı ya­şa­na­ca­ğı bil­gi­si­ni Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’na sü­rek­li ra­por et­ti. An­cak, Ba­kan­lık bu bil­gi­le­ri iyi oku­ya­ma­dı ve ge­rek­li ted­bir­le­ri al­ma­dı­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.  

HA­ZIR­LIK YAP­TI­LAR AMA...

Oğan bas­kın sı­ra­sın­da ya­şa­nan­la­rı şöy­le di­le ge­tir­di: "IŞİD, ey­lem gü­nü baş­kon­so­los­lu­ğun ka­pı­sı­na da­yan­dı. Kon­so­los­luk­ta gö­rev­li 30 özel ha­re­kat­çı ça­tış­ma­ya gir­me ha­zır­lık­la­rı­nı yap­tı.

Öz­türk Yıl­maz, ne yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sor­mak için Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Da­vu­toğ­lu­’nu ara­dı. An­cak, Da­vu­toğ­lu Ame­ri­ka­’da gez­di­ği için ona ula­şa­ma­dı. Ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­ci Ko­ru­’ya du­ru­mu ra­por et­ti.

‘DİPLOMATİK YOLLARLA ÇÖZECEĞİZ’

Ko­ru, ‘Ben Sa­yın Baş­ba­ka­n’­la gö­rüş­me­den adım at­ma­yı­n’ de­di. Ko­ru, o sı­ra­da bir be­le­di­ye prog­ra­mın­da olan Baş­ba­ka­n’­a ula­şıp ko­nu­yu ak­tar­dı. Baş­ba­ka­n’­da, ‘Ka­pı­yı açın ça­tış­ma­ya gir­me­yin. Gö­rev­li­le­ri­miz si­lah­la­rı­nı on­la­ra tes­lim et­sin. Dip­lo­ma­tik yol­lar­la bu­nu çö­ze­ce­ği­z’ de­di.
O yüz­den özel tim men­sup­la­rı An­ka­ra­’dan ge­len ta­li­mat­la ça­tış­ma­ya gir­me­di ve si­lah­la­rı­nı IŞİD men­sup­la­rı­na tes­lim et­ti.”  

ARINÇ'A ŞOV YANITI

Sinan Oğan, Başbakan Yardımcısı Arınç’ın, kendisini idialarıyla ilgili “Dışişleri’nden bilgi alıp bize şov yapmasın” sözlerine "Kimseyi zan altında bırakmasınlar. Ne Dışişleri Bakanlığı’ndan ne de Musul Başkonsolosluğu’ndan bilgi almadım” dedi.

IŞİD MİLİTANLARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Vali Lekesiz’in uyarısını BUGÜN duyurmuştu

BUGÜN Gazetesi, Vali Celalettin Lekesiz'in uyarılarını 5 Mayıs tarihli nüshasında "Sınırımızda IŞİD şoku" başlığıyla menşetten duyurmuştu.

Ha­tay Va­li­si Ce­la­let­tin Le­ke­siz,  IŞİD ör­gü­tü­nün sı­nı­rı­mız­da­ki fa­ali­yet­le­ri ko­nu­sun­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’nı ra­por­la uyar­mış­tı.

BUGÜN’ün manşettever verdiği raporda Le­ke­siz, “AB­D’­nin 11 Ey­lü­l’­den son­ra iz­le­di­ği po­li­ti­ka­yı biz de iz­le­ye­lim ve ya­ban­cı mü­ca­hit­le­rin Su­ri­ye­’ye il­le­gal ge­çi­şi­ni en­gel­le­ye­li­m” de­miş­ti.

Su­ri­ye­’de­ki ça­tış­ma böl­ge­le­rin­de bu­lu­nan IŞİD men­sup­la­rı­nın sı­nır hat­tın­dan Ha­ta­y’­a ve ül­ke­mi­ze yö­ne­lik; bom­ba yük­lü araç, adam ka­çır­ma ve sı­nır bir­lik­le­ri­ne dö­nük yo­ğun ey­lem du­yum­la­rı alın­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Le­ke­siz, IŞİ­D’­in Tür­ki­ye­’de­ki ey­lem­le­ri­ni tek tek sı­ra­la­mış­tı.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.