Alexa

Y-CHP /SOSYALİST CHP

“CHP Atatürk’ün partisi değildir “ adında ki yazılarım da CHP nin Atatürk çizgisinde olmadığını ve Atatürkçülük yapma hakkına sahip olmadıklarını dile getirmiştim. Çünkü Türk’ün muazzam Lideri Mustafa Kemal ATATÜRK ; Saç telinden, ayak tırnağına kadar yerli ve milliydi. Yönü ve düsturu tamamen Türk Milletinin ve Türk Milliyetçiliğinin eksenindeydi. Asla bu yönde bir sapma veya raydan çıkma kesinlikle olmadı. Ama şimdi günümüz CHP ; tamamen kendisini Türk Milletinin değerlerinden ayrı tutan, Milli kimlik oluşunu yok eden, sadece Atatürk Partisi adı altında sinsi faaliyetler sürdürmekte.

CHP Türk milletinin gözünde diri kalabiliyorsa bu oynadıkları “Atatürkçülük” oyunundan ötürüdür. CHP Moskova partisi halini almıştır. CHP parti tüzüğünde Sosyalizm şart ve gerekliliklerini taşımayı omuzlamış bir vaziyet almıştır. Komünist bir hareket düşüncesi ile Devletin ve Milletin karşısında ki tüm eylemlerin baş rolüdür CHP. Saçma mermisi misali çıktıkları an dağılırlar bölgenin her yanına. Gaye nedir peki ; Gaye tamamen Marksist bir ideolojinin gerekliliklerini yapmak ve yaptırmak.

Tabirlerinde “Devlet’in Polisi” şeklinde; hadsiz bir şekilde kelamlar ederek burada Devlet düzenimize bir başkaldırı ve adeta düzeni tanımamaktır. Bu sözün arkasında Komünizm vardır. Bu sözün arkasında Devlet Faşist bir oluşum olarak gören Sosyalist bir akımın uçuşu vardır. Gezi eyleminde, ODTÜ eyleminde vs. hususların hepsinde, sözde çevrecilik ve yeşili sevmek adına; İdeolojik esaretlerini dile getirirler. Kendilerini adadıkları yapı Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapısına uygun değildir.

Diğer bir unsur ise şudur. İdeolojik savaş alanları ; Halkın yanında, Halk ile beraber, Halkın geleceği, Halkın umudu. Söylemlerinde Millet unsuruna yer vermezler. Halk ile Millet arasında fark mı var diyecek olursanız, onunda elbet açıklaması mevcuttur. Halk Lenin programında ve Komünizmin temelinde yığın demektir. Komünist düşüncede açıkca Yığın diyemedikleri için Halk tabiri kullanılır. Lenin’in programında açıkca bellidir ve çıkarılmış olan dergilerinde aynı kelam vardır. Millet olgusuna karşı olan bu ideoloji yıllarca insanların şuurunda ki Millet olgusunu Halk olgusuna çevirmişlerdir. Halk onlar için hammadde yığınından ibaret bir haldedir. Bu program CHP için çok uygundur. “Devlet’in Polisi” bu söylem şudur ; Devlet yönetimi ve sistemini tanımamaktır. Bu söylem Komünist söylemdir, bu söylem Sosyalist söylemdir, bu söylem Devleti Faşist bir olgu olarak gören, Türk Milletinin varlığına ve bütünlüğüne düşman olan Marksist bir düşüncenin söylemidir. Var mı bundan ötesi?
CHP “Hak, Ezilmişlik, hukuk, adalet, demokrasi, özgürlük” anahtar kelimeleri ile siyasetin her noktasında Türk Milletinin ve Devlet’inin düşmanları olan bölücü terör örgütleri ile kol kola zılgıtlar çekmektedirler. Solun terör örgütleri ile adeta bütünlemişlerdir. Bu eylemleri de her zaman Atatürk maskesi ile kapatmakta. İki vecize ile nihayete erdirmektedirler.

Türk Milliyetçiliğine ait olan her noktaya karşı hareket eden CHP Atatürk’ün kurduğu CHP çizgisinden çıkmış ve hatta partisi amblemi olan Altı Ok dahilindeki Milliyetçilik ilkesi ile uzaktan ve yakından alakaları yoktur.
Nereden tutarsak elimizde kalan CHP programı Türk Milletinin siyasi yaşamından tutun, her türlü sosyal alanına dahil olmak üzere hiç bir program ve sistemimize uymamaktadır. Milletvekilliği ve partili olmak Milleti temsil etmek demektir. Bu asil millet Türk Milletidir. Türk Milleti tepesinden tırnağına her şeyin TÜRK İÇİN! TÜRK’E GÖRE! TÜRK TARAFINDAN! Olmasını arzu eder.

Bugün CHP kafasını, yörüngesini, söylemlerini, hayatlarının her alanındaki eylem ve hareketleri tamamen Sosyalist akıma kaptırmıştır. Hatta o kadar ileri giderek “Yardımlaşma, Çevresel düzen, yoksulluk ile savaş” bu programları tamamen Sol grubun üzerine dikmiştir. Türk Milleti Sol ile mi gördü yardımı, yoksulluk ile savaşı. İslam gerekliliklerini ve Türk töresini bilmediği için CHP her faktörü kendi görüşü bünyesinde toplayacak kadar acı bir hal almıştır maalesef.

Ne Amerika! Ne Rus! Ne Çin!
Her şey Türk tarafından! Türk’e göre!
TÜRK İÇİN!

YORUM EKLE