Fındık İhracatında Cumhuriyet Tarihinin Rekoru Kırıldı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip SEVİNÇ, 2019-20 sezonu fındık ihracat rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ekonomi 02.09.2020, 13:21 02.09.2020, 14:06
Fındık İhracatında Cumhuriyet Tarihinin Rekoru Kırıldı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip SEVİNÇ, 1 Eylül 2019 tarihinde başlayan ve 31 Ağustos 2020’de sona eren 2019/20 ihracat sezonunda 343.561 ton iç fındık ihraç edilmiş ve miktar bazında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılarak yeni bir rekor kırıldığını, bu ihracat karşılığında ülkemize sağlanan döviz girdisi ise 2.312.045.738.- Dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

 Başkan İlyas Edip SEVİNÇ'in yazılı basın açıklaması şöyle:

Sözkonusu dönemin büyük bir kısmı, tüm dünyanın mücadele içerisinde olduğu Covid-19 salgını nedeniyle global ticaretin yavaşladığı bir dönemi de içermekte olmasına rağmen, 269.399 ton iç fındık ihracatı karşılığında 1.592.437.091 Dolar döviz geliri elde edilen bir önceki aynı döneme göre (1 Eylül 2018-31 Ağustos 2019) miktarda % 27,5 döviz gelirinde ise % 45,2 oranında artış yaşanmıştır.

Bu başarıya ulaşılmasında emeği geçen, başta ürünün gerçek sahibi fındık üreticilerimiz olmak üzere, dünyanın en gelişmiş işleme tesislerine sahip olan, nesillere dayanan tecrübeleri sayesinde 150’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren ve dünya fındık piyasalarında saygın bir üne sahip olan fındık sanayici/ihracatçılarına bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmekten ziyadesiyle mutlu olduğumu belirtmek istiyorum.

Fındık ihracatçıları olarak rekor üstüne rekor kırmanın mutluluğunu yaşarken, önümüzdeki dönemde kuvvetle muhtemel Covid-19 ikinci dalgası nedeniyle global ölçekte beklenen daralmanın, içinde bulunduğumuz sezonda talep krizi olarak karşımıza çıkması ihtimalinden de bir o kadar tedirginlik duyduğumuzu ifade etmek isterim. Zira talepte yaşanabilecek bir azalma hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız aleyhine sonuçlar doğurabilecek nitelikteki gelişmelerdir.

Bilindiği üzere, genel ihracatımız içerisinde 2.2 milyar dolar ile küçük bir paya sahip gibi görünmekte olsa da, her fırsatta öne çıkardığımız gibi sıfıra yakın ithal girdi içerdiği dikkate alındığında fındık ihracatı net döviz girdisi bakımından ülkemiz genel ihracatı içerisinde önemli bir konuma sahiptir. Esasen, pandemi şartlarının gölgesi altında geçen 2020 yılı ilk 8 ayındaki Türkiye genel ihracatı içerisinde, tüm sektörleri geride bırakarak, döviz bazında ihracatını en çok artıran sektörün Fındık ve Mamulleri sektörü olması ve cari açığımızın finanse edilmesine doğrudan sağladığı katkı sektörün önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Bu bağlamda fındık sanayici/ihracatçısına düşen görev; ihracatımızın sürdürülebilir bir şekilde artırılmasını sağlamak iken, üreticilerimize düşen görev; global tüketim için ihtiyaç duyulan miktarda kaliteli fındıkların Türkiye orjinli fındıklarla karşılanmasına imkan verecek şekilde kalite ve verimi artırmak, devletimize düşen görev ise fındığın % 90’a yakın kısmının ihraç edilmekte olduğunu hiç hatırdan çıkarmadan, dünya fındık piyasaları ve ikame ürün piyasalarını değerlendirmek suretiyle alınacak kararların ve uygulanacak politikaların ihracat odaklı olmasına öncelik vermektir.

Bu ortamın sağlanması ve sürdürülmesi ile fındık sanayici/ihracatçıları olarak hedeflediğimiz 500.000 ton ihracat karşılığı çok daha yüksek döviz girdisi sağlamak ülküsüne ulaşmamız mümkün olacak ve Karadeniz bölgesinde ilave yaklaşık 25.000 kişiyi daha istihdam ederek bölgenin sosyo-ekonomik şartlarının iyileştirilmesinde sağlanan önemli ve somut katkılar büyüyerek devam edebilecektir. 02/09/2020

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)