Yandex Metrika

Abdulhamid Han'ı Ne kadar tanıyoruz?

İngilizlerin oyunu, İttihatçıların tertibi ile “Din elden gidiyor!” gibi komik bir gerekçe ile bu padişah 31 Mart vakasına maruz bırakılmıştır.

Abdulhamid Han'ı Ne kadar tanıyoruz?
30 Ekim 2014 Perşembe 23:45

 Sultan II.Abdülhamit Han Osmanlı padişahlarının 34’üncüsüdür. Babası Sultan Abdülmecid’in ölümünden sonra padişahlığa amcası Abdülaziz geçmiştir. Amcası Abdülaziz’in 1876′da tahttan indirilmesi ve şüpheli koşullarda ölümü, ağabeyi V. Murat’ın tahta geçirildikten üç ay sonra ruhsal çöküntü geçirdiği iddiasıyla görevden alınarak Çırağan Sarayı’na hapsedilmesi olaylarına tanık oldu. 31 Ağustos 1876′da padişah ilan edildi ve 7 Eylül günü Eyüp’te kılıç kuşanmıştır.

Sultan II.Abdülhamit Han hakkında o kadar kulaktan dolma bilgilerle fikir sahibi oluyoruz ki bu padişahı biraz arştırdığımızda kardeşim Kim bu padişah hakkında kötü bahsedebilir demeye başlıyoruz. Günümüzde söz de aydın geçinen bu kendini bilmez insanlar bu padişah hakkında o kadar önyargılarla bizi doldurdu ki insanlar bu padişahtan iyi olarak bahsetmek bile istemiyor ne hikmetse.

İngilizlerin oyunu, İttihatçıların tertibi ile “Din elden gidiyor!” gibi komik bir gerekçe ile bu padişah 31 Mart vakasına maruz bırakılmıştır. 1895-96’da Doğu Anadolu’da Ermeniler tarafından kurulması palanlanan devleti Hamidiye Alayları ile bastırılmasını sağlamış, bu sebeple Fransız tarihçi tarafından Kızıl Sultan diye isimlendirilmiştir. Bu lakabı bilinçsiz söz de aydınlarımız da bizlere empoze ediyor(?)

Sultan II.Abdülhamit Han emperyalist devletlerin amaçlarını anlamış Osmanlı topraklarında petrol araması yaptırıp 65 yerde petrol bulunduğu tespit etmiştir, bunun üzerine Musul topraklarını şahsi parasıyla alıp sömürgecilerin eline geçmesine mani olmuştur,

Yahudilerin 5 milyon altın teklifine rağmen Filistin’e yerleşmelerine izin vermemiş fakat Sultan II.Abdülhamit’in tahtan indirildikten sadece 8 yıl sonra emellerine kavuşmuşlardır,

Fakat gerçek Türk Tarihçileri bu padişahın hakkını teslim edercesine;

Prof.Dr.Yılmaz Öztuna:“Milletimiz bu hükümdarın dehasına çok şey borçludur”

Prof.Dr.İlber Ortaylı:“Osmanlının son hükümdarı, son evrensel imparator II.ABDÜLHAMİD’dir” diyerek kendini bilmez aydınlara tokat gibi cevap vermektedir.

Osmanlıya ve padişahlarına hakaret ederek, kendi tarihine sırtını dönüp, düşmanlarımızın ekmeğine yağ sürercesine şanlı tarihimize iftira atmaktan zevk alan, Osmanlıyı kötülemeyi Cumhuriyetçilik sayan, laik düşünceyle dinin egemen olduğu bir sistemi eleştiren, okumak yerine duymakla yetinen, araştırmadan her konuda uzman kesilen bu yazarların aydınların bize verdiği zararları bu millet gerçekten unutmayacak? Bu aydınlar biz de ermeniyiz diyerek yakın zamanlarda İstanbul sokaklarında naralar atmadı mı? Hangi ermeni biz türküz diyerek ortalıkta dolaşıyor bunu anlamak mümkün değil. Bu aydın geçinen insanların bize akıl tutulmasına sebebiyet verdirdiklerini acaba niçin göremiyoruz??

İşte teknoloji ve yeniliklere merakı ile Ülkemize kazandırdığı yenilikleri okuduğumuzda bu durumu daha net görebileceğimi düşünüyorum. Bunları okuduğumuzda bu sultana ne kadar haksızlık yapıldığını daha net anlayacaksınız;

• Dünyanın ilk metrolarından birini Karaköy-Taksim arasına yaptırmış ve atlı ve elektrikli tramvaylar kurdurmuştur,

• ilk modern eczanemizi açtırmıştır,

• İlk defa elektrik altyapısını kurdurdu.

• İlk otomobili getirmiştir,

• 5 bin km kara yolunu yaptırmıştır,

• Kudüs-Yafa, Ankara-İstanbul ve Hicaz demir yollarını yaptırmıştır,

• İstanbul’un binlerce fotoğrafını çektirmiş ve arkeoloji müzeciliğini başlatmıştır,

• Chicago’daki turizm fuarına ülkemizi ilk kez temsil ettirmiştir,

• Kuduz aşısının bulunmasından sonra Ülkemizin ilk Kuduz Hastanesini (İstanbul Darü’l-Kelb Tedavihanesi) açtırmıştır,

• Polisiye romanların ülkemize girişini sağlamıştır,

• Paris’te İslam Külliyesi kurdurmuştur,

• Teselya savaşı sürerken saraylı hanımlara askerler için çamaşır diktirmiştir,

• Midilli adasını eşi Fatma Pesend Hanım’ın şahsi mülkünden ısrarla verdiği para ile Fransızlardan geri almıştır,

• Israrla yerli kumaş giymiş, Hereke bez fabrikasını kurdurmuştur,

• Ziraat Bankasını kurmuş, Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odalarını açtırmıştır,

• Yıldız Çini fabrikasını, Beykoz ve Kağıthane kağıt fabrikalarını kurdurmuştur,

• Toplu sünnet merasimleri düzenleyip her bir çocuğa çeyrek altın göndermiştir, toplu sünnetleri ilk kez gündeme getirmiştir,

• Mezuniyet törenlerinde öğrencilere hediye kitap göndermiştir,

• Yoksul halkına kendi cebinden kömür dağıtmıştır,

• Ermeni Onnik’in mektubu üzerine kendi parasından takma bacak yaptırmıştır,

• Biriktirdiği parasından bir kısmını borç yüzünden hapse düşenleri kurtarmaya tahsis etmiştir,

• Modern matbaa makinelerini Türkiye’ye getirtmiş, ücretsiz kitap dağıttırmış, 6 bin kitabın çevrilmesini sağlamış, Beyazıt kütüphanesini kurup 30 bin kitap bağışlamıştır,

• Yabancı bilim adamı ve yazarlara Nişanlar vermiştir,

• Güll yetiştiriciliğini teşvik etmiştir, Isparta’daki gül yetiştiriciliği de O’nun öncülüğünde başlamıştır,

• Türkiye’nin birçok yerinde saat kuleleri yaptırmıştır,

• Hindistan, Afganistan, Cava, Çin, Malezya, Endonezya, Açe, Zengibar, Orta Asya ve Japonya ya elçiler ve din adamları göndermiştir,

• Latin Amerika ülkeleri ile diplomasiyi başlatmıştır,

• Yalova Termal kaplıcalarını kurdurmuş, Terkos’un sularını İstanbul’a taşıtmış, sadece İstanbul’a 40 çeşme yaptırmıştır,

• Sarayında yaptırdığı tiyatroda oyunlar ve opera sahneletmiştir,

• Sarayda müzik okulu kurdurmuş, çocuklarına piyano dersi aldırmıştır,

• Kendi elleri ile yaptığı marangozluk eşyalarını insanlara hediye etmiştir,

• Kendisine yapılan bombalı suikast de 26 kişinin ölmesine, 58 kişinin yaralanmasına rağmen Ermeni katilini affetmiştir,

• Doğu Türkistan’a gönderdiği askeri yardım ile Çinlilere karşı onları örgütlemiştir, Çin’in göbeği Pekin’de Hamidiye Üniversitesini kurdurtmuştur,

• Beş vakit namazını aksatmadan kılmıştır,

• Donanmaya askeri gemiler almıştır,

• Çanakkale Savaşı’nda kullanılan topların çoğu Abdulhamit döneminde alınmıştır,

• Telefonu Avrupa’dan 5 yıl sonra ülkemize gelmesini sağlamıştır,

• Kiliselere, sinagoglara yardım etmiştir,

• Peygamberimize, dinimize veya Osmanlıya hakaret içeren oyunları oynanmasını engellemiştir,(Fransa-İngiltere-Roma-ABD)

• ABD’nin Erzurum’da konsolosluk açmasını reddetmiş, İzmir limanına izinsiz girmeye kalkan ABD savaş gemisini top ateşine tutturmuştur,

• İstanbul boğazı için iki köprü projesi çizdirmiş (bir tanesi tam bu günkü Fatih S.M.köprüsünün bulunduğu mevkidedir),

• Darülaceze yaptırıp içine sinagog, kilise ve cami inşa edilmesini sağlamıştır,

• Çocuk hastanesi (Şişli Etfal [çocuklar] Hastanesi) açtırmıştır,

• Kendisine “Allah’ın belası”diyen Namık Kemal’i Rodos ve Sakız adası valiliklerine atamış, parasını cebinden ödediği bir yerde kabir yaptırtmıştır,

• Posta ve Telgraf teşkilatını kurdurmuştur, (Sirkeci Büyük Postane binası)

• Abdülhamit ve Abdülmecid isminde dünyanın ilk torpido atan denizaltılarını Taşkızak tersanesinde yaptırtmıştır,

• İlkokulu zorunlu tutmuş (kız ve erkeklere), ilk kız okullarını açtırmış, 15 tane okulda karma eğitime ilk defa geçilmesini sağlamıştır,

• Öğretmen yetiştirmek için okullar yaptırmıştır, (32 tane)

• Cami yaptırdığı her köyde birde ilkokul yaptırmış, okuma yazma oranının 5 kat artmasını sağlamıştır, (1900 yılında ilkokul sayısı 29.130’u bulmuştu, sadece Anadolu’da 14 bin ilkokul vardı)

• Orta okul (Rüşdiye)sayısı 619’a çıkmasını sağlamıştır, Fransızca dersleri müfredatlara konulmasını sağlamıştır,

• Lise eğitimi için İdadiler açmış (109 tane), (İstanbul Erkek-Kabataş Lisesi vb.)

• İstanbul’da Darülfünun!u (Üniversite) açmış, Dünyanın ilk Dişçilik okulunu kurdurmuştur,

• Deniz Mühendis Okulu, Askeri Tıp Okulu (GATA’nın atası), Kuleli Askeri okulu, Mekteb-i Harbiyeler (Harp Okulları yani) ,Askeri Baytar Okulu, Kurmay Okulu, Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fak.), Mekteb-i Tıbbıye-i (Marmara Ünv.Tıp Fak.), Mekteb-i Hukuk, Ziraat ve Baytar Mektebi, Hendese-i Mülkiye (Yüksek mühendis okulu), Daarül Muallim-i Adliye (Yüksek Adalet Okulu), Maliye-i Mekteb-i Ali (Yüksek Ticaret Okulu), Ticaret-i Bahriye (Deniz Ticaret Okulu), Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel sanatlar fak.), Hamidiye Ticaret Mektebi (İktisadi ve Ticari ilimler akademisi), Aşiret Mektebi (Osmanlılık fikrini yaymak için), Bursa’da İpekböcekçiliği okulu, Dilsiz ve Âmâ Okulu, Bağcılık ve Aşıcılık Okulu, Orman ve Madencilik Okulu, Polis Okulu onun tarafından kurulmuştur.İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.