Alexa

ÖSYM'de Eşitsizlik!

ÖSYM tarafından 03 Aralık 2016 tarihinde yapılmış olan B sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği  2. dönem sınavında eşitsizlik iddiası...

banner327
"Açıklanan temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı dahilinde 35 doğru ve 15 yanlış olarak sınavı tamamlayan iki adaydan, iptal edilen soruyu yanlış yapanlara avantaj sağlanırken, iptal edilen soruyu doğru cevaplayanlar mağdur edilmiştir. Sınava giren adaylar arasında eşitlik göz ardı edilmiştir."

Mağdur olduğunu iddia eden okuyucumuzdan gelen mektup şöyle:

KONU: B Sınıfı İSG 2.Dönem Sınavı                                                              

ÖSYM tarafından 03 Aralık 2016 tarihinde yapılmış olan B sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği  2. dönem sınavına katıldım. 06 Aralık 2016 tarihinde Ösym tarafından Temel soru kitapçığı ve cevapları Ösym resmi internet sitesinde yayınlanarak duyuruldu. Bu tarih itibariyle açıklanan temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı dahilinde 35 doğru ve 15 yanlış olarak sınavı tamamladığımı teyit ettim. Temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına göre doğru olarak cevaplandırdığım 2.sorunun sınavların açıklandığı 15 Aralık 2016 tarihinde iptal edilmesi nedeniyle 49 soru üzerinden değerlendirilen sınavın 34 doğru ve 15 yanlış doğrultusunda 69,388 puan alarak başarısız sonuçlandığı açıklandı.

İşbu sınavın puan hesaplama metodu; 09.12.2016 tarihli ve 29913 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69. Maddesinde (6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin; 1) İkinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Sınavlardan sonra Başkanlık veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.”) şeklinde değiştirilmiş olup; 6764 sayılı kanunun yürürlük tarihi ile ilgili açıklama 75. Madde de (Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.) açıklanmıştır.

Sınav sorusunun iptal edilerek sınavın değerlendirilmesi işlemi ÖSYM sınav başvuru kılavuzunda 11.10.2016 tarihi itibariyle yer almaktadır. Ancak kılavuzda yer aldığı bu tarih itibariyle yukarıda belirtilen kanun bulunmamaktadır. Kanunda bu tarih itibariyle yeri  olmayan madde kanunda varmış gibi değerlendirilerek kılavuzda yer almıştır. Kılavuzda yer alması için kanunda yer alması  ve Resmi gazetede yer alması gerekiyorsa bu konuyla alakalı olarak kanun’un ilgili maddesi neden çıkarılmıştır. Ösym bu kanunun Resmi gazetede yayımlandığı tarihten önceki sınavlarda önceden de olduğu gibi iptal edilen soruları en az bir şık işaretleyen adayların sorularını doğru kabul etmelidir.

Ayrıca 49 soru üzerinden değerlendirilen sınav doğrultusunda başarılı olmamız için, 34.3 soruyu doğru cevaplandırmamız gerekmektedir. 34.3 değeri hassasiyet hesabına göre 34 değerine yuvarlanacağından sınavda 34 doğru yapanların başarılı olması gerekmektedir. 49 soruda 35 sorunun başarılı olması ifadesi sınavdan geçme notunun 70 yerine 71,428 olmasına sebep olmaktadır.

Uygulanan değerlendirme yöntemiyle, açıklanan temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı dahilinde 35 doğru ve 15 yanlış olarak sınavı tamamlayan iki adaydan, iptal edilen soruyu yanlış yapanlara avantaj sağlanırken, iptal edilen soruyu doğru cevaplayanlar mağdur edilmiştir. Sınava giren adaylar arasında eşitlik göz ardı edilmiştir.

İlgili sınavın değerlendirme metodunun incelenmesi ve iptal edilen soru sonucunda oluşan mağduriyetimizin giderilmesi hususunda değerli yardımlarınızı arz ederim.

İdris Temel

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2016, 15:08
YORUM EKLE