2021 Yılı İçin Harcırah ne kadar oldu?

Meclise sevk edilen bütçe kanun tasarısına göre memur ve hizmetlilerin, müfettiş ve uzmanların 2021 yılında ne kadar harcırah alacakları ortaya çıktı. Uzun zamandır memurlar tarafından merak edilen sorulara cevap verilmiş oldu.

Ekonomi 22.10.2020, 21:11 22.10.2020, 22:07
2021 Yılı İçin Harcırah ne kadar oldu?

2021 yılı harcırah zam oranları açıklanarak, net olarak tutarın da belirlenmesi sağlandı. Buna göre harcırah oranına %9,9 zam geldi.

2021 yılı bütçesinin H cetvelinde harcırah miktarlar:

2020 yılında Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar için 56,10 TL olarak belirlenen günlük harcırah, 2021 yılında %9,8 artışla 61,65 TL'ye,  Ek göstergesi 5800 ila 800 arasında olanların günlük harcırahı 52,35 TL'den %9,9 artışla 57,55 TL'ye, Ek göstergesi 3000 ila 5800 arasında olanların günlük harcırahı 49,15 TL'den %9,9 artışla 54,05 TL'ye, Aylık kadro derecesi 1-4 olanların günlük harcırahı 43,35 TL'den %9,9 artışla 47,65 TL'ye, Aylık kadro derecesi 5-15 olanların günlük harcırahı 42,15 TL'den %9,9 artışla 46,35 TL'ye yükseliyor.

 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 17 Ekim 2019’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunularak, aslında ne kadar zam olacağı konusunda da bilgi alınmak üzere işlemleri talep edilmişti. Bakıldığında 2021 yılı bütçesi kapsamında, H cetvelinde harcırah miktarlarının da yazılması sağlandı. 

2020 VE 2021 YILI HARCIRAHLARI

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)  80,50 A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, 73,50 Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları B- Memur ve Hizmetlilerden; a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)  61.65-TL b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar  57,55-TL c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 54,05-TL d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 47.65-TL e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 46,35- TL (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır. * 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır. II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) 50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 18,90 b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 18,25 Bu tazminattan yararlananlardan; 1)  Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. 2)Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir. 
 

Yorumlar (0)
açık