Alexa

İsmet Özel: Türk Tarihini Gayrimüslimler Yazdı!

Şair ve yazar İsmet Özel, Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde düzenlenen bir etkinlikte İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudu

 Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen Ali Fuad Başgil'i Anma Etkinlikleri kapsamında İsmet Özel konferans verdi. Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan ve Çarşamba Belediye Başkanı Ak Partili Hüseyin Dündar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

 
İsmet Özel konuşmasına başlamadan önce İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da ilahi gibi okuyunca salondakiler şaşkınlık yaşadı. Protokol sırasında bulananlar İstiklal Marşı söyleniyor diye önce ayağa kalktı, ardından yerlerine oturdu. 
 
Bazıları da ayağa kalkıp İsmet Özel'in ilahi gibi okuduğu İstiklal Marşı'na eşlik etti. İstiklal Marşı'nın okunmadan önce de tekbir getirenler oldu.

ismet Özel'in konuşması:

TÜRK TARİHİNİ GAYRİMÜSLİMLER YAZDI!

Çarşamba Kitap Fuarı organizasyonu kapsamında Çarşamba’ya gelen İstiklâl Marşı Derneği Genel Başkanı ve Şair İsmet Özel Cemil Şensoy Kültür Merkezinde bir konferans verdi.

Çarşamba Belediyesi tarafından organize edilen ve 40’dan fazla yazarın sevenleri ile buluştuğu kitap fuarına katılan İstiklâl Marşı Derneği Genel Başkanı Şair İsmet Özel, Çarşamba’da Cemil Şensoy Kültür Merkezinde Küfrün İhsanı Olmaz" başlıklı bir konuşma yaptı.

Teşrik tekbiri, salavat ve İstiklâl Marşı'nın 10 kıtasının farklı bir makamda okunmasıyla salona giren İsmet Özel’in konuşmasına başlamadan önce salonu dolduran katılımcılar tarafından uzun bir süre ayakta alkışlandığı gözlendi.

Konuşmasına, ‘Küfrün İhsanı Olmaz’ başlığını oluşturan kelime kümesini açıklayarak başlayan Özel, Küfrün hakikatı yani Kelime-i Tevhidi gizlemek, Kafiri de Kelime-i Tevhidi örten, gizleyen kişi olarak tanımladı.

Özel, Küfür ile ihsan arasında bir zıtlaşmanın söz konusu olduğuna da değinerek, kainatın yaratılmasından itibaren bu zıtlaşmanın devam ede geldiğine dikkat çekti..  Özel benzer bir şekilde ‘teknolojinin nimetleri’ kavramının da yanlış olduğunu ve teknoloji ile nimet kelimelerinden oluşan bir kavramın gerçekle örtüşemeyeceğini çünkü bu ifadelerin yan yana gelemeyeceğinle değindi.

BU TOPRAKLARDA İSLAMIN ÖMÜRÜNÜN TÜKENDİĞİNİ DÜŞÜNENLER İŞ BAŞINDA

Kalabalık bir dinleyici topluluğuna hitap eden İstiklal Marşı Derneği Genel Başkanı İsmet Özel, güncel konulara değinirken TC tartışmalarının Darül İslam Olarak Türkiye’nin ömrünün tükendiğini düşünen insanların bu tartışmaları başlattığına değindi.

Özel, Arapların Endülüs’te 800 yıl yaşadıklarını, Türklerin de bu topraklarda 800 yılının bu günlerde dolacağına dikkat çekerek, “Türklerin de bu topraklarda aynı akıbete uğramaları çok zor değil. Bunun hazırlığını yapıyorlar.Çünkü 13. Yüzyıldan itibaren hesaplarsak 800 yılımız bu günlerde doluyor ” diye konuştu.

Türkiye’den Darül İslam olarak bahsetmemenin resmi bir politika olduğunu da iddia eden İstiklal Marşı Derneği Başkanı Özel şöyle devam etti,

KÜFRÜN İHSANI OLMAZ ÇÜNKÜ İHSAN İMANDAN SONRA GELİR

“Dünya tarihi boyunca insanlık iki öneli tarihi kırılmaya tanık oldu. Bunlardan birincisi Kur’an’ın nazil oluşu ve diğeri de bu toprakların 1071 yılında Müslümanların eline geçerek 13. Yüzyıldan itibaren Darül İslam olması. Biz tarihimizi doğru bir şekilde öğrenemiyoruz. Çünkü şimdiye kadar bir Müslüman Türk tarihini yazmadı. Tarihimizi gayri Müslimlerin ve Türk olmayanların depoladığı bilgilerden öğreniyoruz. Kur’an’ın nazil olmasının birinci kırılma noktası olduğunu söyledik çünkü, Kur’an’ın nazil olması bilginin kaynağının Kur’an temelli olduğunun ilan edilmesi olması bakımından önemlidir.

1071’den sonra 13. yüzyılda bu topraklar tamamen İslam toprakları haline gelmesi Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeyenlerin hüküm, hakimiyet ve otorite tesis etmelerinin imkansız hale getirmek anlamına gelmektedir. Bu topraklar iki kere Darül İslam oldu. Birincisi 1071’de diğeri ise Lozan’da.. Yani bu topraklar gayrı Müslim otoritenin asla hükümran olamayacağı bir alan haline iki kere getirildi. Birincisinde Müesses halindeydik, ikincisinde ise müdafaa halinde..

Birinci dünya savaşında bu toprakların darül İslam olarak kalabilmesi için seferberlik ilan ettik ama yenildik.. Çünkü mağlup devletlerin yanında savaşa girdik.. Sonra İstiklal Harbi ile bu toprakları kafirlerin gözünden kaçırarak Türk Vatanı haline getirdik. Bu günlerde ise bu topraklardan İslam toprakları olmaktan çıkarılma planları yapılmakta.. tam da İspanya’dan Müslümanların ve Yahudilerin çıkarılmalarına denk gelen bir dönemde.. Yani 800 yıl sonra..

TÜRK ÇOCUKLARI ŞİZOFREN OLARAK YETİŞTİRİLİYOR

İstiklal Marşı Derneği Başkanı İsmet Özel, Türkiye’de yıllardır iki tane tarih dersi okutulduğunu, birinin normal tarih dersi, diğerinin ise inkılap tarihi dersi olduğunu belirterek, inkılap tarihi dersinin Cumhuriyeti kuranları temize çekme tarihi olduğunu ifade etti.

Türk çocuklarında bir tarih bilincinin bir de İnkılâp tarihi bilincinin olduğu da sözlerine ekleyen özel, bu durumun çocuklarda şizofreniye sebep olabileceği üzerinde durdu. Özel bu iki tarih derslerinin birleştirilmesinin gerekli olduğunu savundu.

Türkiye toparaklarının kafirlerin elinden kaçırldsığıınn ve kafirlerin elinden kaçırılarak Darül iSlam ve vatan haline getirildiğini vurgulayan Özel şöyle devam etti,

“Bu topraklar Misak-ı Milli feda edilerek vatanlaştırıldı. Misak-ı Milli’da Batum vardı, Kerkük vardı, Selanik vardı, Halebin 20 km güneyi Misak-ı Milli sınırları içerisindeydi. Lozan’da bu sınırlardan vaz geçerek mevcut topları vatan haline getirebileidk. Lozan anlaşmasını birinci meclis tasdik etmediği için birinci meclis kapatılarak yerine Lozan’ı onaylayacak bir meclis ve milltvekilleri oluşturuldu.”

İstiklal Marşı Derneği Başkanı İsmet Özel, 1918 yılında Türk Bayrağı altının en güvensiz bir yer olduğuna da dikkat çekerek, “ her kendine daha güvenli bir bayrak altında yer aramakla meşguüldü, kimisi İngiliz, kimisi Fransız ve kimisi de daha güvenli olarak Amerikan Bayrağının altında yer arıyorlardı. Türk Bayrağının altı güvensiz ve hayati tehlikeli bir mücadelenin zeminiydi. Bu nedenle dönemin yöneticilerinin arasında kapitalist bayrağının altında var olma mücadelesi vermek isteyen gruplar baş gösterdi. Bu politika bu gün de devam ediyor.  Bugün bu ülkede söz sahibi olan yöneticiler, idareciler arasındaki Müslüman olmayan kafirler de Türk Bayrağının ismini Devlet Bayrağı olarak değiştirmeyi arzuluyorlar” diye konuştu.

 

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2013, 22:54
YORUM EKLE