Alexa

urfa'nın tarihi ve efsanesi

Urfa efsanesi

Urfa aynı zamanda efsanelerin şehridir. Bilindiği gibi Hz. İbrahim, Nemrud kavmini Hak yoluna getirmek için vazifelendirilmiş bir peygamberdir. Puta tapan halkı ikna etmek için bir gün balta ile putları kırmıştır. Bunu haber alan Nemrud, Hz. İbrahim’in ateşe atılmasına emir vermiştir. Hemen büyük bir ateş yakılarak Hz. İbrahim bu ateşe yüksek bir yerden atıldı. Yaklaşık 7 gün ateşte kalan Hz. İbrahim, sağ sağlim ateşten çıktı. Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı yer bugünkü Urfa’da bulunan balıklı göl olarak kabul edilir.