Alexa

urfa'nın tarihi ve efsanesi

Urfa şehrinin kurulduğu topraklar tarihte ilk olarak Hititlerin topraklarına katılmıştır. Fakat bu bölge daha çok Mezopotamya’daki Samilerin yani Babil’liler ile Asurların yönetimi altındaydı. Hititlerden sonra Babil’liler ve Asurlular Urfa’yı almışlardır. MÖ. 4. Yüzyılda Büyük İskender’in İran yani Pers hükümdarlığına son vermesine kadar Perslerin elinde kalmıştır. Tüm bu dönemler arasında Urfa gelişmiş ve güney Doğu Anadolu’nun en gelişmiş şehri olmuştur. Şehirde, Arami kültürü vardır. Arami krallığı sırasında Bizans’a ve İran’a haraç vererek hayatta kalmıştır. Urfa, 7. Asrın sonunda Hz. Ömer halifeliğinde Müslüman Araplar tarafından alınarak fethedilmiş ve İslam imparatorluğuna katılmıştır.