Alexa

SOY AĞACI (SOY, AĞACI SOY) 

Yarım günde ilgili siteyi çökertmişler.  Kaç yaşlara gelmiş insanların bu merakı, BU KADAR ACİL İHTİYAÇ duymaları, merak etmeleri düşündürücüdür. 

Soy, ağacı!” emri varmış gibi, Türk’e kinliler gizli açık bize baskı uygulamış, soyumuz, sopumuz kör baltalarla soyulmuştur yıllar yılı. Kabuğumuzu soyarak kökümüzü kurutmaya çalışmadılar mı? 

İki göbek önce yerleştiğimiz yerlere göre ya Kürt, ya Lâz, ya Dadaş, ya Arap… diye adlandırıldık çok kere… 

Veya şuralı Hasan, buralı İsmail… diya anılmış aileler… 

Orduluyum, bana “Lâzoğlu” diyeni bilirim. Elazığlıya, Karslıya Kürt, Hataylıya Arap dendiği gibi… 

Ordu’ya gelene kadar ne çok diyar gezmiş soyumuz ve soyumuzdan ne kadar insan çok farklı yerlere göçmüştür de biz onlardan habersiz yaşıyoruz, çok bilinmiyor. 

Hani bir mozaik hıyarlığı vardı da bir yiğit adam “Ne mozaiği ulan!” diye kükremişti ya, en doğru çıkış budur. 

Ebru’yu düşünelim ve yurdumuzdaki net çizgilerle ayrılmamış bu nüfus dağılımını tam olarak anlayalım bari… 

Din dersinde çocuğa sorar öğretmen: 

-Biz nereden geldik, cevap: 

-Ortaasya’dan… 

Aslında öğretmenin istediği cevap farklıdır. 

Ortaasya’dan bugüne gelene kadar ne çok mekân değiştirmiştir atalarımız… 

 Haçlı Seferlerinden Moğol İstilasına, yöresel ayaklanmalardan, salgın hastalıklara, kan davalarına… soyunu devam ettirmek için konup göçmedikleri el mi kalmıştır atalarımızın. 

Herkesin aile büyüklerinden dinlediği ne çok göç hikâyesi, yeni yerleşilen toprakları yurt edinirken çekilen acıları yansıtan hatıraları vardır. 

Kız alıp vermelerle her coğrafyada değişik ırk, inanç ve mezhepten insanlarla kaynaşan milletimizin hiçbir ırka, inanca karşı katı davranmadığını görürüz. 

Günümüzde tanıdığım çok arkadaşımın çocukları uluslararası evlilikler yapıyor… 

Gelecek asırlarda onların soy ağacı nasıl belirlenecek, bilmek kolay değil. 

Sözün özü, milli kimliğimizi kan bağı değil kültür bağı şekillendiriyor. 

Çocukları belli yaşlara gelmiş insanların soyağaçlarını yeni öğreniyor olmaları acıdır, düşündürücüdür. 

Bunu öğrenmeleri hayatlarını nasıl etkileyecek acaba? 

Tarihin insanlığı sarstığı yıllarda çok farlı yerlere savrulan aynı soydan insanların birbirleriyle tanışmasına, kaynaşmasına yol açacaksa bu SOYAĞACI taraması ne güzel olur… 

Sonraaa, bu kayıtlar sağlıklı bir şekilde tutulmuş mudur? Böyle bir arşiv taraması yapıldı mı? 

Zor görünüyor bana. 

Millet bir baksın, hevesini alsın, kimin nesi olduğunu öğrensin, biz de kontrol için bir bakarız inşallah… 

Türkçe ve Türk Kültüründen mahrum yetişen çocukların soyundan bana ne? 

Damızlık mı yapacağım? 

YORUM EKLE