"Tatil mesaisi yapanlar 5 yıla kadar olan ücretlerini alabilir"

Av. Cem Yarım, tatil günlerinde çalışıp da ek ücretlerini almayanların 5 yıl geriye dönük mahkeme açabileceklerini ifade etti.

Ekonomi 16.02.2017, 22:04 16.02.2017, 22:10
"Tatil mesaisi yapanlar 5 yıla kadar olan ücretlerini alabilir"

Av. Cevahir Cem Yarım, çalışan işçinin çok fazla üzerinde durmadığı önemli bir konu olan tatil günlerindeki mesai ücretlerine dikkat çekti.

Ulusal bayram, hafta tatili ve önemli günlerdeki tatillerde mesai yapanların ek ücret almaları gerektiğini söyledi. Av. Cem Yarım, tatil günlerinde çalışıp da ek ücretlerini almayanların 5 yıl geriye dönük mahkeme açabileceklerini ifade etti.

“Ulusal Bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde çalışan işçi ücret talep edebilir mi?” sorusuna cevap veren Av. Cevahir Cem Yarım, “Ulusal Bayram 1,5 gün 29 Ekim; Genel tatil günleri ise 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 15 Temmuz, 3,5 gün Ramazan bayramı ve 4,5 gün Kurban bayramı olarak düzenlenmiştir. 5 yıllık zamanaşımı söz konusudur” dedi.

Bayram ve tatil günlerinde çalışan işçinin ücret talep etmeye hakkı olup olmadığını kanun maddeleriyle açıklayan Av. Cevahir Cem Yarım, şöyle anlattı:

O GÜNÜN ÜCRETLERİ TAM OLARAK ALINIR

“4857 sayılı İş Kanunu’nun 47. maddesine göre, ‘Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir’ ifadeleri yer alır. Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesine göre de, ‘Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.  Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir’ şeklindedir.  İş Kanunumuzda hafta tatilinde çalıştırılan işçinin ücretinin hesaplanması bakımından bir düzenleme olmamakla birlikte Yüksek Mahkeme içtihatlarına göre, bu çalışmanın fazla çalışma sayılacağı ve ücretin yüzde elli zamlı ödenmesi gerektiği ifade edilmektedir. Hafta tatili ücreti alacağı, işçinin normal ücretinin ödeneceği tarihte muaccel olduğunu önemle belirtmek gerekir. Kural olarak hafta tatili Pazar günü olup işçiye Pazar günü dışında hafta tatili izni kullandırılması mümkündür.”

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)
14°
az bulutlu