Yandex Metrika

Samsun'da kapanan kurumların malları dağıtıldı

Samsun’da İl Özel İdaresi, 23 belde belediyesi ile Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin tüzel kişiliğinin sona ermesinin ardından, bunlara ait her türlü taşınır, borçlar, personel ve taşıtlar değişik kurumlara devredildi.

Samsun'da kapanan kurumların malları dağıtıldı
30 Nisan 2014 Çarşamba 14:47

Büyükşehir Belediyesi yasasının yürürlüğe girmesiyle kapatılan kurumların mallarının Samsun Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nca, ilgisine göre çeşitli kurumlara devredilmesi ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı. Vali Hüseyin Aksoy, 6360 sayılı 14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince 30 mart tarihi itibariyle Samsun’da kapanan kurumlar olduğunu hatırlattı. 


 Samsun Valisi Hüseyin AKSOY yaptığı açıklamada, ‘6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince 30 Mart 2014 tarihi itibariyle İlimizdeki İl Özel İdaresi, 23 Belde Belediyesi, 937 Köy, 3 katı atık birliği ve 19 adet içme suyu birliği ile 17 adet Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin tüzel kişiliği sona ermiş ve bunlara ait her türlü taşınır, taşınmaz, hak alacak ve borçlar ile personel ve taşıtlarının, ‘Samsun Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nca ilgisine göre çeşitli kurumlara devredilmiştir.

   Ayrıca, Büyükşehir sınırları dışında kalan ve bu Kanunla büyükşehir sınırına dahil edilen İlçe belediyelerince yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin görevler ilgisine göre Büyükşehir Belediyesi veya SASKİ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

   Buna göre; 
   1-İL ÖZEL İDARESİ 
1-a-İl Özel İdaresince Komisyona toplam 683 gayrimenkul bildirilmiştir. Bunlardan; 
  57 adedi    Büyükşehir Belediyesi, 
  55 adedi    SASKİ Genel Müdürlüğü, 
362 adedi    Mülkiyeti Hazineye; Tahsisi Milli Eğitim Bakanlığına
102 adedi    Mülkiyeti Hazineye; Tahsisi İçişleri Bakanlığına, 
  82 adedi    İlçe Belediyelerine, 
 13 adedi    Mülkiyeti Hazineye; Tahsisi Sağlık Bakanlığına,  
 11 adedi    Mülkiyeti Hazineye; Tahsisi Diğer Bakanlıklara,
   1 adedi    Mülkiyeti Hazineye; Tahsisi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesi sonuçlandırılmıştır.

   1-b-İl Özel İdaresi tarafından Komisyonumuza 218 adet memur, 295 adet işçi olmak üzere toplam 513 adet personel bildirilmiştir. 
Memur personelin; 
156 adedi    Büyükşehir Belediyesine, 
55 adedi    SASKİ Genel Müdürlüğüne, 
   5 adedi    İlçe Belediyesine, 
   2 adedi    Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına, 
   İşçi personelin; 
268 adedi    Büyükşehir Belediyesine, 
  19 adedi    SASKİ Genel Müdürlüğüne, 
    8 adedi    İlçe Belediyesine devredilmiştir.

   1-c- Samsun İl Özel İdaresinden 71.564.420,61.-TL alacak bildirilmiştir. Bu alacaklardan; 
57.248.165,60 TL    Büyükşehir Belediyesine, 
       79.014,00 TL      SASKİ Genel Müdürlüğüne, 
14.237.241,01 TL    Hazineye  devredilmiştir.

İl Özel İdaresinin çeşitli bankalarda bulunan toplam 16.394.078,89 TL nakit parası da Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir.

Yine İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje ve işlere ait toplam 2.683.463,77 TL ödenek de Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir.

1-d- İl Özel İdaresi tarafından Komisyonumuza toplam 7.147.442,91 TL borç bildirilmiş olup, bu borcun; 
1.755.939,47 TL    Büyükşehir Belediyesine, 
3.267.745,21 TL    SASKİ Genel Müdürlüğüne, 
2.123.758,23 TL    Hazineye devredilmiştir.

1-e-İl Özel İdaresinden Komisyonumuza toplam 342 adet taşıt (iş makinesi+binek otomobil) bildirilmiş olup, bu taşıtlar da ilgisine göre;
174 adedi    Büyükşehir Belediyesine, 
  86 adedi   Samsun Valiliği ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, 
  81 adedi   İlçe Belediyelerine,
   1 adedi   SASKİ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

   2-BELDE BELEDİYELERİ

2-a-Tüzel kişiliği sona eren 23 belde belediyesinden Komisyonumuza toplam 804 adet gayrimenkul bildirilmiş olup, bu gayrimenkullerden; 
164 adedi    Büyükşehir Belediyesine, 
426 adedi    İlçe Belediyelerine, 
134 adedi    SASKİ Genel Müdürlüğüne
  56 adedi    Mülkiyeti Hazineye; Tahsisi Diyanet İşleri Başkanlığına 
  15 adedi    Mülkiyeti Hazineye; Tahsisi Milli Eğitim Bakanlığına, 
    6 adedi   Mülkiyeti Hazineye; Tahsisi Diğer Bakanlıklara,
    3 adedi    Mülkiyeti Hazineye; Tahsisi Sağlık Bakanlığına devredilmiştir.

   2-b- 23 adet Belde Belediyesinden toplam 4.781.445,06 TL alacak bildirilmiştir. Bu alacaklardan;
   1.459.416,39 TL si    SASKİ Genel Müdürlüğüne
3.322.028,67 TL si    İlçe Belediyelerine devredilmiştir.

2-c- Yine Belde Belediyelerinden toplam 58.867.653,27 TL borç bildirilmiştir. Bu borçlardan;
     1.655.629,61 TL si        Büyükşehir Belediyesine, 
    34.985.695,19 TL si        SASKİ Genel Müdürlüğüne
    22.226.327,88 TL si        İlçe Belediyelerine devredilmiştir. 
    3-KÖYLER 
3-a-İlimiz dahilindeki köyler tarafından Komisyonumuza toplam 12774 adet gayrimenkul bildirilmiş olup, bu gayrimenkullerden;
          2952 adedi    Büyükşehir Belediyesine, 
          4278 adedi    İlçe Belediyelerine, 
          2556 adedi    SASKİ Genel Müdürlüğüne
1941 adedi    Mülkiyeti Hazineye; Tahsisi Diyanet İşleri Başkanlığına 
1011 adedi    Mülkiyeti Hazineye; Tahsisi Milli Eğitim Bakanlığına, 
    29 adedi    Mülkiyeti Hazineye; Tahsisi Sağlık Bakanlığına, 
      7 adedi   Mülkiyeti Hazineye; Tahsisi Diğer Bakanlıklara devredilmiştir.

    4-İLÇE BELEDİYELERİ 
4-a-İlçe Belediyelerince yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin toplam 151 adet taşınmaz bildirilmiştir. Bu taşınmazlardan;

104 adedi   Büyükşehir Belediyesine, 
  47 adedi   SASKİ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

4-b-İlçe Belediyelerince yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetleri ile ilgili toplam 12.184.441,84 TL alacak bildirilmiştir. Bunlardan;
        356.525,99 TL      Büyükşehir Belediyesine, 
   11.827.915,85 TL      SASKİ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

   4-c-İlçe Belediyelerince yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetleri ile ilgili toplam 251.225.249,73 TL borç bildirilmiştir. Bunlardan;
          10.214.215,99 TL    Büyükşehir Belediyesine,
          241.011.033,74 TL    SASKİ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

5-BİRLİKLER  
5-a-İçme suyu ve katı atık birliklerinden toplam 129 adet taşınmaz bildirilmiştir. Bu taşınmazlardan;

    1 adedi    Büyükşehir Belediyesine
128 adedi    SASKİ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 
5-b-İçme suyu ve katı atık birliklerinden toplam 1.578.777,25 TL alacak bildirilmiştir. Bu alacaklardan;

   577.981,34 TL   Büyükşehir Belediyesine, 
1.000.795,91 TL    SASKİ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

5-c-Yine içme suyu ve katı atık birliklerinden toplam 593.262,18 TL borç bildirilmiştir. Bu borçlardan;

159.053,17 TL    Büyükşehir Belediyesine, 
434.209,01 TL    SASKİ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

YUKARIDA AYRINTILI AÇIKLAMALARA TOPLAMDA BAKTIĞIMIZDA;

Samsun Büyükşehir Belediyesine               3151
SASKİ Genel Müdürlüğüne                          3047
İlçe Belediyelerine                                     4786
Mülkiyeti Hazineye Tahsisi Diyanet İşleri Başkanlığına   1998
Mülkiyeti Hazineye Tahsisi Milli Eğitim Bakanlığına   1388
Mülkiyeti Hazineye Tahsisi İçişleri Bakanlığına         102
Mülkiyeti Hazineye Tahsisi Sağlık Bakanlığına           45
Mülkiyeti Hazineye Tahsisi Diğer Bakanlıklara           24 olmak üzere toplam 14.541 adet taşınmaz devredilmiştir.

Samsun Büyükşehir Belediyesine    58.182.672,93 TL 
SASKİ Genel Müdürlüğüne              14.367.142,15 TL 
Hazineye                                       14.237.241,01 TL
İlçe Belediyelerine                           3.322.028,67 TL alacak devredilmiştir.  
 
Ayrıca Samsun İl Özel İdaresinden çeşitli bankalarda bulunan 16.394.078,89 TL ile proje ve işlere ait 2.683.463,77 TL olmak üzere toplam 19.077.542,66 TL nakit para da Samsun Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir.


Samsun Büyükşehir Belediyesine      13.784.838,24 TL
SASKİ Genel Müdürlüğüne               279.698.683,15 TL
Hazineye                                            2.123.758,23 TL
İlçe Belediyelerine                            22.226.327,88 TL borç devredilmiştir.

Vali Yardımcısı Osman Nuri ÇOBANOĞLU başkanlığında; Büyükşehir Belediye  Başkanlığı, İl Özel İdaresi, İl Defterdarlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile İl Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından üyeleri oluşturulan komisyonumuz, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinden bildirilecek norm kadro ve ihtiyaç fazlası personelin tespiti ile diğer hususlardaki çalışmalarına devam etmektedir.’ dedi.İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.