"Yolumuz Ahilik Yolu"

Manisa Genç işadamları Derneği Başkanı Ömer Geriter, Ahilik haftası çerçevesinde bir basın açıklaması yaparak kardeşliğin simgesi olan Ahilik felsefesini kendilerini dustur edindiklerini belirterek tüm Manisa Esnaf ve Sanatkarlarının Ahilik haftasını Kutladı.

Yerel 18.09.2017, 13:20 18.09.2020, 13:37
"Yolumuz Ahilik Yolu"

Ahilik; ticaretin, sanatın ve mesleğin insan onuru, güzel ahlak ve dürüstlükle pekiştirildiği, geçmişi çok eskilere dayanan bir kültürümüzdür. İlk olarak Anadolu Selçukluları zamanında bu kültür mirasımız, Ahi Evran tarafından sistemli bir şekilde kullanılmaya ve yaygınlaştırılmaya başlamıştır. O günden günümüze Ahilik belirli kurallarla işleyen bir esnaf ve sanatkârlar birliğinin anlatımı manasına gelmiştir. Ahilik gelenekleri ve daha sonra kurulan lonca teşkilatları, esnaf ve sanatkâr sınıfının hem nicelik hem de ni­telik bakımından gelişmesini sağlamıştır.

Bizler Manisa Genç İşadamları Derneği olarak ahilik ilkelerini çok iyi biliyoruz ve bu ilkelerle ticari hayatımızı sürdürüyoruz. Bizler ticari hayatımızda çevremiz ve toplumumuzla olan ilişkilerimizi her daim düzeyli tutmuş ve üretici-tüketici haklarını en iyi bir biçimde düzenlemeyi amaç edinmişizdir.


Ahilik ve Ahiler; yurdumuzda girişimci, ülkesine ve ulusuna ya­rarlı işlere yönelmiş bir sınıfın oluşmasına öncülük yapmışlar­dır. Biz de bu temeller üzerinde yükselmekten gurur duymaktayız.

Derneğimizin amaçlarından biri de Manisamızın esnaf ve sanatkarlarının yanında olmak, onların haklarını korumak ve onlarla her konuda uzlaşı sağlayarak bir bütünlük oluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugünde Manisalı Esnaf ve Sanatkarlarımıza tam destek vermeye devam edeceğiz.

Ahi sözcüğünün, cömert, eli açık, yiğit anlamındaki “akı” söz­cüğünden geldiği, daha sonraları “akı”nın “kardeşim” anlamın­daki “ahi”ye dönüştüğü düşünüldüğünde; ahilik ile yoğrulmuş tüm cömert, eli açık ve yiğit kardeşlerimizin ahilik haftasını tüm kalbi duygularımızla kutlarız.

Yorumlar (0)