Yandex Metrika

Samsun Valisi Samsun'da 4 Yılını Anlattı

Samsun Valisi Hüseyin AKSOY Samsun’da görev süresinin 4.ncü yılı dolayısıyla Yelken Kulüp’te düzenlediği basın toplantısında, Samsun’da göreve başladığı günden bu güne kadar yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Samsun Valisi Samsun'da 4 Yılını Anlattı
05 Haziran 2014 Perşembe 11:09

Samsun Valisi Hüseyin AKSOY Samsun’da görev süresinin 4.ncü yılı dolayısıyla Yelken Kulüp’te düzenlediği basın toplantısında, Samsun’da göreve başladığı günden bu güne kadar yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yelken Kulüp’te basın toplantısı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, “Samsun ilimiz eğitim, sağlık, turizm, sanayi, ticaret ve tarım alanlarında ilerleme kaydederek yeni yatırımlar için cazibe merkezi haline gelmiştir. Hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yılında yani 2023’de Samsun’u Türkiye’nin ilk 10 kenti arasındaki yerini belirginleştirmek ve pekiştirmektir” dedi.

“SAMSUN İLKOKUL OKULLAŞMA ORANINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU”

Samsun’un eğitim kenti olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Vali Aksoy, “Eğitim bizim asla taviz vermememiz gereken ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak için ihmalimizin olmaması gereken bir alandır. İlimizde 2012 - 2013 eğitim öğretim yılında yüzde 100 olan ilkokul okullaşma oranı ile Türkiye birincisiyiz. ortaokulda yüzde 97.07, ortaöğretimde de yüzde 81.33’dür. Bunlar genel olarak bakıldığında Türkiye ortalamasının üzerindedir. Ancak kırsal ilçelerimizde özellikle iç ilçelerimizde zaman zaman okullaşmalarda özellikle kız öğrencilerimizin hatta bazı ilçelerimizde erkek öğrencilerinde inşaat işlerinde çalışma isteği ve arzusu ile lise kısmına gitmede bazı eksikliklerimizin olduğunu ve bunun üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımızı da ifade edebilirim. Son 4 yılda bin 865 dersliğin kazandırılması ile ilgili çalışmalarımız var. 2010 yılına kadar ilimizde yapılan derslik sayısı 9 bin 615 iken eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla ilimize sadece 4 yılda bu derslik sayısının yaklaşık yüzde 20’si kadar yeni derslik kazandırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurtlardaki kapasitemizi 2’ye katladık. 2010 yılında 32 yurtta 4 bin 427 öğrencimiz barınırken, 4 yılda 960 kapasiteli 6 yurt tamamlanmış, 2 bin 944 kapasiteli 13 yurdun ise yapım ve ihale çalışmaları devam etmektedir. Yurtların hepsi tamamlandığında 3 bin 904 öğrencimize daha barınma imkanı sağlanmış olacaktır. İlimizde görev yapan öğretmen sayısı 4 yılda yüzde 19 arttı. Halk Eğitim Merkezleri tarafından 2010 - 2014 yılları arasında 32 bin 670 kurs açmışız ve 575 bin 346 kişi çeşitli kurslara katılarak buralardan eğitim almışlardır. Okuma yazmaya büyük önem verdik. 2010 yılında yüzde 7.04 olan ilimiz okumaz - yazmaz oranını 2014 yılına kadar yüzde 3.07’ye kadar düşürdük. Eğitimde son 4 yılda 99’u Milli Eğitim ve İl Özel İdaresi, 42’si hayırseverler tarafından olmak üzere 141 projede yaklaşık 385 milyon yatırım yapılmıştır. 141 projenin 79’ı tamamlanarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış, 42’si devam etmekte, 20’si ise ihale aşamasındadır. İlimize bu yatırımlarla, bin 865 derslikli 120 okul, toplam 3 bin 904 kapasiteli 19 öğrenci pansiyonu, 9 adet okul spor salonu, 4 atölye, 16 lojman ve konferans salonu kazandırılmıştır. Son 4 yılda Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 18 yeni birim açıldı” diye konuştu.

SAĞLIK ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR

Sağlık hizmetinde Samsun’un markalaşma adına Türkiye’de 20 şehirden birisi olduğunu ifade eden Vali Aksoy, “Sağlıkta görev yapan personel sayımız 4 yıl içersinde yüzde 29.5 oranında artmıştır yani 16 bin 659’a çıkmıştır. Hastanelerimizde öncelerde koğuş sistemi vardı. Biz koğuş sisteminden vazgeçtik ve bunları birer ve ikişer yataklı hale getirdik. 2 bin 629 sağlık kuruluşlarında, 761 özel hastanelerde, 775’de üniversitede olmak üzere toplam yatak kapasitesi Samsun genelinde 4 bin 165’e çıkmıştır. Samsun’da 2010 - 2014 yılları arasında toplam 240 yatak kapasiteli 3 özel hastane hizmet vermeye başlamış olup, aynı dönem içerisinde diğer özel hastanelerimizin çoğu yatak kapasitesini artırmıştır. 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında 2010 yılında 26 olan istasyon sayısını 2014 yılında 31’e çıkardık. Personel sayımızı 316’dan 496’ya çıkmış ve ambulans sayımızı ise 38’den 56’ya çıkmıştır. Ayrıca 112’le gelen çağrı sayısı da 2 milyon civarında. Samsun’da anne ve bebek ölüm hızının düşürülmesi amacıyla önemli çalışmalar yürütülmüş ve 4 yılda bu oranlarda ciddi düşüşler sağlanmıştır. 2010 - 2014 yılları arasında bebek ölüm hızı binde 8.7’den 6.3’e, anne ölüm hızı 100 binde 10.9’dan 5.3’e düşmüş. Sadece kaba ölüm hızında bir artışımız var. kaba doğum hızında binde 14.3’den 13.9’a düştü. Medikal cihaz ve aletler sektörü, Samsun merkezli olarak gelişmekte olup, ilimiz cerrahi el aletleri üretiminde Almanya ve Pakistan’dan sonra dünya’da 3. Kümelenme merkezidir. Cerrahi aletler sektöründe yaklaşık 50 firmamız, 22 bin çeşit ürün ile 60 ülkeye yıllık ortalama 30 milyon dolar’lık ihracatgerçekleştirmektedir. Organ bağışı konusunda 6 ay önce bir proje başlatıldı. Bu süre içersinde 2 bin 800 vatandaşımız organ bağışında bulundu. Sağlık Kenti Samsun’da 4 yılda devlet hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri, acil ünitesi yapımı, ağız ve diş sağlığı merkezi ve diğer alanlarda toplam 21 proje gerçekleştirilmiştir. Bu projelerden 7’si tamamlanmış, 5’i devam etmekte ve 9’u ise ihale ve proje aşamasında olup, toplam maliyet yaklaşık 660 milyon TL’dir” şeklinde konuştu.

SPOR ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR

Samsun Spor Kenti olmak yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Vali Aksoy, “Samsun’da 4 yıllık süreç içersinde lisanslı sporcu sayısı yaklaşık 2,5 kat arttı. 55 bin ortaokul öğrencimizin sportif yetenek taraması yapıldı. Spor kulüpleri, hakem ve antrenör sayıları artıyor. Yeni yapılan gençlik merkezleri ile üye sayısı yaklaşık 5 kat arttı. Faal tesis sayısı 51’e yükseldi. Türkiye olimpiyatlara hazırlık merkezi açıldı. Samsun’da 2002 - 2009 yılı arasında 9 projede 6 milyon 960 bin yatırım yapılmışken, son 4 yılda 107 projede toplam 322 milyon 766 bin yatırım yapılmıştır. Özellikle eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve şuandaki Bakanımız Akif Çağatay Kılıç dönemlerinde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Samsun’da burs ve öğrenim kredisi almakta olan öğrenci sayısı 14 bin 185’den 19 milyon 609’a çıktı. Yeni yapılan kurtlarla 4 bin 100 öğrencimize daha barınma imkanı sağlanacaktır” açıklamasında bulundu.

TARIM ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR

Samsun’da halkın yüzde 35’inin tarım sektörü ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisinin bulunduğunu ifade eden Vali Aksoy, şu bilgileri verdi: “Samsun’da devlet sulaması yani tarımsal sulama 4 yılda yüzde 104 arttı. Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumundan 278 projeye 56 milyon hibe destek sağlamıştır. Özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzün bakanlığın çeşitli alanlardaki gübre ve mazot gibi bir takım desteklerine baktığımızda 4 tarım sektörüne, üreticimize, çiftçilere 167 milyon TL’lik destek sağlanmıştır. Fındık üreticilerine de 4 yılda 207 milyon destek ödemesi yapılmıştır. DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 2010 - 2014 yılları arasında 18 proje yürütülmüş, bu projelerden 8’i tamamlanmış, 7’si devam etmekte ve 3’ü ihale ve proje aşamasındadır. Projelerin toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar 475 milyon TL’dir.”

ULAŞIM ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Ulaşımda 4 yılda 45 kilometre yeni bölünmüş yol yapıldığının altını çizen Vali Aksoy, “Bölünmüş yolumuz 258 kilometreden 303’e çıktı. Ulaşımda 22 yatırım tamamlandı 9 yatırım ise devam ediyor. Bu yatırımların toplam maliyeti yaklaşık 2 milyar 475 milyon TL’dir. Çarşamba Havalimanı’nda 4 yılda uçak trafiğinde yüzde 19.8, yolcu sayısında yüzde 38.7 oranında bir artış oldu. 19 Mayıs havaalanının birinci ve ikinci etap çalışmaları tamamlandı” ifadelerine yer verdi.

EKONOMİ VE TİCARET KENTİ SAMSUN

Lojistik Köy Projesi için 3 yılı aşkın kendisinin bizzat çalıştığını belirten Vali Aksoy şöyle konuştu: “Samsun’a uluslararası bir lojistik köyü kazandırmayı hedefliyoruz. Bu projenin üzerinde ben 3 yılı aşkın bir süredir çalışıyorum. Çok sessiz ve derinden çalıştık. Bunun bu noktaya gelmesi noktasında 3 yılı aşkın bir emek var. Birçok kurum ve kuruluşumuz ile işbirliği içersinde bunu yaptık ve iyi bir noktaya getirmiş olduk. İhracatta arzu edilen noktada değiliz.Vergi mükellef sayımız 4 yılda yüzde 16.5 oranında artış var. Tahsilat sıralamasında Türkiye genelinde 12. sıraya yükseldik. Dış ticaret hacmimiz son 4 yılda yüzde 45.7, ihracatımız da yüzde 59.6 arttı. İhracatımız yeterli değil diyoruz ama ciddi bir de artışımız var. Bunu görmemiz gerekiyor. Bu Samsun için yeterli değildir. Bunu daha iyi bir noktaya taşımız gerekiyor. Limanlarımızdaki ticaret hacmi artarak devam ediyor. OKA Samsun’a son 4 yılda yaklaşık 31 milyon TL mali destek sağladı. İşsizlik sigortası ödenekleri ve iş kaybı tazminatı kapsamında yapılan ödeme tutarı 2010 yılında yaklaşık 8 milyon iken, 2013 yılında yüzde 53 artarak 12 milyon 300 bin’e ulaştı.”

EMNİYET VE ASAYİŞ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Emniyet ve asayiş alanındaki çalışmalara değinen Vali Aksoy şöyle devam etti: “Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığımız 2010 - 2013 yılları arasında meydana gelen 42 olayla 63 vatandaş sağ olarak kurtarılmış, 19 vatandaşımızda çeşitli nedenlerle hayatını kaybetmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2010 - 2013 yılları arasında yaptığı kaçak akaryakıt denetimlerinde 4 olayda 692 bin 190 litre kaçak akaryakıta el konuldu. Çeken akıntı konusunda halkımız bilgilendirildi. Emniyet ve jandarma bölgesi asayiş değerlendirmesinde kişilere karşı, malvarlığına karşı, topluma karşı, millet ve devlete karşı, takibi gereken olaylar, kaçakçılık ve organize suçlar, trafik kazası, kabahatler ve terör olaylarında çalışmalar oldu. Uyuşturucu ile ilgili çok etkin çalışmamız var. sadece 2013 yılında 4 bin 548 kilogram esrar, 65 bin 757 kök kenevir ve 229 bin 491 gram eroin ele geçirilmiştir. Özellikle son dönemlerde bonzainin ciddi bir şeklide piyasaya girme gayreti var. Bu konuda çok önemli çalışmaları yürütüyoruz. Eroinde burayı transit yol olarak kullanma girişimleri var. Bu konuda da yol uygulamalarımızda şüpheli gördüğümüz araçlarda uygulamalar yapıyoruz. Biz Samsun ilinin suç haritasını çıkardık. Yani hangi suçlar nerede, hangi saatte işleniyor. Bunun nedenlerini nelerdir. Bunları haritada işledik ve hangi sokakta, hangi caddede ne tür suçlar işleniyor bunları araştırdık. Yani Samsun’un hangi sokağında hangi saatte ne tür suç işlendiğini artık biz biliyoruz. Bununla ilgili olarak da alınabilecek tedbirleri imkanlar ölçüsünde alma noktasında arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. İntiharlarla ilgili yürütülen çalışma ve projelerimiz var. Samsun’da genellikle 30 - 50 arasında her yıl intiharlar neticesi yaşamını kaybeden insanlarımızın olduğunu gördük. İntihar konusunda erkeklerin oranları kadınlara göre daha yüksek. Bu oran da yüzde 65’e yüzde 35’dir. Teşebbüste ise tam tersidir. Kadınların teşebbüsü daha fazla bu oran da yüzde 65’e yüzde 35’dir. En riskli grup ta 15 - 24 yaş grubudur.”

KÜLTÜR VE TURİZM ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Samsun’un termal, sağlık, kültür, kış - kayak ve doğal turizm zenginlikleriyle hızla gelişen turizm merkezi olduğunu ifade eden Vali Aksoy, “Son 4 yılda yatak sayımız yüzde 100 arttı. İlimizde önemli özel sektör turizm yatırımları yapılıyor. Samsun’u ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı son 4 yılda yüzde 37 oranında arttı. Kültür ve tabiat varlıklarını korumak için 39 projeye destek verildi” dedi.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Aile ve Sosyal Politikalar alanındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Aksoy sözlerini şöyle tamamladı: “Resmi nikahlıyken eşi vefat eden ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlara, 2012 yılından itibaren 2 ayda bir olmak üzere 500 TL maaş bağlandı. Sosyal yardımlarda 2 kat artış sağlandı. Şartlı eğitim ve sağlık yardımları 3 kat arttı. 2013 yılında 38 bin 63 aileye toplam 41 bin 997 ton kömür yardımı yapıldı. Yaşlılara, engelli ve engelli ailelerine yönelik yardımlar yapıldı. Evde bakım hizmetinden yararlananların sayısı 4 yılda 3 bin 552 kişi arttı. Yine son 4 yılda özel bakım merkezlerinde hizmet alan engelli sayısı 3 kat arttı. Samsun engelsiz kent olma yolunda hızla ilerliyor. Engelli veri tabanı projesi kapsamında 148 bin 750 engelli kayıt altına alınmıştır. KOZA Şiddet önleme ve izleme merkezinin açılışından bugüne kadar 69 erkek, 2 bin 946 kadın olmak üzere toplam 3 bin 15 başvuru olmuştur. Samsun’da 2010 - 2014 yılları arasında adalet alanında 3 projede 67 milyon TL, İller Bankası A.Ş. tarafından 49 projede 148 milyon TL, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 21 projede 14 milyon TL, Ulaşım,Denizcilik ve Haberleşme 9. Bölge Müdürlüğünce 2 projede 47 milyon TL ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından 47 projede 487 milyon olmak üzere toplam 122 projede 763 milyon TL yatırım yapılmıştır.”


Etiketler; #kapsamhaber

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.