Alexa

Tüm Belediyelere e-Belediye Geliyor

Ak Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Tüm Belediyelere e-Belediye Geliyor

Hasan Basri Kurt, Kanuna göre, borçlu ve kefiller ile alacaklı arasındaki kredi veya borç sözleşmesinin, tapu müdürlüklerince resmi senet düzenlenmeden, ilgili tapu müdürlüklerinde bizzat talepte bulunmadan tapuya tescilinin sağlandığını söyledi.

Milletvekili Kurt, Yasa yabancı yatırımcıların süre, maliyet ve prosedür anlamında karşılaştıkları idari ve bürokratik süreçlerinde iyileştirilme öngörüldüğünü. KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişebilmesi amacıyla taşınır rehni kanunu değiştirilerek KOBİ'lerin sahip olduğu her türlü taşınırın rehnine imkan sağlanması da amaçlandığını, bürokratik işlemlerin kısalması yatırımcıların zamandan tasarruf ederek daha hızlı hareket etmelerinin önünün açılmasının hedeflendiğini ifade etti.

"Yapı ruhsatının imzalanması yükümlülüğü"

Hasan Basri Kurt, Kanunlaşan tasarı ile birlikte, Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında yaptırmak zorunda oldukları defter tasdikleri, ticaret sicili müdürlüklerince yaptırılacağını belirterek şöyle dedi: "Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devri bölünme ve diğer değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri de Harçlar Kanunu’ndaki harçlardan muaf olacak. Kooperatif kurulrken ana sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması zorunluluğu da kaldırılıyor. Ana sözleşme, ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanacak. Bürokrasinin azaltılması ve yapı ruhsatı işlemlerinin basitleştirilmesinin sağlanması amacıyla, "yapı ruhsatının imzalanması yükümlülüğü", yapı denetim kuruluşlarının görevleri arasından kaldırılıyor. Şirket kuruluşlarının ticaret sicil memurluklarına bildirilmesi, SGK'ya da bildirilmesi anlamına gelecek ve iş yeri SGK tarafından tescil edilmiş olacak. SGK her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak bilgi ve belgeleri sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkili olacak." dedi.


E-BELEDİYE SİSTEMİ TÜM BELEDİYELERDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yerelde belediyelerimizin tamamı "e-Belediye" bilgi sistemini kullanacak. Böylece sistemin hayata geçmesiyle, vatandaşların belediye hizmetlerinden elektronik veya mobil imza ile yararlanmasına imkân sağlayacak altyapı oluşturularak kesintisiz yerel hizmet sunumu sağlanacak. Bankalar ile anlık veri transferi sağlanarak, vatandaşların vergi ve fatura gibi ödemelerini bu sistem üzerinden yapabilmesi mümkün olacak.

KAPSAMHABER

YORUM EKLE

banner325