Alexa

Kabristanlıklara Selvi mi, Çam mı?

19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Serkan Şen’in kapsamhaber’e özel yaptığı açıklamada bayram ve kabristan kültürümüze dair açıklamalarda bulundu.

 Kabristanlıklara Selvi mi, Çam mı?

KAPSAMHABER ÖZEL-19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Serkan Şen’in kapsamhaber’e özel yaptığı açıklamada bayram ve kabristan kültürümüze dair açıklamalarda bulundu.

Bayramların dini hayatımızda son derece önemli bir yeri vardır. Bu günler dirilerimiz kadar, ölülerimizin de şenleneceği kutlu zamanlardır. Bayram geldiğinde millet olarak ebediyete intikal eden geçmişlerimizi ziyaret etmek bizler için dini bir vecibedir.

Türk milleti ünlü şair Yahya Kemal’in ifadesiyle ‘ölüleriyle yaşayan bir millettir’ 

Bayram vesilesiyle yapılan ziyaretlerde kabristanlıkların yeşillendirilmesi için çeşitli bitkiler dikilmektedir. Büyük bir medeniyet geçmişi olan Türkler bitkilere çeşitli anlamlar yüklemişlerdir. Lale, Allah’ı; gül, Peygamber Efendimizi temsil eder. Atalarımız, kabristanlarda selvi ağaçlarını tercih etmişlerdir. Kadim mezarlıklarımıza bakıldığında asırlık selviler görürüz. Bunun bir nedeni vardır. Selvi ağacı görünüş itibariyle birliği temsil eder. Tıpkı Osmanlı yazısındaki Elif harfi gibi…

Türk medeniyeti semboller dünyasında selvi ağacına tevhit inanışını yüklemiştir. Allah’ın birliği anlamına gelen tevhit akidesi selvi ağacıyla kabristanlarımıza damgasını vurmuştur. Dikkat edildiğinde selvinin şekli şahadet parmağı gibi dimdiktir. Batı medeniyetinin teslis yani üçleme algısı ise kendisini çam ağacında gösterir. Görünüş itibariyle üçgeni andıran bu ağaç Hıristiyanlığın kutsal mekânlarında çokça tercih edilir. Yetiştirilmesi selviye göre daha yaygın olan çam ağacının mezarlıklarımızda yaygınlaşması çevrecilik adına olumlu olsa da kültürel birikimimizi yansıtma noktasında geleneğimizle örtüşmemektedir.

Özellikle Belediyelerimizin iyi niyetle, mezarlık ziyaretlerinde bulunanlara dikmeleri için çam ağacı yerine selvi dağıtmaları daha doğru bir uygulama olacaktır. Bu konuda, kişilerin ve kurumların göstereceği hassasiyet Türk kültürünün yaşatılması adına önemli bir adımdır. Zira millet kültürle tanımlanan bir olgudur.


19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Serkan Şen

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2013, 00:36
YORUM EKLE