Arap Gençleri Ülkelerini Terk Etmek İstiyor

Arap gençlerin yaklaşık yarısı ekonomiyle ve yaygın hükümet yolsuzluğuyla mücadele etmekten bıkmış durumda ve ülkelerini terk etmeyi düşünüyor.

Dünya 06.10.2020, 15:25 06.10.2020, 16:14
Arap Gençleri Ülkelerini Terk Etmek İstiyor

Ekonomiyle ve yaygın hükümet yolsuzluğuyla mücadele etmekten bıkmış durumda olan Arap gençlerin yaklaşık yarısı ülkelerini terk etmeyi düşünüyor.

Göç etme arzusu en yüksek ülkeler arasında, Lübnan, Irak, Ürdün, Suriye, Yemen ve Filistin öne çıkarken, petrol zengini Körfez ülkelerinin genç vatandaşlarının göç olasılığı en düşük ülkeler olarak görülüyor.

Dubai, UAE; 6 Ekim 2020:Bugün yayınlanan 12. ASDA’A BCW Arap Gençlik Araştırması’nın bulgularına göre, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki 200 milyon Arap gencin yaklaşık yarısı ekonomiyle ve yaygın hükümet yolsuzluğuyla mücadele etmekten bıkmış durumda bulunuyor ve ülkelerini terk etmeyi düşünüyor.

Araştırma kapsamında, erkek ve kadın sayısı eşit olmak üzere, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki 17 Arap eyaletinden yaşları 18 ile 24 arasında değişen 4.000 genç Arap vatandaşıyla anket yapıldı. Araştırma, ilki COVID-19 salgını bölgeyi etkilemeden önce, 19 Ocak ve 3 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan ana araştırma; ikincisi18-26 Ağustos 2020 tarihleri arasında altı Arap eyaletinde gerçekleştirilen COVID-19 nabız araştırması olmak üzere iki fazda gerçekleştirildi.

Araştırma, son 12 ayda bölgedeki hükümet karşıtı protesto dalgasının ardından, araştırma Cezayir, Irak, Sudan ve Lübnan'daki her 10 Arap gençten neredeyse dokuzunun kendi ülkelerindeki protestoları desteklediğini ortaya koyuyor. Bu dört ülkedeki gençlerin çoğunluğu, protestoların gerçek anlamda olumlu bir değişime yol açacağı konusunda iyimser.

Protestolar, Sudan'da yaklaşık otuz yıl iktidarda kaldıktan sonra Ömer El Beşir'in devrilmesiyle ve yirmi yıldan uzun bir süre Cezayir Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Abdülaziz Buteflika'nın istifasıyla sonuçlandı. Lübnan ve Irak da liderlikte bir değişiklik gördü. COVID-19 salgını, özellikle COVID-19 nabız anketine katılanların yaklaşık dörtte üçünün salgının siyasi statükoya karşı protestoları daha olası hale getirdiğine inandıklarını söylediği Lübnan'da daha fazla huzursuzluk olasılığını artırmış gibi görünüyor.

Dünyanın en yüksek genç işsizliğine sahip bölgede (Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre yüzde 26'nın üzerinde), giderek daha fazla sayıda Arap genç, kendileri veya aileleri için çalışmayı tercih etmek yerine (2019'da yüzde 23'e karşı yüzde 16) istihdam sağlamak için hükümetin veya özel sektörün ötesine bakıyor. Beşte ikisi de önümüzdeki beş yıl içinde kendi işini kurmayı düşünüyor - en büyük girişimci ruhu KİK'deki gençler gösteriyor (yüzde 55).

Araştırma ayrıca bölgeye ilişkin özellikle de cinsiyet haklarıyla ilgili basmakalıp fikirleri çürütüyor. Genç Arap kadınların güçlü bir çoğunluğu (yüzde 75) ülkelerindeki erkeklerle aynı veya daha fazla haklara sahip olduklarını söylüyor. Genç Arap kadınları (yüzde 76) ve erkekleri (yüzde 70), bir kadının evde kalmaktan çok çalışarak ailesine daha fazla fayda sağlayabileceği konusunda hemfikir.

Dış ilişkilerin değişen dinamiklerine ilişkin görüşlerini dile getiren Arap gençleri, Suudi Arabistan ve BAE'yi bölgenin jeopolitik çevresi üzerinde en fazla etkiye sahip iki yükselen Arap gücü olarak görüyor (sırasıyla yüzde 39 ve yüzde 34). Arap olmayan devletler arasında son beş yılda bölgedeki etkisini en çok artıran devletin ABD olduğu görülüyor. Bu yıl ABD de Arap gençleri tarafından 2019'a göre (yüzde 41) veya 2016'dan bugüne herhangi bir noktadakinden daha olumlu görülüyor (yüzde 56).

BAE, arka arkaya dokuz yıldır Arap gençlerin yaşamak için (yüzde 46) ve kendi uluslarının (yüzde 52) benzemesi için tercih ettikleri ülke olarak hakim olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Arap gençleri arasında yaşanacak (yüzde 33) ve özenilen (yüzde 30) en popüler ikinci ülke.

Arap gençliği dijital devrimi giderek daha fazla kucaklıyor: 2015'te Arap gençlerin sadece yüzde 25'i haber kaynağı olarak sosyal medyayı belirtirken, bu yıl yüzde 79'u haberleri sosyal medyadan aldıklarını söylüyor. E-ticaret, 2018'den bu yana Arap gençleri arasında da katlanarak büyüdü ve gençlerin büyük çoğunluğu (yüzde 80) çevrimiçi alışveriş yapmaya başladı.

Nüfusun üçte ikisinin 30 yaşın altında olduğu Arap dünyasında yapılan araştırma, Arap gençlerin tutumlarına ilişkin kanıta dayalı bilgiler sunuyor; kamu ve özel sektör kuruluşlarına karar alma ve politika oluşturma konusunda bilgi verecek veri ve analizler sunuyor.

ASDA’A BCW Arap Gençlik Araştırması

Yorumlar (0)