Alexa
banner322

Elektrik Üretiminde Kullanılan Kaynakların Önemi

Günlük hayatta insanların çok sık kullandıkları aynı zamanda da ihtiyaç duydukları kaynakların başında elektrik gelir.

Elektrik Üretiminde Kullanılan Kaynakların Önemi

Elektrik Üretiminde Kullanılan Kaynakların Önemi

Günlük hayatta insanların çok sık kullandıkları aynı zamanda da ihtiyaç duydukları kaynakların başında elektrik gelir. Alanlarında uzman bilim adamlarının uğruna uzun yıllar çalıştıkları, emek sarf ettikleri elektriğin icat edilmesi, 18. yüz yıla kadar dayanır. İcat edilmesi ile büyük bir sevinç yaratan elektriğin yıllar geçtikçe kullanım alanları bir hayli çeşitlenmiştir. Bu çeşitlenme ve hemen hemen her alana yayılma elektrik tüketimini arttırmış, böylelikle elektrik üretimine duyulan ihtiyaçta da tüketim ile doğru orantılı olacak şekilde bir artış yaşanması gerekli olmuştur.

ÜRETİM KAYNAKLARININ ÇEŞİTLENMESİ

İcat edildiği ilk yıllardan itibaren tüketim alanında artış yaşanan elektriğin üretiminde kullanılan kaynaklarda da artış görülür. Bu kaynaklar dünya üzerinde bulunan ülkelere göre farklılık gösterir. Bu farklılıklar ise ülkede bulunan doğal kaynaklardan, akarsulardan, yer şekillerinin yüksekliğinden ve konumundan etkilenmektedir. Ayrıca var olan farklılıklar sadece ülkeden ülkeye değil, ülke içinde üretilen elektrik miktarında da bölgesel olarak benzerlikler ya da ayrışmalar göstermektedir.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN ELEKTRİK

Türkiye de ise elektrik üretiminde kullanılan kaynaklar var olan doğal kaynakların kullanımı ile birlikte daha fazla çeşitlenmiştir. Günümüzde ülkemizde doğalgazdan, hidroelektrikten, taş kömüründen, linyitten, rüzgardan, jeotermalden, bazı sıvı yakıtlardan ve güneş enerjisinden elektrik üretilir. Üretilen elektriğinin en büyük orası ise doğalgaza aittir. Doğalgazın arkasından farklı ülkelerden ithal edilen kömür olmak üzere sırayla taş kömürü, linyit, hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyogaz ve diğer sıvı yakıtlar gelir. Söz konusu olan durumda ithal kaynaklardan üretilen elektrik yerli kaynaklar ile kıyaslandığı zaman oranının yerli kaynaklara göre daha yüksek olduğu göze çarpar. Ayrıca fosil yakıtlar ile yenilebilir kaynaklar kıyaslandığı zaman ise ülkemizde elektrik üretmek için fosil yakıtların daha fazla kullanıldığı söylenebilir.

Fosil kaynaklar tükenebilir kaynaklar olduğu için bunların yerine yenilebilir kaynaklara yönelmek gerekmektedir. Avrupa ülkelerinde elektrik üretimini daha çok yenilebilir kaynaklardan sağlamak yönünde bir takım çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizin de gerek güneşten gerek hidroelektrikten elektrik üretmek için uygun koşullar olduğu için bu yönde çalışmalar yapmak, elektrik üretimini bu doğrultuda kaydırmak ileride oldukça faydalı olacaktır.

Ancak şu an her ülkede üretilen elektriğin yetersiz kaldığı, elektrik iletilmesini sağlayan kablolar ya da teknik olan elektrik ile ilgili akşamlarda sorunlarla karşılaşıldığı zaman kesintilerin yaşanması kaçınılmazdır. Bu kesintiler bazen kısa süreli bazen ise sorunların giderilmesine olanak sağlaması için uzun süreli olarak ankara elektrik kesintisi olarak karşımıza çıkar. Sorunların giderilmesinin ardından bölgelere tekrardan elektrik ulaştırılmakta ve vatandaşlar günlük hayatlarına devam etmektedir.

YORUM EKLE