Alexa
banner322

Amerika'ya İltica Nasıl Edilir

Günümüzde bir süper güç olarak görülen Amerika iltica yönünden her yıl binlerce insanın başvurusuna maruz kalmakta.

Amerika'ya İltica Nasıl Edilir

Günümüzde bir süper güç olarak görülen Amerika iltica yönünden her yıl binlerce insanın başvurusuna maruz kalmakta. Yaşamlarından memnun olmayan, yaşadıkları ülke ile ilgili problemleri olan insanlar iltica talebinde bulunabiliyorlar. İlticanın bir diğer adı da sığınma hakkıdır.

İnsanlar yaşadıkları ülkede pek çok yönden rahat bir durumda olmayabilirler. Şiddet görmüş olan kişiler, farklı cinsel tercihleri olan insanlar, etnik kökenleri yüzünden sosyal hayatlarında zorluk yaşayanlar başka ülkelere iltica talebinde bulunabilirler. İltica talebinde bulunmak insanın sahip oldukları haklardan bir tanesidir. Ancak olumlu sonuçlanıp sonuçlanmayacağı, iltica edilen ülkenin kararı sonucundan belirlenecektir.
 

Amerika’ya iltica talebinde bulunmak için en önemli şartlarda bir tanesi Amerika sınırları içinde olmaktır. Başka bir ülkedeyken sığınma talebinde bulunmak mümkün değildir. Bununla birlikte Amerika’ya giriş yaptıktan sonra en geç bir yıl içinde iltica talebinde bulunmak gerekmektedir. Bir yıl dolduktan sonraki ilticalar kabul edilmediği gibi iltica eden kişi de o ülkede kaçak statüsünde olduğu için sınır dışı edilecektir.

Amerika iltica talebinde bulunan kişi iltica ofisine bu ilticasının sebeplerini anlatmak zorundadır. Bununla birlikte iltica sebebini destekleyici şekilde belgeler de sunabilir. Örneğin şiddet gördüğü için iltica talebinde bulunan kişi hastaneden aldığı darp raporunu mahkemeye sunabilir. Ayrıca iltica ofisine göstereceği şahitler de ilticasının kabul edilip edilmeyeceği konusunda etkili olacaktır.
 

İltica ofisinde dikkat edilen en önemli hususlardan biri de Amerika’ya iltica talebinde bulunan kişinin anlattıkları ve iltica sebebindeki inandırıcılığıdır. Karar verici mercihi ikna etmek oldukça önemlidir. Bu noktada destekleyici tüm dökümanlar ve şahitler ikinci plandadır. İltica edecek kişi sağlam ve dayanağı olan konular üzerinden ikna etmeye yönelik bir savunma yapmalıdır.
 

Bazı durumlarda Amerika’ya iltica için başvuru yapılmasına rağmen kişi hemen görüşmeye çağrılmaz. Eğer başvuru üzerinden 150 gün geçmişse ve başvuru hala beklemedeyse, kişi Amerika’da çalışma izni almak için başka bir başvuruda bulunabilir. Bu süreç içinde çalışma izni, iltica talebi görüşmesi öncesinde çıktıysa kişi çalışma hakkına sahip olur. İltica görüşmesi sırasında en önemli konulardan bir tanesi de kişinin yazılı beyanatının sözlü olarak anlattıkları ile aynı doğrultuda olmasıdır. Çelişkili ifadeler kullanmak ve iltica ofisinde yapılan görüşmede tutarsız açıklamalarda bulunmak iltica talebinin kabul olmamasına sebep olacaktır. Amerika’da göçmenlik ile ilgili tüm detaylara http://lawapj.com/tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

YORUM EKLE