Aynur Talıblı: Balaların Türk Olarak Yetişecekleri Okullara İhtiyacı Çok

Araştırmacı, Gazeteci Aynur Talıblı, Azerbaycan Devleti kurulduğu günden bu güne kadar bir çok alanda geliştiğini, uluslar arası alanlarda söz sahibi olmayı başardığını belirtti.

Eğitim 10.09.2021, 13:14 10.09.2021, 14:11
Aynur Talıblı: Balaların Türk Olarak Yetişecekleri Okullara İhtiyacı Çok

Azerbaycan Devleti kurulduğu günden bu güne kadar bir çok alanda gelişti, uluslar arası alanlarda söz sahibi olmayı başardığını belirten Aynur Talıblı, kapsamhaber'deki yeni makalesinde azerbaycana destek çağrısında bulunarak; Bu konuda kandaş, kardeş Türkiye Türk Devletinin desteği göz ardı edilemez bir gerçektir. Azerbaycan'da Türk okuluna Bakü'de de, Gence'de de, Şeki'de de,Şuşa'da da tümüyle Azerbaycan’da çok ihtiyaç var. Nasıl ki, Azerbaycan'ın şanlı ordusu kandaş, candaş, kardeş Türkiye'mizin desteği ile de yıllardır en gelişilmiş silahlarla donatılıyor, eğitiliyor ve yapılandırılıyor. Bunun sonucu olarak da Türk'ün şanlı Karabağ zaferi kazanılmıştır." dedi.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na, Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı'na ve Türk Maarif Vakfı'na çok önemli işler düştüğünü belirten talıblı, "Azerbaycan Türk'ü, özü sözü Türk olan balaların Türk olarak yetişecekleri ve Türk kalacakları okullara ihtiyacı çok. Türkiye Türk devletinin bu gerçeği göz ardı etmeyeceğine inanıyorum." dedi.

Türkler hala Güney Azerbaycan'da direniyor inadına "Türk’üz" diye haykırıyorlar

İşgalci, sömürgeci güçler işgal ettikleri topraklarda halkın dilini, dinini değiştirirler ve bunu yapmak için eğitimi vasıta olarak kullandıklarını, böylece kendi çıkarlarına uygun olarak işgal ettikleri topraklardaki yerli halkı devşirdiklerini, sindirerek öz milletlerine dönüştürdüklerini, daha sonraki evrelerde algı oyunları ve algı yönetimleriyle mecburi sevgiye dönüştürüldüğünü belirten Aynur Talıblı; "Böylece benliğinden koparılan halklar, milletler yozlaşarak bozulmuş öz köklerinden uzaklaşarak kendilerine üstün gelen milletlerin kimliklerine bürünerek devşirilmiş, özlerini yitirmişlerdir. Bunu en ustaca yapanlar Ruslar, İngilizler, Amerikalılar Fransızlar, Farslar, Çinlilerdir. Örneğin İngilizler Hindistanlıları, Afrikalıları; Fransızlar ise Arapları, Afrikalıları devşirmişlerdir. Nihayet Ruslar Kafkaslar'daki ,Orta Asya ve Sibirya'daki tüm Türkleri devşirmeye çalışmışlar, milli kimliklerini, dillerini, inançlarını türlü-türlü acılar yaşatarak ellerinden almışlardır. Farslar da Tarihi Türk yurdu olan şu an İran adlanan ülkenin toprağı olarak bilinen Güney Azerbaycan'daki 40 milyon Türk'ü yüz yıllardır devşirmeye çalışıyorlar ve Türkler hala Güney Azerbaycan'da direniyor inadına "Türk’üz" diye haykırıyorlar." dedi.

Kardeş ülkede Türkiye'nin kurduğu okullarda çocukları devşirilmeyecek, öz dillerine, dinlerine, kültürlerine ve bağımsız şanlı Azerbaycan Türk devletine bağlı şekilde yetişeceklerini belirten Aynur Talıblı'nın kaleme aldığı yazının tamımını buradan okuyabilirsiniz...

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)