Alexa

81. Ölüm Yılında Mehmet Akif Ersoy'u Anıyoruz

Türk İstiklâl Marşı'nın Şâiri Mehmet Âkif Ersoy, 27 Aralık 1936 tarihinde, 63 yaşında aramızdan ayrıldı. 81. Ölüm Yılında Mehmet Akif Ersoy'u Anıyoruz?

81. Ölüm Yılında Mehmet Akif Ersoy'u Anıyoruz

Türk İstiklâl Marşı'nın Şâiri Mehmet Âkif Ersoy, 27 Aralık 1936 tarihinde, 63 yaşında aramızdan ayrılmıştı.

Türk fikir ve sanat hayatımızda,Osmanlı Cihan Devleti- Türkiye Cumhuriyeti irtibatını ve devamlılığını sağlayan büyük ediblerimizden biride Mehmet Âkif Ersoy'dur. 1873 yılında İstanbul / Fatih'te doğan Mehmet Âkif'in babası Mehmet Tahir Efendi; annesi Emine Şerife Hanım'dır.

1893'te Halkalı Baytar Mektebi'ni birincilikle bitirdikten sonra çeşitler yerlerde memuriyet ve öğretmenlik yaptı. 1908'de, arkadaşı Eşref Edib'le Sırat-ı Mustakim ve Sebilürreşad dergilerini çıkardı.

Âkif; Türkçe'denbaşka, Arapça, Farsça ve Fransızca da biliyordu.

Bilâhare Darülfünun'da edebiyat profesörlüğü yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda önce Mısır ve Hicaz'a, 1914'te Berlin'e gitti. İslâm Birliği düşüncesini savunuyordu. Millî Mücâdele döneminde Anadolu'yu gezerek vaazlarıyla halkımillîbirliğe ve millî mücâdeleye dâvet etti.

21 Mart 1921 tarihindeTBBM'dekabul edilen Türk İstiklâl Marşı'nı yazdı.

Şiirlerini Safahat adlı kitabında topladı.Üçü kız, üçü erkek altı çocuk babasıydı.

MehmetÂkif'in, İslâmî bakışlaiçtimâîmeselelere temas eden şiirleri, cemiyet hayatımızı uyarıcı unsurlar taşımaktadır. Bilhassa Millî Mücâdele döneminde Türk milletinin öncü vasfını öne çıkaran şiirler yazdı. Âsım'daki Çanakkale Destanı bunun enbâriznumûnesidir.

"Ordunun Duası"başlıklı şiirinde şöyle der:

"(...) Türk eriyiz, silsilemiz kahraman...

Müslümanız, Hakk'a tapan Müslüman."

O'nu,rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekânı cennet olsun!..

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2017, 00:16
YORUM EKLE