Alexa

KİT çalışanlarına Müjde!

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarında çalışanların sınavdaki başarılarına göre işçi statüsünde istihdam edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

KİT çalışanlarına Müjde!

KİT ve bağlı ortaklıklarında çalışanların uygulanacak sınavdaki başarılarına göre işçi statüsünde istihdam edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışmış ve çalışmaya devam edenler, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde işçi statüsünde istihdam edilecek. Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar bu kararın yürürlüğe girmesinden itibaren aynı yıl içinde yazılı veya sözlü ya da uygulamalı sınav yapacak. 

Bu kararın uygulanmasıyla birlikte yapılan yerleştirmeler, hizmet türü, unvanı gibi bilgileri içerecek şekilde 15 gün içerisinde Hazine Müsteşarlığına bildirilecek. Bu kapsamdaki yerleştirmeler kaynaklı hizmet alımı tutarında eksilme oluşması halinde bu tutar, yılı Genel Yatırım Finansman Programı Hakkında Karar uyarınca belirlenen ihale yoluyla hizmet alım tavanından düşülecek.

KİTLERDE ÇALIŞAN SAYISI

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 106 bin 524 kişi çalışıyor. bHazine Müsteşarlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam verilerini açıkladı. KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda 106 bin 524 kişi  çalıştığı ve bunların 98 bin 442'si Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 8 bin 82'si ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam edildiği ifade edildi. Çalışanların 3 bin 976'sı memur, 44 bin 770'i sözleşmeli, 45 bin 504'ü kapsam içi işçi, 4 bin 437'si kapsam dışı işçi, 7 bin 837'si ise geçici işçi statüsünde bulunmaktadır.

KİT NE DEMEK?

KİT, Kamu İktisadi Teşebbüsü'nün kısaltılmışıdır. Kamu İktisadi Teşebbüsü, ülkeye göre değişmekte olan bir kavramdır. KİT, Genel anlamda kamusal kaynakları kullanmak yoluyla ekonomik alanda faaliyet gösteren devlet kuruluşlarına verilen isimdir.

Uluslararası literatürde devlet şirketi olarak kullanılan KİT,  hükûmet adına ticari faaliyetlerini üstlenen bir tüzel kişiliği ifade eder. Şirketlerin hukuki durumu hükümetin bir parçası olma veya devletin düzenli bir hissedarı olduğu anonim şirketler arasında değişiyor.

Kaynak: İHA

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2018, 13:31
YORUM EKLE