Yandex Metrika

Ülkücüler, Türk Milletinin ve Türkiye Cumhuriyetinin Yok Edilmesine Asla İzin Vermeyecektir!

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye'de milli meseleleri savunmak hususunda tek kale Milliyetçi Hareket'tir. Milletimizin tarihten getirdiği değerlerin savunuculuğunu yapma yolunda en güçlü irade Milliyetçi Hareket'te mevcuttur" dedi.

Ülkücüler, Türk Milletinin ve Türkiye Cumhuriyetinin Yok Edilmesine Asla İzin Vermeyecektir!
22 Ağustos 2012 Çarşamba 21:27

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye'de milli meseleleri savunmak hususunda tek kale Milliyetçi Hareket'tir. Milletimizin tarihten getirdiği değerlerin savunuculuğunu yapma yolunda en güçlü irade Milliyetçi Hareket'te mevcuttur" dedi.

BÜYÜKATAMAN, "MHP'nin 4 Kasım 2012 tarihinde 10. Olağan Kongresi vardır. MHP büyük sorumlulukların misyonunu taşımaktadır, bu kongreden sonra daha da çok sorumluluk alacaktır. Çünkü süreç tehlikeli yerlere gitmektedir.MHP birlik ve beraberlik içinde bu süreci atlatacak ve " Yeni MHP " oluşturma oyunlarını bozacaktır. Ülkücünün " eski "sini türetmek için büyük uğraşlar veren odakların şimdi de MHP'nin " yeni "sini türetme hevesleri kursaklarında kalacaktır" diye konuştu.

İSMET Büyükataman, "Başbuğ Alparslan Türkeş'in emanetlerini ahlaklı, ilkeli ve dürüst bir dava adamı olarak koruyan ve yaşatan liderimiz Devlet Bahçeli, MHP'nin 43 yılının her anında bu harekette yer almıştır.Devlet Bahçeli geçmişten geleceğe bir köprüdür. Kıymetini ve bu ülke için yaptığı fedak‰rlıkları tarih bir gün mutlaka yazacaktır. Bugün bu fedakrlıkları göremeyenler ise her zaman olduğu gibi, bu günleri başları önlerinde anacaklardır" diye konuştu.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türk milleti tarih boyunca milli birliğini sağladığı ve liderinin etrafında tek yumruk olduğu dönemlerde dünyaya adalet götürmüş ve mazlumları güldüren, zalimleri titreten bir yönetim anlayışıyla insanlık ‰leminin yüz akı olmuş bir millettir. Milli birliği parçalandığı dönemlerde ise liderinden kopartılmış ve Kara Kağan'ların yönetiminde parçalanmaya itilmiştir.

Osmanlı Devleti'nın son dönemlerinde de dış güçlerin bu ülkeyi ve büyük Türk milletini rahat bırakmadığı görülmektedir. Üç Hilal Jeopolitiği olarak adlandırdığımız Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika küresel güçlerin, tarih boyunca olduğu gibi, şekillendirmek istediği bölgelerdir. Bu bölgeleri şekillendirmenin yolu ise Türkiye'den geçmektedir.

Tüm dünya bilir ki Türk milletinin sapasağlam olduğu bir devirde dünyaya şekil vermek, hele ki kargaşa çıkarmak kimsenin haddine değildir. Bununla birlikte Türkler, İslam Dünyasının koruyuculuğu görevini kanının son damlası akana kadar üstlenmeye devam edecektir" açıklaması yaptı.

Büyükataman, "Türkiye'de milli meseleleri savunmak hususunda tek kale Milliyetçi Hareket'tir. Milletimizin tarihten getirdiği değerlerin savunuculuğunu yapma yolunda en güçlü irade Milliyetçi Hareket'te mevcuttur.

Milliyetçi Hareket'e yönelik saldırı ve tertipleri bugünle ilişkilendirmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Geçmişte kurduğumuz ülkeleri yıkmak isteyenler nasıl ki milli güçlere saldırmışlarsa günümüzde de saldırıların ve iftira kampanyalarının hedefinde Türk milliyetçileri bulunmaktadır. Türk milleti var olduğu sürece milliyetçi bir direnç olan Milliyetçi Hareket de var olacak ve kendisini hedef alan bu saldırılar da bitmeyecektir. Milliyetçi Hareket'in değerli temsilcileri bu şer kampanyalarının farkındadır ve bu güçleri mağlup edebilecek temizliğe ve mücadele azmine sahiptir.

12 Haziran seçimlerinde partimizi meclis dışında bırakmaya yönelik sistemli, planlı ve koordineli bir kirli oyun sahnelenmiştir. Bu kirli oyunları milletimizle birlikte bertaraf etmesini bilen Hareketimiz bundan sonra da kendisine tuzaklar kurulacağının bilincinde ve bunlara karşı hazırlıklıdır. MHP'ye kurulan tuzaklar bir türlü bitmek tükenmek bilmemektedir. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde fitne kararg‰hları boş durmamakta ve fitne kazanlarını sürekli kaynatma çabasına girmektedirler" açıklaması yaptı.

HER GÜN GELEN ŞEHİT HABERLERİYLE TÜRKİYE 1990'LARIN BAŞINA GERİ DÖNDÜRÜLMÜŞTÜR

fi300Büyükataman şunları söyledi, "Bu saldırıların nedeni ve amacını anlamak için Türkiye'nin bugünkü durumuna bakmak yeterlidir. Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceğini her mülahazanın üstünde tutan MHP, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuruluş ilkeleri, siyasi yapısı, milli ve manevi değerleriyle sonsuza kadar yaşatmaya ve bu uğurda gerekiyorsa her bedeli seve seve ödemeye hazır ve kararlıdır.

AKP iktidarı iç ve dış politikada tamamen çuvallamış ve iradesinin tamamen ABD'nin elinde olduğunu ispatlamıştır. Komşu ülkelerimizin haritaları, rejimleri, sınırları işgallerle, ayaklanmalarla değiştirilmeye başlanmıştır. Maalesef böyle bir sürece en büyük katkıyı da Türkiye'yi yönetenler sağlamaktadır.

Çevremizde Türkiye'nin de bir bölümünü içine alacağı tüm dünyaya ilan edilmiş sözde Kürdistan kurulma aşamasına gelinmiş, terör örgütü PKK Güneydoğu'da bazı şehirlerde kurtarılmış bölgeler oluşturmak için kanlı eylemlerine devam etmiştir. Her gün gelen şehit haberleriyle Türkiye 1990'ların başına geri döndürülmüştür.

Türkiye'de teslim alınamamış, değiştirilememiş, dönüştürülememiş bir tek MHP kalmıştır. MHP dışında hiçbir parti ve kurum bu yaşanan süreç karşısında direnç göstermemekte, toplumu gerçeklerle aydınlatmak ve uyarmak vazifesi yapmamaktadır. MHP süreci çok doğru okuyan ve uyarılarını tam zamanında yapan bir parti konumundadır. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye içindeki ve bölgemizdeki gelişmelere yönelik yaptığı tespit ve uyarıların hepsinde haklı çıkmıştır.

MHP'nin "Kürt Açılımı" konusundaki milli direnişini aşabilselerdi bugün PKK'nın geldiği nokta iktidarı yönetme olarak resmiyet kazanacaktı. Ama MHP direndi, mücadele etti ve asla taviz vermedi. Halen de o milli direnişi sürdürmektedir.

Küresel projelerde Türkiye'nin de Irak'a, Suriye'ye, Libya'ya, Tunus'a, Mısır'a, Afganistan'a dönüştürülmesi vardır. Türkiye içinde sadece MHP buna karşı çıkmakta ve Türk milletini bu konuda sürekli uyarmaktadır. " Yeni MHP " oluşturma çabaları, bu noktada devreye girmektedir.

TÜRK MİLLİYETÇİLERİ TÜM MADDİ MENFAATLERİN ÖTESİNDE, MİLLİ BİLİNÇLE HAREKET ETME ERDEMİNE SAHİP FEDAKAR İNSANLARDIR

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm toplumsal yapıların, siyasi oluşumların " yeni " maskesi altında, " yeni "ye verilen yönetme ve kaynakların sahibi olma mükafatı(!) rüşvetiyle milliyetsizleştirilmesine Milliyetçi Hareket'i de d‰hil etmek isteyenler bir kez daha hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Çünkü Türk milliyetçileri tüm maddi menfaatlerin ötesinde, milli bilinçle hareket etme erdemine sahip fedakar insanlardır.

MHP'nin önümüzdeki kongresi Türkiye'nin varlığının korunması açından bir dönüm noktası olacaktır. Ayrışmanın taraftarı olanların bir saf, Türk milliyetçilerinin bir saf olduğu düşünüldüğünde bu gerçek daha bir gün yüzüne çıkmaktadır.

Sıklaştırmamız gereken saflarımızı seyrekleştirmek isteyenler, bir araya getirip tek yumruk olmamızı sağlayan parmakları ayrı ayrı görmek isteyenler, binlerce yıldır değişmeyen yurdumuzu değiştirmek isteyenler bizim içimize nifak tohumları ekmekte ve Türk milliyetçileri iç meseleleriyle uğraşırken ülkemiz üzerindeki kirli emellerini gerçekleştirmeye devam etmektedirler. MHP'yi dönüştüremesek bile oyalarız, düşüncesiyle hareket eden bu dış mihrakların oyununa gelmemesi için tüm ülküdaşlarımızı birlik ve beraberliğe davet ediyoruz.

MHP'nin 4 Kasım 2012 tarihinde 10. Olağan Kongresi vardır. MHP büyük sorumlulukların misyonunu taşımaktadır, bu kongreden sonra daha da çok sorumluluk alacaktır. Çünkü süreç tehlikeli yerlere gitmektedir.

MHP birlik ve beraberlik içinde bu süreci atlatacak ve " Yeni MHP " oluşturma oyunlarını bozacaktır. Ülkücünün " eski "sini türetmek için büyük uğraşlar veren odakların şimdi de MHP'nin " yeni "sini türetme hevesleri kursaklarında kalacaktır.

MHP SON KALE

Büyük bir çilenin sahibi olan Ülküdaşlarımız nasıl hiçbir zaman " eski "meyecek ise davamızın siyasi arenadaki partisi olan MHP de " yeni " maskesi altında eskitilemeyecektir. MHP, çağın gerekli yenilikleriyle daima kendisini güncelleyen, çağın milli değerlerimize zarar verecek olan tehlikeli yanlarına ise şiddetle karşı çıkarak milletimizi koruyan parti olma özelliğini koruyacaktır. Çağa yön vermek ise ülkümüz olmaya devam edecektir.

Ülkücülerin birlik ve beraberliği, MHP'nin aşılmaz son kale olduğunu herkese gösterecektir. Türk milliyetçilerini başsız bırakıp dağılmalarını kolaylaştırmak tarih boyunca Türk milletinin düşmanlarının öncelikli yöntemi olmuştur.

"Türkeş artık ihtiyarladı yerini gençlere bıraksın; O, partinin başında olduğu sürece bu partiden bir şey olmaz. " diyenlerle, Sayın Genel Başkanımıza sinsice tuzak kurmaya ve karalamaya çalışanlar aynı kişilerdir. Hatta Türkiye'nin kuruluşu aşamasında Gazi Mustafa Kemal'i Meclis dışında bırakmak için doğum yeri Türkiye sınırları dışında olanlar Meclis'e giremesin teklifini verenler aynı zihniyetin atalarıdır.

Sadece liderlik konusunda değil, partimizin bütün yönetim kademesine yönelik bir yıpratma çalışması yürütülmektedir. " Ya teslim, ya imha " gibi bir seçenekle imtihan edilmeye çalışılan MHP, " Ya istiklal ya ölüm " ülküsüyle Türk milletinin Anadolu'da imha edilmesinin önüne geçen iradenin devamıdır.

MHP herhangi bir siyasi parti değildir. Başka yerlerde esen rüzgarlar, fırtına olsa Ülkücü Harekete zerre zarar veremez. Çünkü Türk milliyetçilerinin iman dolu göğüsleri serhatleridir. Bu serhatti aşmak isteyenler uğradıkları hezimeti ne çabuk unutmuşlardır?

Düşmanın topuna imanlı göğüslerini siper eden aziz milletimizin düşmanın kahpe tuzaklarına karşı siper edeceği iman dolu bir aklı da vardır. Bu oyunları, tertipleri yerle yeksan edecek kadar zeki olan Türk milliyetçilerinin özgür iradesini dışarıdan oluşturacakları baskıyla, atacakları iftiralarla, sağlayacakları menfaatlerle etkileyeceğini sananlar, yiyecekleri Osmanlı tokadının etkisiyle bir daha kendilerine gelemeyeceklerdir.

Sayın Devlet Bahçeli'nin ömrünü davasına ve MHP'ye adadığını inkar etmeye çalışan, bu yönde beyanlar vermeye heves edenlerin karşısına herkesten önce o dönem kendisinin yanında olanlar karşı çıkmaktadır. Cevaplanması bile abes olan bu tarz iftiralar birliğimize zarar vermektedir.

Türk siyasetinin vazgeçilmez bir gerçeği vardır: Parti genel başkanı olan, iktidar olan kişilerin mal varlıklarında fahiş bir yükselme meydana gelir. Türk siyasetinin bu kirlenmişliğinin istisnalarından biri Sayın Devlet Bahçeli'dir. Genel Başkanlığı boyunca mal varlığı her geçen gün azalmıştır. Milletin kaynaklarını kendisine aktaran zihniyeti yıkarak kendi kaynaklarını milletine aktaran bir lidere sahip olan MHP bu yönüyle de takdire şayandır.

Başbuğ Alparslan Türkeş'in emanetlerini ahlaklı, ilkeli ve dürüst bir dava adamı olarak koruyan ve yaşatan liderimiz Devlet Bahçeli, MHP'nin 43 yılının her anında bu harekette yer almıştır.

Devlet Bahçeli geçmişten geleceğe bir köprüdür. Kıymetini ve bu ülke için yaptığı fedakarlıkları tarih bir gün mutlaka yazacaktır. Bugün bu fedakarlıkları göremeyenler ise her zaman olduğu gibi, bu günleri başları önlerinde anacaklardır.

Bu ve bunun gibi pek çok olumlu yönü karşısında kendisinde bir olumsuzluk bulamayanlar, bu durum karşısında çılgına dönmekte ve iftira atmak zorunda kalmaktadır. Türk milletinin büyük bir takdirle karşıladığı, siyasete getirdiği üsluba saygı gösterdiği bir genel başkana sahipken onu lekelemeye çalışarak bu partide tutunmak ve yer edinmek mümkün değildir.

ÜLKÜCÜLER, TÜRK MİLLETİNİN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YOK EDİLMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEKTİR

Mevcut genel başkanı iftiralarla karalayarak bir yol alınamaz. Bu üslup Türk milliyetçilerinin üslubu değildir. Bu üslup devşirme bir üsluptur ve bizim içimizde yeri yoktur. İftirayı Milliyetçi Hareket'e yerleştirmek isteyenler yarın aynı durumla karşılaşabileceklerini hiç hesap etmemekte midir?

MHP'de değişim, dönüşüm, yenileşme gibi söylemleri dillendirenlerin niyetlerinin halisane olduğunu düşünmemiz mümkün değildir.

Açıkladığımız bu sebepler ve geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden çıkardığımız sonuç " yeni "leşme adı altında yok etme oyununun sahneye konulduğudur. Gerek Türkiye'deki diğer siyasi yapılar ve gerekse Sayın Genel Başkanımıza saldıran kişilerin ve yayın organlarının arkalarındaki güçlere bakıldığında bu gerçek açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Okyanus ötesinden beslenen kökü içerideki dış mihraklar amaçlarına ulaşamayacaklardır. Türk milliyetçileri oynanan rezil oyunun farkındadır ve liderinin arkasında duracaktır. Ülkücüler, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyetinin yok edilmesine asla izin vermeyecektir.

Doğusundan Batısına; Kuzeyinden Güneyine bu topraklarda yaşayan her bireyin, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve onun Bilge Lideri'ne hiç olmadığı kadar ihtiyacı vardır. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyüktür.İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.