Açıköğretim, psikoloji bölümü İçin Bilimsellikten Uzak Bir Karardır

Türk Psikologlar Derneği Samsun Şube Başkanı Doç. Dr. Murat Kurt, açık öğretimde psikoloji bölümünün açılmasını değerlendirdi. Kurt, "psikoloji eğitimi tamamen çevrimiçi, uzaktan veya açık öğretime uygun bir alan değildir." dedi.

Eğitim 18.07.2020, 10:41 18.07.2020, 11:33
Açıköğretim, psikoloji bölümü İçin Bilimsellikten Uzak Bir Karardır

Türk Psikologlar Derneği Samsun Şube Başkanı Doç. Dr. Murat Kurt, açık öğretimde psikoloji bölümünün açılmasını yanlış bulduklarını ifade ederek, kararın bilimsellikten uzak olduğunu söyledi.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından açılan Psikoloji Lisans Programı hakkında bir basın açıklaması yapan Türk Psikologlar Derneği Samsun Şube Başkanı Doç. Dr. Murat Kurt, Alınan kararın bilimsel olmadığını belirterek, programın kapatılması için herkesten destek istedi. 

"Psikoloji eğitimi tamamen çevrimiçi, uzaktan veya açık öğretime uygun bir alan değildir."

Doç. Dr. Kurt, "Psikoloji ülkemizde üniversite bölüm tercihlerinde üst sıralarda yer alan temel ve uygulamalı bir alandır. Psikoloji bir bilim olarak, bir ucunda sosyal ve beşeri bilimler, diğer ucunda biyoloji, tıp, sinirbilim ve genetik gibi doğa bilimleri bulunan, merkezi bir disiplindir. Psikoloji eğitimi sırasında araştırma ve uygulama amacıyla kullanılan yöntem ve teknikler büyük bir çeşitlilik sergilemektedir. Bunlar arasında psikolojik test ve ölçek uygulamaları, terapötik görüşme teknikleri, davranış gözlem ve analizleri vb. gibi insan-insana uygulamalar bulunduğu gibi, beyin görüntüleme, deneysel çalışmalar, hayvan çalışmaları gibi laboratuvar uygulamaları da bulunmaktadır. Bu yönüyle psikoloji eğitimi tamamen çevrimiçi, uzaktan veya açık öğretime uygun bir alan değildir." dedi.

Kurt, "Kişilerarası dinamikleri anlaması, yönetmesi ve etkili müdahale yöntemleri geliştirmesi mümkün değildir."

Psikoloji eğitiminin teorik bilgilerin yanı sıra, karşılıklı sosyal etkileşim gerektiren beceri eğitimlerini de içerdiğinden bahseden Kurt, Iyi bir psikoloğun, eğitimi boyunca, sadece kendi alanına ait bilgileri değil, duygu kontrolü, davranış kontrolü, beden dili, mimikler ve ses tonu kullanımı gibi insani ve sosyal beceriler de edinmiş olması gerektiğine işaret ederek, "Psikoloji eğitimiyle hedeflenen bu sosyal etkileşim becerilerine sahip olmayan bir psikoloğun psikolojik görüşme gerçekleştirmesi, insanlarla yapılan araştırma, deney ve bilgi toplama sürecini güvenilir olarak yürütmesi, görevli oldukları kurumlarda kişilerarası dinamikleri anlaması, yönetmesi ve etkili müdahale yöntemleri geliştirmesi mümkün değildir." dedi.

Psikologların yoğun olarak çocuklar, yaşlılar, engelliler, psikolojik sağlık sorunu yaşayan bireyler gibi kırılgan gruplarla çalışmak durumunda olduklarını ve psikologların yüz yüze etkileşim esasına dayanan bir eğitimden geçmiş olmalarının da bu nedenle büyük bir önem arz ettiğini de sözlerine ekleyen Murat Kurt, halihazırda kalite bakımından ciddi sorunlar ve farklılıklar bulunurken, uzaktan eğitimin bu uçurumu daha da derinleştireceğini söyledi.

DESTEK ÇAĞRISI

Tüm kesimlerden bu karardan vezgeçilmesi için destek istediklerini belirten Kurt, "Türk Psikologlar Derneği ve Türkiye ve KKTC’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin akademisyenleri olarak, psikoloji lisans eğitiminin tamamen uzaktan, çevrimiçi eğitime, veya açıköğretime uygun olmadığı yönünde görüşümüzü açık bir biçimde beyan eder, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde açılmış olan Psikoloji Açık Öğretim Programı örneğinde görülen girişimlerin uygulamaya geçirilmeden sonlandırılması için desteğinizi alabilmenin psikoloji camiası ve kamuoyu adına çok değerli
olduğunu belirtmek isteriz." diye konuştur.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)