Alexa

Süleyman Nazif Kimdir?

Türkiye’nin en değerli mütefekkirlerinden birisi olan Cemil Meriç’in nesirde üstadı olarak kabul ettiği Süleyman Nazif büyük bir ediptir. Sağlam bir üslup, parlak bir zekâ ve büyük bir cesarete sahip olan Süleyman Nazif kimdir? Nazif'i bütün yönleriyle tanıyalım.

Süleyman Nazif Kimdir?

Süleyman Nazif yeteri kadar tanılıyor mu? Türk gençliği büyük bir edip olan Nazifi ne kadar tanıyor? Süleyman Nazif'in bütün yönlerini hazırlanan bu yazıda bulabilirsiniz. 

Süleyman Nazif Kimdir?

1870'de Diyarbakır'da doğan Süleyman Nazif, Tarihçi Sait Paşa'nın oğludur. Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Süleyman Nazif Diyarbakır İl Meclisi'nde görevde bulundu. Meşrutiyet'in ilânından sonra (1908) İstanbul'da, Ebüzziya Tevfik'le Tasvir-i Efkâr Gazetesi'ni çıkardı. Basra, Kastamonu, Trabzon, Musul ve Bağdat valiliklerinde görev yaptı.

İstanbul'un, İtilâf Devletlerince işgalinin (23 Kasım 1918) ertesi günü Hadisât Gazetesi'nde yayınladığı "Bir Kara Gün" adlı yazısıyla en sert tepkiyi ortaya koyan Nazif, Fransız komutanın, alçak bir edayla Türk pâyitahtına girişini ve onu alkışlayan yerli gayrimüslimlerin alkışlarını içine sindiremeyerek, "Bir Kara Gün" başlıklı yazısıyla tarihe ibretlik bir not düştü.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İstanbul’a giren Fransız generali Franchet d’Espre’nin küstahlığı dolayısıyla yazılıp, “Hâdisat” gazetesinde neşrolunan bu meşhur makale, Süleyman Nazif Bey’i o küstah Fransız generalinin karşısına çıkarmış ve küstah Fransız generaline makalesindeki ağır uslûbla: “Ben, bu yazımdan dolayı sizden afv istemiyorum, çünkü vazifemi yaptım. Fakat siz bir Fransız generali sıfatiyle vazifenizi yapmadınız. Fransa’nın ve tarihin sizi affetmesini arzu ederim” diyerek düşman karşısında ezilip büzülmemiş,”

İngiliz işgalcileri tarafından Malta'ya sürülen Süleyman Nazif, 20 ay sürgünde kaldı ve Dönüşünde, 4 Ocak 1927'de İstanbul'da, zatürreden vefât ederek Edirnekapı mezarlığına defnedildi. 

Çok sayıda şiir ve nesir yazıları bulunan Süleyman Nazif'i rahmetle anıyoruz.

Süleyman Nazif'in Eserleri Şöyle:

Şiir: 

Gizli Figanlar (1906),
Fırak-ı Irak (1918),
Batarya ile Ateş (1917),
Malta Geceleri (1924) 

Makaleleri: 

Çal Çoban Çal (1921),
Tarihin Yılan Hikayesi (1922),
İki Dost (1926) 

Süleyman Nazif sözleri:

- Bu toprağı Türk’ün kanı yoğurdu, annem beni bu günIer için doğurdu. 

- Vatan sıhhate benzer, değeri kaybedilince anlaşılır.

KAPSAMHABER

YORUM EKLE