Alexa

Bu işçilere tazminat yok!

İşçinin haksız fesih iddiasıyla kıdem tazminatı talebiyle açtığı davadan emsal bir karar çıktı. Yargıtay, iş yeri düzenini bozanın iş sözleşmesinin feshedilebileceğine hükmetti.

Bu işçilere tazminat yok!

Bir mağazanın Ankara Keçiören’deki şubesinde manav şefi olarak çalışan kişi mağaza müdürüyle tartıştı.İddiaya göre müdür manav şefine tokat attı. işveren, hem müdürün hem de manav şefinin iş sözleşmesini feshetti.

Manav Şefi, Ankara 10. İş Mahkemesi’nde, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini belirterek, kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesi talebiyle dava açtı.

Mahkeme, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanarak, davacı ile mağaza müdürü arasında geçen tartışmada öncelikle mağaza müdürünün davacıyı yalancılıkla itham ederek tokat attığına dikkat çekti. Davacının akabinde karşılık verdiği, olayda ağır kusurun mağaza müdüründe buldu. Mağaza müdürünün kusurundan işverenin sorumlu olduğuna kanaat getirdi. Mağaza müdürünün ağır kusurlu davranışından kaynaklanan olayda işveren feshinin haklılığının ileri sürülemeyeceğine dikkat çekti.

Ankara 10. İş Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Karar davalı şirketin avukatı tarafından temyiz edildi. Dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay Hukuk Dairesi, davacının mağaza müdürü ile kavga etmesi, olayın meydana gelmesinde diğer çalışan ile birlikte kusurlu olması karşısında davacının feshe konu davranışlarının iş sözleşmesinin feshi için haklı sebep teşkil ettiğine hükmetti. İşverenin feshi kararının haklı sebebe dayandığına dikkat çeken Yargıtay, manav şefinin kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddedilmesi gerektiğini belirtip, mahalli mahkeme kararını bozdu. Mahkeme ilk kararında direnince dava Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşındı. Kurul, emsal bir karara imza atarak, kavga edip iş yerinin düzenini bozan işçinin iş sözleşmesinin feshedilebileceğine hükmetti.

Kaynak: İHA

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2017, 12:52
YORUM EKLE